HỢP TÁC, NGHỀ NGHIỆP 

Chúng tôi mong muốn được làm việc và cộng tác với các bạn có kinh nghiệm tư vấn pháp lý về hợp đồng, kỹ năng phân tích, soạn thảo văn bản, hợp đồng, dịch thuật hợp đồng. Mọi nhu cầu trao đổi về việc hợp tác và làm việc, vui lòng gửi cho chúng tôi các đề nghị theo form bên dưới.

(*) Contracts-vn đặt mục tiêu riêng về chính sách hợp tác giới thiệu khách hàng mới với tỷ lệ thanh toán hấp dẫn. Phạm vi áp dụng:

Khi giới thiệu khách hàng mới

Hoa hồng mỗi khách hàng tối thiểu 10% lên tới 30%  

Trên 10 khách hàng tỷ lệ hoa hồng tăng 2% cho đến tối đa 30 % 

Được nhận các hướng dẫn, tư vấn miễn phí 

Các lợi ích hấp dẫn khác (theo chương trình cụ thể có công bố)

(*) Nếu bạn quan tâm chương trình, hãy cho chúng tôi biết, hai bên sẽ trao đổi cụ thể về vấn đề này, vui lòng cung cấp thông tin theo form bên dưới

Đăng ký

  

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow
0359434610