ĐIỀU KIỆN MUA VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Hướng Dẫn Thanh Toán

(*) Xem thêm hướng dẫn thanh toán

Sửa, Hiệu Chỉnh Sản Phẩm

Khi mua sản phẩm, quý khách có quyền hiệu chỉnh sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của quý khách. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích quý khách sửa hay hiệu chỉnh tài liệu, hợp đồng ngoài phạm vi những chỉ dẫn, chú thích có ghi cụ thể trong tài liệu hoặc điều chỉnh phần lớn nội dung của tài liệu. Nếu không có quy định ràng buộc rõ ràng, chúng tôi sẽ không giải thích gì thêm đối với các nội dung chỉnh sửa mà quý khách đã tự thực hiện vượt ngoài phạm vi được nêu trong mỗi tài liệu. Xem thêm Hướng dẫn sử dụng tài liệu mẫu

Tìm Hiểu Nội Dung Sản Phẩm

Quý khách phải tìm hiểu kỹ về tài liệu dự định mua trước khi thanh toán. Mỗi sản phẩm chúng tôi đều có phân mục giới thiệu nội dung sản phẩm để tiện việc tham khảo. Các thông tin giới thiệu sản phẩm có thể bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau: mục đích sử dụng phù hợp, bối cảnh sử dụng, tại sao sử dụng mẫu, quy định của pháp luật, tư vấn, khuyến cáo, thông lệ sử dụng …

Chấp Thuận Sử Dụng

Bất kỳ tài liệu mua và sử dụng sẽ nhận được sự chấp thuận chính thức từ Contracts-vn như quyền được phép sử dụng sản phẩm đã mua trong phạm vi nhu cầu cá nhân duy nhất. Quý khách không được nhân bản, phân phối, bán, chuyển giao, cung cấp hoặc thực hiện bất kỳ hành vi tương tự bất kể mục đích gì ngoài mục đích sử dụng cá nhân.

Điều kiện mua và sử dụng sản phẩm là một phần của Điều Khoản Điều Kiện Sản Phẩm Dịch Vụ

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow
0359434610