Thỏa Thuận Vay Tiền (Mẫu 2022)

9,500,000 

Nhu cầu vay vốn luôn phổ biến, bên cho vay dùng tài sản, tiền của mình cho bên có nhu cầu vay và hưởng lợi từ việc cho vay. Quan hệ cho vay có thể được hình thành dễ dàng thông qua giao kết bằng lời nói hoặc văn bản. Tuy nhiên với một văn kiện vay rõ ràng, các bên dễ dàng tìm được giải pháp giải quyết trong trường hợp có tranh chấp. Tham khảo mẫu thỏa vay tiền của Contracts-vn để tìm hiểu khung pháp lý, một số điều khoản cơ bản và cần thiết của dạng thỏa thuận này. 

 Sử dụng mẫu thỏa thuận vay tiền đối với các khoản vay tiền có tài sản bảo đảm, có biện pháp xử lý tài sản bảo đảm. 

Bên cho vay có đủ năng lực thực hiện hoạt động cho vay theo quy định. Tài sản bảo đảm không vướng quy chế sử dụng tài sản có tính đặc thù hoặc có quy chế kiểm soát theo quy định. 

Mẫu thỏa thuận vay tiền có thể sử dụng cho bất kỳ mục đích vay cụ thể như mua nhà, xe cộ, tài sản, vay vốn làm ăn, vay tiêu dùng. Các khoản vay lớn và đặc thù có thể tham khảo khung quy định có điều chỉnh trước khi thực hiện. 

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

Tìm hiểu kỹ mẫu tài liệu trước khi sử dụng.

Choose An Option...
Dịch vụ rà soát hợp đồng
Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Phí dịch vụ được theo thỏa thuận theo từng vụ việc

Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh
Mã: N/A Danh mục:

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: 11
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Thỏa Thuận Vay Tiền Là Gì ?

Một thỏa thuận vay tiền hợp pháp sẽ tạo ra quan hệ pháp lý vay và cho vay giữa các bên, theo đó bên cho vay sẽ cho bên vay vay một khoản tiền, bên vay có trách nhiệm sử dụng và hoàn trả bên cho vay khoản tiền vay đi kèm lãi suất theo thỏa thuận.

Tùy vào quy mô của giao dịch và sự lựa chọn hình thức pháp lý của các bên, thỏa thuận vay tiền còn có các tên gọi khác như: hợp đồng vay tiền, giấy vay tiền, thỏa thuận cho vay tiền, hợp đồng cho vay, hợp đồng cung cấp tín dụng …

Lập thỏa thuận vay tiền sẽ giúp các bên hướng đến một số ràng buộc và mục tiêu sau: 

Thỏa-thuận-vay-tien
Ảnh. Thỏa thuận vay tiền

(i) Xác nhận một khoản vay cụ thể và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan đến khoản vay

(ii) Hướng đến khoản lãi suất cho vay như một nguồn thu tài chính quan trọng

(iii) Bảo vệ quyền lợi của các bên trong quá trình quản lý, sử dụng các tài sản bảo đảm, kiểm soát các quan hệ có liên quan tới quan hệ bảo đảm.

Vấn đề quan trọng nhất của một thỏa thuận vay là giá trị khoản vay bên cạnh khoản lãi phải trả, thời hạn trả, tài sản bảo đảm, các chế tài xử lý và chấm dứt hợp đồng … VD nếu bên vay không thực hiện đúng việc hoàn trả bất kỳ khoản vay gốc, lãi khi đáo hạn và xét thấy nguy cơ rủi ro, bên cho vay có quyền thu hồi ngay lập tức toàn bộ khoản vay đi kèm chế tài xử lý bên vay theo thỏa thuận của các bên. 

Về lãi suất, trong thỏa thuận vay tiền, bên cho vay và bên vay phải tuân thủ quy định của pháp luật về lãi suất cho vay giới hạn. Nếu không tuân thủ, thỏa thuận vay tiền sẽ bị vô hiệu đối với phần thỏa thuận về lãi suất. Theo quy định hiện nay, lãi suất cho vay không vượt quá 20%/năm (trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác).

Trên thực tế, thỏa thuận vay tiền nói chung được pháp luật thừa nhận, không có quy định hạn chế đặc biệt ngoại trừ các vấn đề liên quan đến lãi suất cho vay không được phép (cho vay nặng lãi) và điều kiện, thủ tục cung cấp khoản vay (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, tài chính).

Theo quy định, thỏa thuận vay tiền không bắt buộc phải công chứng, chứng thức nhưng việc công chứng, chúng thực sẽ tạo ra văn kiện pháp lý có giá trị chứng cứ rõ ràng trong trường hợp có tranh chấp xảy ra.

