Hợp Đồng Vay Tiền Doanh Nghiệp (2023)

450,000 40,500,000 

Contracts-vn tư vấn soạn thảo hợp đồng vay tiền doanh nghiêp, cung cấp mẫu hợp đồng vay doanh nghiệp phục vụ cho các khoản vay làm dự án, bổ sung vốn điều lệ, cho vay cổ đông, tiêu dùng, mua nhà, đất, phương tiện vận tải, các mục đích khác

Nhu cầu vay vốn luôn phổ biến, bên cho vay dùng tài sản, tiền của mình cho bên có nhu cầu vay và hưởng lợi từ việc cho vay. Quan hệ cho vay có thể được hình thành dễ dàng thông qua giao kết bằng lời nói hoặc văn bản. Tuy nhiên với một văn kiện vay rõ ràng (hợp đồng vay tiền), các bên có thể dễ dàng sử dụng nó như một căn cứ pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh. Tham khảo mẫu hợp đồng vay tiền của Contracts-vn để tìm hiểu khung pháp lý, một số điều khoản cơ bản và cần thiết của dạng hợp đồng này.

Sử dụng mẫu hợp đồng vay tiền cho các khoản vay có tài sản bảo đảm, có biện pháp xử lý tài sản bảo đảm.

Bên cho vay là tổ chức (không phải tổ chức tài chính, tín dụng) có đủ năng lực thực hiện hoạt động cho vay theo quy định. Tài sản bảo đảm không vướng quy chế sử dụng tài sản đặc thù hoặc có quy chế kiểm soát theo quy định. 

Mẫu hợp đồng vay tiền có thể sử dụng phục vụ cho bất kỳ mục đích vay cụ thể như mua nhà, xe cộ, tài sản, vay vốn làm ăn, khởi nghiệp, vay tiêu dùng. Các khoản vay lớn có thể tham khảo khung quy định của mẫu hợp đồng, điều chỉnh thích hợp trước khi sử dụng.

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

Đây là mẫu hợp đồng cơ bản, tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng.

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: 13
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Hợp Đồng Vay Tiền (Hợp Đồng Vay Tiền Doanh Nghiệp) Là Gì ?

Hợp đồng vay tiền doanh nghiệp lá cách gọi quan hệ vay tiền giữa bên cho vay là doanh nghiệp và các bên đi vay. Hợp đồng vay tiền doanh nghiệp nằm trong quan hệ vay tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự.

Trong hợp đồng vay tiền doanh nghiệp, bên cho vay cho bên vay vay một khoản tiền và hưởng lợi từ việc cho vay thông qua khoản lãi suất cho vay. Bên đi vay được sử dụng số tiền vay trong một thời hạn nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, kinh doanh của mình.

Hợp đồng vay tiền doanh nghiệp là cơ sở giúp bên cho vay bảo vệ tài sản cho vay (khoản tiền vay) và thu lợi từ hoạt động cho vay đi kèm các trách nhiệm, cam kết và thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng. 

Một số đặc điểm riêng của hợp đồng vay tiền doanh nghiệp khác với hợp đồng vay tiền cá nhân

(i) Về chủ thể, trong hợp đồng vay tiền doanh nghiệp, bên cho vay là doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng hàng đầu là doanh nghiệp cho vay (không phải tổ chức tín dụng, tài chính) không có chức năng cho vay nhưng được phép cung cấp những khoản tín dụng là một dạng ngoại lệ trong trường hợp cụ thể nào, thủ tục và những điều lưu ý khi thực hiện hợp đồng vay tiền là gì là những điểm cần lưu tâm.

hop-dong-vay-tien
Ảnh minh họa. Hợp đồng vay tiền

(ii) Thông thường, hợp đồng cho vay doanh nghiệp là giao dịch có điều kiện và có biện pháp bảo đảm rõ ràng. Biện pháp bảo đảm thường là thế chấp tài sản hoặc bảo lãnh của bên có đủ điều kiện và năng lực theo quy định và do các bên thẩm tra, đánh giá.

(iii) Việc thực thi các biện pháp bảo đảm phải dựa trên các quy định, thỏa thuận rõ ràng giữa các bên ghi trong hợp đồng vay tiền. Đây thường là những khoản vay hợp vốn (VD cổ đông cho doanh nghiệp vay và có thể chuyển đổi khoản nợ vay thành cổ phần) hoặc khoản vay có ý nghĩa liên quan hoặc dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau giữa các bên nên điều kiện xử lý nghĩa vụ bảo đảm thường mang tính đặc thù, các bên cần lưu ý và quy định cụ thể vấn đề này trong hợp đồng vay tiền.

