Hợp Đồng Tặng Cho Tài Sản (Cá Nhân)**

350,000 10,500,000 

Contracts-vn tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản (nhà, đất, cổ phần, ôtô, cơ sở kinh doanh …) , cung cấp mẫu hợp đồng tặng cho tài sản, giải quyết tranh chấp hợp đồng và các dịch vụ liên quan

Hợp đồng tặng cho tài sản là một trong những giao dịch phổ biến hiện nay. Tặng cho tài sản không hướng tới mục tiêu thương mại giữa các bên nhưng bên nhận tài sản có thể gánh chịu các rủi ro tiềm ẩn không biết trước. Nếu đang có ý định tặng cho hay nhận tặng cho tài sản thì bạn cần chú ý những vấn đề gì, tham khảo mẫu hợp đồng tặng cho tài sản để tìm hiểu thêm các thông tin, hướng dẫn trước khi thực hiện.

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản sử dụng cho việc tặng cho tài sản cá nhân 

Tài sản tặng cho phải đáp ứng các điều kiện tặng cho, có đủ chứng nhận pháp lý sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc có xác nhận quyền sở hữu, sử dụng, được phép chuyển giao theo quy định. Người được tặng cho sẽ trở thành chủ sở hữu tài sản sau thời điểm tặng cho.

Tặng cho tài sản có thể đi kèm điều kiện tặng cho do các bên thỏa thuận cụ thể. Điều kiện tặng cho là điều kiện mà bên được tặng cho có thể đáp ứng được. Trong trường hợp không đáp ứng, bên được tặng cho có thể từ chối nhận tài sản phù hợp với thỏa thuận về việc từ chối tiếp nhận tài sản tặng cho.

Bên tặng cho có quyền hủy bỏ ý định tặng cho tài sản và thu hồi tài sản tặng cho phù hợp với điều kiện cho phép.

Đọc và hiểu kỹ mẫu tài liệu trước khi sử dụng.  

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: 14
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Hợp Đồng Tặng Cho Tài Sản Là Gì ?

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho chuyển giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận tài sản đó.

Hợp đồng tặng cho tài sản được thực hiện chủ yếu ở các dạng bao gồm tặng cho có điều kiện hoặc tặng cho không điều kiện.

Thực hiện hợp đồng tặng cho tài sản theo lẻ thông thường là tặng cho thiện chí, không đì kèm điều kiện, tuy nhiên nếu có

hop-dong-tang-cho-tai-san
Ảnh minh họa. Hợp đồng tặng cho tài sản

điều kiện thì bản chất pháp lý của việc tặng cho không thay đổi nếu bên nhận tặng cho đồng ý với điều kiện tặng cho tài sản đó.

Nói chung việc tặng cho tài sản luôn thể hiện một ý nghĩa tích cực trong quan hệ giữa các bên nên điều này đôi khi làm các bên khó có cách tiếp cận một cách “sòng phẳng” liên quan đến các điều khoản của hợp đồng, nhất là bên được tặng cho.

Nói cách khác, tùy vào mục đích thực hiện hợp đồng tặng cho là gì và dù việc tặng cho xuất phát từ ý định như thế nào thì việc tặng cho vẫn nên có những đảm bảo nhất định đối với quyền lợi của bên được tặng cho, VD bên được tặng cho có phải kế thừa nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ tài sản được tặng cho hay không. Đây không phải là điều kiện bắt buộc nhưng các bên cần phải xác định rõ ràng ngay từ đầu.

Hợp đồng tặng cho được điều chỉnh bởi pháp luật về dân sự, và phải đáp ứng các quy định chuyên ngành tùy vào bản chất của loại tài sản tặng cho, VD tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản thương mại liên quan đến đăng ký sở hữu …

Lưu ý gì khi soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản

(i) Trước khi làm hợp đồng tặng cho tài sản phải tìm hiểu quy chế pháp lý của tài được tặng cho về điều kiện kế thừa, sang tên đổi chủ, thủ tục đối với người được tặng cho

(ii) Hợp đồng tặng cho tài sản có thể quy định kèm các điều kiện tặng cho để xử lý trong một số tình huống: hủy tặng cho tài sản hoặc thu hồi tài sản tặng cho.

(iii) Hiệu lực của việc chuyển giao tài sản tặng cho có thể được nêu ra và bên được tặng cho phải thỏa mãn điều kiện đó trước khi lập thủ tục hoàn tất chuyển giao tài sản tặng cho.

Hợp Đồng Tặng Cho Tài Sản Nên Bao Gồm Những Vấn Đề Gì ?