Phân Biệt Giữa Hợp Đồng Vay Tiền/Thỏa Thuận Vay Tiền, Giấy Vay Tiền, Cam Kết Trả Nợ

Loại Hợp Đồng Vay Tiền
Thỏa Thuận Vay Tiền
Giấy Vay Tiền

Giấy Nhận Nợ
Cam Kết Trả Tiền
Bản ChấtHợp đồng/thỏa thuận hai bênHành vi pháp lý đơn phươngHành vi pháp lý đơn phương
Các BênBên vay và bên cho vayBên vayBên vay
Chữ KýBên vay và bên cho vayBên vayBên vay
Giá Trị Pháp Lý Ràng buộc hai bênRàng buộc cam kết của bên vay theo nội dung đã cam kếtRàng buộc cam kết của bên vay theo nội dung đã cam kết
Lãi Chậm TrảBằng 50% mức lãi suất giới hạn (20%năm của khoản tiền vay)Bằng 50% mức lãi suất giới hạn (20%năm của khoản tiền vay)Bằng 50% mức lãi suất giới hạn (20%năm của khoản tiền vay)
Lãi Quá Hạn (nợ gốc) Bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồngBằng 150% lãi suất vay theo hợp đồngBằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng
Lãi SuấtTheo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vayTheo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vayTheo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay
Nội Dung(i) Thỏa thuận vay và cho vay một khoản tiền; (ii) Các loại lãi suất liên quan; (iii) Thời hạn vay; (iv) Thanh toán gốc và lãi; (v) Tài sản bảo đảm; (vi) Xứ lý tài sản bảo đảm; (vii) Chế tài và biện pháp; (viii) Điều khoàn phổ thông khác
Xác nhận vay một khoản vay hiện tại đi kèm các cam kết, hứa hẹn thanh toán gốc, lãi, xử lý trách nhiệm có liên quan (nội dung cơ bản, thể hiện một cam kết vay tiền và trả tiền rỏ ràng)(i) Thừa nhận một khoản nợ đã vay vào thời điểm trong quá khứ hoặc hiện tại là đúng và chính xác; (ii) Xác nhận trả nợ; (iii) Các cam kết đơn phương về trách nhiệm
Tài Sản Bảo Đảm Thỏa thuậnThỏa thuậnThỏa thuận
Thoa-thuan-vay-tien
Ảnh minh họa. Thỏa thuận vay tiền

Các phương thức trả lãi và gốc bao gồm:

(i) Thanh toán gốc và lãi định kỳ (hàng tháng)

(ii) Thanh toán lãi định kỳ (hàng tháng) và gốc vào thời điểm ấn định

(iii) Thanh toán gốc và lãi vào thời điểm có thỏa thuận và thanh toán một lần

(iv) Thanh toán khi có vi phạm và bên cho vay được thu hồi khoản vay ngay lập tức

Sử dụng khoản vay cho nhiều mục đích 

Vay tiêu dùng, Mua nhà, Mua xe, Làm ăn, khởi nghiệp, Vay vốn góp, Các mục đích khác

Các bên có thể thỏa thuận biện pháp bảo đảm cho khoản vay. Tài sản bảo đảm có thể là bất động sản hay động sản, bao gồm vật phụ, tài sản đi kèm tài sản thế chấp (trừ khi các bên có thỏa thuận khác).

Thỏa Thuận Vay Tiền Bao Gồm Các Nội Dung

  • KHOẢN VAY
  • MỤC ĐÍCH VAY
  • THANH TOÁN KHOẢN VAY VÀ LÃI VAY
  • THỜI HẠN VAY
  • BẢO ĐẢM KHOẢN VAY
  • GIẢI NGÂN
  • THANH TOÁN TRƯỚC HẠN
  • CHẤM DỨT THỎA THUẬN VAY
  • TRANH CHẤP
  • QUY ĐỊNH CHUNG

Bên dưới là bản giới thiệu mẫu hợp đồng thuê đất kinh doanh tham khảo (bản chưa đầy đủ). Anh/chị có thể đặt mua để xem bản đầy đủ.

File Preview VayTien

Thỏa thuận vay tiền

Tham khảo một số mẫu thỏa thuận vay tiền/hợp đồng vay tiền/giấy vay tiền khác 

FilePreviewVayTien

Mẫu hợp đồng vay tiền (áp dụng cho các khoản vay doanh nghiệp)

GiayVayTien - TT vay
 

Mẫu áp dụng cho khoản vay nhỏ 

GiayVayTien'

Mẫu giấy vay tiền đơn phương

CamKetTraNo

Mẫu cam kết trả nợ đơn phương

[ Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng ]

Sử Dụng Mẫu Thỏa Thuận Vay Tiền Như Thế Nào ?

Sử dụng mẫu thỏa thuận vay tiền để làm tài liệu tham khảo trước khi soạn thảo hợp đồng. Người dùng cũng có thể thay đổi các nội dung theo hướng dẫn để làm hợp đồng thay vì phải soạn thảo mới toàn bộ. Ngoài ra, Contracts-vn còn có dịch vụ hiệu chỉnh hợp đồng giúp quý khách nếu quý khách đã mua mẫu tài liệu nhưng chưa biết cách hoàn thiện mẫu tài liệu phục vụ nhu cầu của mình.

Tài liệu cung cấp một số chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của mẫu hợp đồng.


Từ khóa: Thỏa thuận vay tiền, hợp đồng vay tiền, mẫu hợp đồng vay tiền, đòi nợ thuê, dịch vụ đòi nợ thuê, cty đòi nợ thuê, công ty đòi nợ thuê, giấy vay tiền, cách viết giấy vay tiền bằng tay, thu hồi nợ, công ty thu hồi nợ, phá sản doanh nghiệp, tư vấn phá sản, tranh chấp đòi nợ, hợp đồng tín dụng, vay tín chấp, vay thế chấp, vay tiền không cần thế chấp.

thoa-thuan-vay-tien
Ảnh. DV dự thảo thỏa thuận vay tiền

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ.

TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610