(iv) Lưu ý sử dụng các thông lệ cho vay thương mại, doanh nghiệp để tìm hiểu và nghiên cứu trước khi soạn thảo hợp đồng.

Thông thường, một hợp đồng vay tiền có các phương thức thanh toán khoản tiền vay khác nhau bao gồm:

(i) Thanh toán gốc và lãi định kỳ (hàng tháng);

(ii) Thanh toán lãi định kỳ (hàng tháng) và gốc vào thời điểm ấn định;

(iii) Thanh toán gốc và lãi vào thời điểm có thỏa thuận và thanh toán một lần;

(iv) Thanh toán khi có vi phạm và bên cho vay được thu hồi khoản vay ngay lập tức.

hop-dong-vay-tien-doanh-nghiep
Ảnh minh họa. Hợp đồng vay tiền

Theo quy định hiện nay, hợp đồng vay tiền mà bên cho vay là tổ chức không phải là tổ chức tài chính, tín dụng phải tuân thủ một số điều kiện cho vay bắt buộc.

Hợp đồng vay tiền có thể được gọi bằng các tên khác như thỏa thuận vay tiền, hợp đồng cho vay, hợp đồng vay vốn, hợp đồng cấp vốn, hợp đồng tài trợ vốn.

Phân Biệt Giữa Hợp Đồng Vay Tiền, Giấy Vay Tiền, Cam Kết Trả Nợ

Loại Hợp Đồng Vay Tiền
Thỏa Thuận Vay Tiền
Giấy Vay Tiền

Giấy Nhận Nợ
Cam Kết Trả Tiền
Bản ChấtHợp đồng/thỏa thuận hai bênHành vi pháp lý đơn phươngHành vi pháp lý đơn phương
Các BênBên vay và bên cho vayBên vayBên vay
Chữ KýBên vay và bên cho vayBên vayBên vay
Giá Trị Pháp Lý Ràng buộc hai bênRàng buộc cam kết của bên vay theo nội dung đã cam kếtRàng buộc cam kết của bên vay theo nội dung đã cam kết
Lãi Chậm TrảBằng 50% mức lãi suất giới hạn (20%năm của khoản tiền vay)Bằng 50% mức lãi suất giới hạn (20%năm của khoản tiền vay)Bằng 50% mức lãi suất giới hạn (20%năm của khoản tiền vay)
Lãi Quá Hạn (nợ gốc) Bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồngBằng 150% lãi suất vay theo hợp đồngBằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng
Lãi SuấtTheo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vayTheo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vayTheo thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay
Nội Dung(i) Thỏa thuận vay và cho vay một khoản tiền; (ii) Các loại lãi suất liên quan; (iii) Thời hạn vay; (iv) Thanh toán gốc và lãi; (v) Tài sản bảo đảm; (vi) Xứ lý tài sản bảo đảm; (vii) Chế tài và biện pháp; (viii) Điều khoàn phổ thông khác
Xác nhận vay một khoản vay hiện tại đi kèm các cam kết, hứa hẹn thanh toán gốc, lãi, xử lý trách nhiệm có liên quan (nội dung cơ bản, thể hiện một cam kết vay tiền và trả tiền rỏ ràng)(i) Thừa nhận một khoản nợ đã vay vào thời điểm trong quá khứ hoặc hiện tại là đúng và chính xác; (ii) Xác nhận trả nợ; (iii) Các cam kết đơn phương về trách nhiệm
Tài Sản Bảo Đảm Thỏa thuậnThỏa thuậnThỏa thuận

Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Doanh Nghiệp Bao Gồm Các Nội Dung Sau 

 • THOẢ THUẬN VAY
 • KHOẢN VAY
 • MỤC ĐÍCH VAY
 • THỜI HẠN VAY
 • LÃI SUẤT
 • PHÍ VÀ CHI PHÍ
 • THỜI HẠN GIẢI NGÂN
 • BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
 • THANH TOÁN NỢ GỐC VÀ LÃI
 • THANH TOÁN TRƯỚC HẠN
 • CHẤM DỨT THOẢ THUẬN VAY
 • CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng Vay Phù Hợp Với Nhiều Mục Đích Vay Khác Nhau

Vay làm dự án, bổ sung vốn điều lệ, cho vay cổ đông, tiêu dùng, mua nhà, phương tiện vận tải, các mục đích khác

Bên Dưới Là Bản Giới Thiệu Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Doanh Nghiệp (Bản Chưa Đầy Đủ) 

FilePreviewVayTien

Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng Vay Tiền Doanh Nghiệp Như Thế Nào ?

