Review Hợp Đồng

Quý Khách có hợp đồng làm việc với đối tác hoặc hợp đồng do đối tác cung cấp theo nội dung chuẩn bị trước của họ nhưng không có điều kiện, thời gian để rà soát hợp đồng, kiểm tra lại những vấn đề pháp lý của hợp đồng đó, chúng tôi sẽ giúp quý khách thực hiện điều này thông qua dịch vụ review hợp đồng (rà soát hợp đồng).

1 CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

upload contractReview hợp đồng, phân tích hợp đồng, rà soát tổng thể mục tiêu giao dịch, các vấn đề pháp lý và tính hợp pháp của hợp đồng, trong đó việc rà soát nhằm (i) tìm kiếm, xử lý cơ bản các hạn chế về nội dung, cách trình bày, diễn đạt của hợp đồng với mục đích làm hợp đồng trở nên rõ ràng, dễ hiểu hơn, hạn chế ẩn ý; (ii) lưu ý những điểm quan tâm hàng đầu cần xem xét, giải quyết; (iii) đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với các nội dung không phù hợp của hợp đồng.

2 BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI !

lawyer reviewsContracts-vn cam kết chỉ định luật sư có kinh nghiệm chuyên sâu về hợp đồng và lĩnh vực tư vấn trực tiếp làm việc với tài liệu của quý khách; Đội ngũ tư vấn và cộng tác của chúng tôi tốt nghiệp từ các trường đào tạo pháp lý hàng đầu, có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm làm việc ở các hãng tư vấn lớn và uy tín trên thị trường.

3 BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ ?

just askVăn bản tóm tắt những điểm pháp lý cần chú ý mà chúng tôi đã phát hiện trong quá trình phân tích, review hợp đồng, đồng thời đưa ra các đề xuất liên quan, cung cấp tài liệu đính kèm, cũng như những chỉ dẫn cần thiết khác.

Thực Hiện Dịch Vụ 

Phạm vi dịch vụ review Hợp Đồng (dịch vụ rà soát hợp đồng) bao gồm các lĩnh vực được giới thiệu theo danh mục MẪU HỢP ĐỒNG, TÀI LIỆU PHÁP LÝ có trong website.

Chúng tôi có thể review hợp đồng ngoài lĩnh vực đã giới thiệu.

Tất cả chi phí đối với dịch vụ review hợp đồng được áp dụng theo mức thông lệ, cạnh tranh nhất.

Xem thêm:

[ Chi Phí Dịch Vụ Và Điều Kiện Dịch Vụ (2022) ]

Cần Rà Soát Gì Đối Với Hợp Đồng Thương Mại ]

Nội dung liên quan:

Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng  ]

Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng ]

Những Điều Cần Biết Về Review Hợp Đồng 

review-hop-dong
Ảnh minh họa. Review hợp đồng

  Lưu Ý Cơ Bản Trong Review Hợp Đồng

Trọng tâm của Luật sư tư vấn rà soát hợp đồng là đánh giá phần pháp lý, kể cả những thỏa thuận thương mại dưới góc độ pháp lý, sự phù hợp với quy định của luật áp dụng.

Thông thường, rà soát hợp đồng sẽ tập trung vào các điều khoản và các phần sau:

(i) Hiệu lực tổng thể, nhóm, từng điều khoản so với quy định của pháp luật (có vô hiệu không, vô hiệu từng phần hay toàn bộ)

(ii) Đánh giá các nội dung chưa rõ ràng (dễ gây hiểu nhầm hoặc có thể diễn giải thành nhiều nghĩa khác nhau), tiềm ẩn tranh chấp. 

review-hop-dong
Ảnh minh họa. Review hợp đồng

(iii) Các điều khoản pháp lý, VD định nghĩa, giải thích hợp đồng, quyền lợi bên yếu thế, điều khoản chấm dứt hợp đồng, điều khoản tài phán (luật áp dụng, cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp), phạt, bồi thường, bảo mật, bất khả kháng, hoàn cảnh thay đổi …

(iv) Rà soát câu chữ, cách diễn đạt từ ngữ, sử dụng văn phong thích hợp.

(v) Rà soát cấu trúc, danh mục điều khoản, phụ lục, tài liệu đính kèm … 

Trong review hợp đồng, quan trọng nhất không phải phần “review” mà là giải pháp thay thế trong trường hợp phát hiện rủi ro từ nội dung của hợp đồng.

Luật sư tư vấn đảm bảo xác nhận lại ý chí, mong muốn của khách hàng hoặc gợi ý cho khách hàng biết vấn đề cần thay thế, bổ sung một cách hợp lý, trong phạm vi nhận biết và trách nhiệm rõ ràng.

Những Điều Cần Tránh Trong Review, Rà Soát Hợp Đồng

(i) Rà soát hợp đồng mà không hiểu đúng mong muốn, mục tiêu cơ bản của khách hàng và bên đối tác. 

(ii) Rà soát hợp đồng chủ yếu dựa trên quan điểm cá nhân, không tham khảo thông lệ thương mại và pháp lý một cách tốt nhất.

(iii) Sa đà vào chuyện câu chữ của hợp đồng có thể làm rời xa mục tiêu chính của công việc là tìm kiếm lợi ích, điểm cân bằng quyền lợi, tiên liệu, hạn chế rủi ro.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow
0359434610