Sử dụng mẫu Hợp đồng vay tiền để làm tài liệu tham khảo trước khi soạn thảo hợp đồng. Người dùng cũng có thể thay đổi các nội dung theo hướng dẫn để làm hợp đồng thay vì phải soạn thảo mới toàn bộ. Ngoài ra, Contracts-vn còn có dịch vụ hiệu chỉnh hợp đồng giúp quý khách nếu quý khách đã mua mẫu tài liệu nhưng chưa biết cách hoàn thiện mẫu tài liệu phục vụ nhu cầu của mình.

Từ khóa: hợp đồng vay tiền, hợp đồng cho vay tiền, mẫu hợp đồng vay tiền, đòi nợ thuê, dịch vụ đòi nợ thuê, cty đòi nợ thuê, công ty đòi nợ thuê, giấy vay tiền, cách viết giấy vay tiền bằng tay, thu hồi nợ, công ty thu hồi nợ, phá sản doanh nghiệp, tư vấn phá sản, tranh chấp đòi nợ, hợp đồng tín dụng, vay tín chấp, vay thế chấp, vay tiền không cần thế chấp.

hop-dong-vay-tien
Ảnh. Dịch vụ soạn thảo hợp đồng vay tiền

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Các Hình Thức Thu Hồi Nợ Phù Hợp 

Việc thực hiện hợp đồng vay tiền luôn tiềm ẩn những rủi ro từ việc hoàn trả khoản vay cho bên cho vay. Ngoài một hợp đồng vay tiền hợp lý và hiệu quả, có những cách sau đây mà bên cho vay có thể chủ động tham khảo để thu hồi khoản nợ trong trường hợp xảy ra:

Dùng thư cảnh báo: mục đích của thư cảnh báo là nhằm gây áp lực nhất thời làm con nợ phải cân nhắc, xem xét ý định thực sự của chủ nợ là gì, do vậy nội dung thư nhắc nợ có một tầm quan trọng nhất định, nội dung thư có tính chia sẽ hoặc cảnh báo tốt có thể đánh trúng tâm lý của con nợ và các bên có thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề giải quyết khoản nợ.

Tuy nhiên dùng thư thu hồi nợ nếu chỉ nhằm mục đích thăm dò con nợ thì vấn đề đòi nợ của chủ nợ sẽ không mang lại kết quả. 

Dùng thư chỉ mang lại hiệu quả khi chủ nợ chủ động tìm hiểu và lường trước được mức độ tác động của thư và chỉ dùng thư trong trường hợp đã có sự chuẩn bị các biện pháp dự phòng tiếp theo, tương ứng và kịp thời so với những phản ứng của con nợ như có thể xảy ra.

Chính vì thế mà khi quyết định dùng thư đòi nợ, chủ nợ cần xem xét thật kỹ lưỡng những nội dung cần đưa vào trong thư. Thông thường, nội dung thư đòi nợ có thể rơi vào các trường hợp sau:

Gợi ý phương án giải quyết: tức là chủ nợ chủ động đưa ra phương án giải quyết có lợi, hài hòa cho con nợ hoặc chủ nợ cho con nợ tự đưa ra phương án giải quyết để mình xem xét trong những giới hạn có gợi ý hoặc áp đặt.

Gia hạn phương án giải quyết: tức là hai bên có thể thỏa thuận về thời hạn giải quyết của một phương án thu hồi nợ và gia hạn thời hạn thực hiện khi cần thiết, hoặc khi có điều kiện kèm theo.

Thay thế phương án trả nợ, cấn trừ hoặc bù trừ khoản nợ: tức là tìm tài sản hoặc phương án trả nợ khác thay thế hoặc bù trừ cho khoản nợ. Tài sản khác có thể là một lợi ích kinh tế tương đương xác định trong trước mắt hoặc lâu dài.

Cảnh báo hậu quả về lãi suất, pháp lý 

Khởi Kiện Đòi Nợ:

Nếu việc dùng thư cảnh báo đòi nợ không có kết quả thì chủ nợ có thể đưa vụ việc đòi nợ ra cơ quan tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Đây là cách thức thực hiện phổ biến nhưng khó khăn của phương án này là các bên phải trải qua một quá trình tố tụng kéo dài và tốn kém chi phí lẫn thời gian.

Thông thường, nếu xác định mục tiêu đòi nợ thông qua con đường tố tụng tòa án thì chủ nợ phải tính toán đến hai yếu tố: (i) cơ sở khởi kiện có rõ ràng hay không, (ii) việc con nợ thi hành khoản nợ trên thực tế ra sao, được thực hiện như thế nào và có thật sự khả thi ?.

Lợi thế của phương án khởi kiện dân sự là vụ việc đòi nợ sẽ được giải quyết triệt để thông qua phán quyết của cơ quan tòa án. Phán quyết của cơ quan tòa án cũng là cơ sở hợp pháp để chủ nợ có thể thi hành việc thu hồi nợ bằng những công cụ hỗ trợ của nhà nước.

Phá sản doanh nghiệp (pháp luật hiện nay không quy định về phá sản cá nhân):

Theo quy định hiện nay nếu doanh nghiệp không thanh toán một khoản nợ trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm đến hạn thì các bên liên quan, trong đó có chủ nợ không bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần… có quyền gửi đơn cho cơ quan tòa án yêu cầu giải quyết tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp đó.

Khi sử dụng công cụ phá sản doanh nghiệp, cũng như thủ tục khởi kiện dân sự vụ án đòi nợ, chủ nợ phải tính đến phạm vi và những lợi thế mà biện pháp này mang lại, nếu không phải là biện pháp cảnh báo, đe dọa, gây áp lực tâm lý hiệu quả thì việc theo đuổi giải quyết phá sản về trước mắt là không có lợi, có thể gây ra sự phiền hà, phức tạp không nhỏ cho chủ nợ về mặt thủ tục và thời gian.

Sử dụng dịch vụ thu hồi nợ

Tóm lại cả ba phương án nêu trên là những cách hợp pháp phổ biến hiện nay để thu hồi nợ. Việc sử dụng phương pháp nào là tùy thuộc vào điều kiện, khả năng, sự tính toán của chủ nợ. Không nên sử dụng bất kỳ phương án nào một cách máy móc, độc lập mà không chuẩn bị những tình huống thay đổi, vận dụng linh hoạt các biện pháp thu hồi nợ khác tùy vào từng bối cảnh của quá trình thu hồi nợ.

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

KIỂM TRA HỢP ĐỒNG

Contracts-vn hiện có các gói dịch vụ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG với chi phí hợp lý, cạnh tranh, đảm bảo tính hiệu quả, chuyên nghiệp và tin cậy. Quý khách có hợp đồng cần được rà soát trước khi ký kết, thực hiện, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chi tiết về dịch vụ Kiểm Tra Hợp Đồng, vui lòng xem thêm tại đây https://bit.ly/3mpZdrJ (hoặc tại mục KIỂM TRA HỢP ĐỒNG). Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; Email: service@contracts-vn.com.

MUA TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

DỊCH VỤ HIỆU CHỈNH HỢP ĐỒNG, TÀI LIỆU

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Tài liệu mẫu (nhận sau khi quý khách hoàn tất thủ tục thanh toán dịch vụ) (*) Form thông tin yêu cầu hiệu chỉnh (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). Form này nhận cùng với tài liệu, hợp đồng mẫu. (*) Dịch vụ hiệu chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu hiệu chỉnh). II. QUY TRÌNH HIỆU CHỈNH (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn mua loại tài liệu mẫu kèm dịch vụ hiệu chỉnh cần sử dụng, thực hiện các bước quy trình mua sản phẩm + dịch vụ hiệu chỉnh. (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin thanh toán, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và nội dung cần hiệu chỉnh. Nếu chỉ chọn mua tài liệu mẫu, không chọn dịch vụ hiệu chỉnh kèm theo, nay muốn sử dụng lại dịch vụ này, quý khách gửi nhu cầu cho chúng tôi qua email service@contracts-vn.com cùng với các thông tin tên quý khách, email (đã giao dịch trước đó), mã số đơn hàng sản phẩm đã mua, mã sản phẩm, nội dung yêu cầu dịch vụ hiệu chỉnh của quý khách. Sau khi nhận mail, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp tục như bước 2 trên đây. (*) XIN LƯU Ý Sản phẩm sau khi chúng tôi hiệu chỉnh được hiểu là chúng tôi sử dụng lại mẫu văn bản mà quý khách đã đăng ký mua trước đó, quý khách đã tự tiến hành hiệu chỉnh nhưng không được. • Hiệu chỉnh thực hiện trên số liệu và thông tin cung cấp của quý khách. • Chi phí hiệu chỉnh sẽ tính theo chi phí loại sản phẩm quý khách đã mua nay cộng thêm dịch vụ hiệu chỉnh. Chi phí đã mua hợp đồng mẫu sẽ được khấu trừ vào tổng chi phí của gói hợp đồng mẫu và hiệu chỉnh tương ứng. (*) CÁC CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Xem lại các nội dung quý khách đã hiệu chỉnh nhưng không được và tiến hành lại việc hiệu chỉnh trên các số liệu, yêu cầu cung cấp của quý khách. • Rà soát sự tương thích của quy định pháp luật và nội dung văn bản cần hiệu chỉnh. • Giải thích các nội dung cần giải thích sau hiệu chỉnh. • Cung cấp văn bản đã hiệu chỉnh Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

DỊCH VỤ DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610