Tài sản tặng cho: Xác định loại tài sản tặng cho và tư cách tiếp nhận của bên được tặng cho phù hợp hay không, VD tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp, bên được tặng cho phải đáp ứng điều kiện nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

Quyền sở hữu tài sản tặng cho: Bên tặng cho phải đảm bảo quyền sở hữu của mình đối với tài sản tặng cho hoặc đủ tư cách là bên tặng cho hợp pháp theo quy định.

Điều kiện tặng cho (nếu có): Thỏa thuận nhận tài sản đi kèm điều kiện do bên tặng cho yêu cầu, nếu không đáp ứng hoặc khô

hop-dong-tang-cho-tai-san
Ảnh Minh họa. Hợp đồng tặng cho tài sản

ng thể đáp ứng, bên được tặng cho có quyền từ chối, VD trong vòng [ ] năm, bên được tặng cho không được bán, chuyển nhượng tài sản tặng cho.

Chuyển giao nghĩa vụ: Bên được tặng nhận tài sản có phải gánh chịu nghĩa vụ tài sản gì liên quan đến tài sản tặng cho hay không ?

Rút tặng cho tài sản: Thời hạn hoặc điều kiện mà bên tặng cho được phép rút lại việc tặng cho tài sản.

Thủ tục xác lập tài sản: Các cam kết hỗ trợ để xác lập thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản tặng cho của bên tặng cho. 

Hiệu lực việc tặng cho: Do các bên thỏa thuận với nhau bao gồm hiệu lực hợp đồng, thời điểm chuyển giao tài sản, chuyển giao quyền sở hữu tài sản, VD có thể sau khi bên được tặng cho hoàn thành công việc nào đó hoặc sau một thời hạn không quá [ ]  ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Các thỏa thuận khác: tùy thuộc vào bối cảnh giao dịch cụ thể.

Hop-dong-tang-cho-tai-san
Ảnh, Hợp đồng tặng cho tài sản

Loại Tài Sản Tặng Cho Có Thể Được Phép Giao Dịch

Nhà, quyền sử dụng đất, bất động sản, ôtô, phương tiện vận tải, cơ sở kinh doanh, cổ phần, tài sản cá nhân, vàng, tiền, trang sức, tài sản khác

Rủi Ro Lớn Nhất Nếu Tặng Cho Không Đi Kèm Hợp Đồng

Không xác định đối tượng chuyển giao một cách rõ ràng

Không ghi nhận việc chuyển giao hợp pháp tài sản đi kèm các ràng buộc và điều kiện nhận tài sản, do vậy không có cơ sở để xác lập quyền sở hữu và loại trừ đối với các nghĩa vụ tài sản tiềm ẩn vốn có thể phát sinh từ việc tặng cho  tài sản. 

Không xác định cơ chế quản lý tài sản và giám hộ, nhất là tặng cho tài sản cho người dưới tuổi quy định. 

Các Điều Khoản Có Trong Mẫu Hợp Đồng Tặng Cho Tài Sản 

  • ĐIỀU 1. THỎA THUẬN TẶNG CHO TÀI SẢN
  • ĐIỀU 2. TÀI SẢN TẶNG CHO      
  • ĐIỀU 3. THUẾ TÀI SẢN VÀ CHI PHÍ       
  • ĐIỀU 4. ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO VÀ RÚT LẠI SỰ TẶNG CHO        
  • ĐIỀU 5. THỦ TỤC TẶNG CHO    
  • ĐIỀU 6. BÀN GIAO VÀ CHUYỂN SỞ HỮU
  • ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH CHUNG

Bên dưới là bản giới thiệu mẫu hợp đồng tặng cho tài sản tham khảo (bản chưa đầy đủ)

Nếu cần giải đáp liên quan đến mẫu tài liệu, quý khách có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua email: service@contracts-vn.com hoặc gọi điện thoại tới số 0359434610

CNTCTS001_TangChoTaiSanCN


[ Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng ]


Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng Tặng Cho Tài Sản Như Thế Nào ?

Sử dụng mẫu Hợp Đồng Tặng Cho Tài Sản để làm tài liệu tham khảo trước khi soạn thảo hợp đồng. Người dùng cũng có thể thay đổi các nội dung theo hướng dẫn để làm hợp đồng thay vì phải soạn thảo mới toàn bộ. Ngoài ra, Contracts-vn còn có dịch vụ hiệu chỉnh hợp đồng giúp quý khách nếu quý khách đã mua mẫu nhưng chưa biết cách hoàn thiện mẫu tài liệu phục vụ nhu cầu của mình.


Ngoài ra, như một phần quan trọng trong hoạt động của mình, Contracts-vn còn cung cấp các dịch đi kèm với tài liệu mẫu và các dịch vụ khác có liên quan.

Hiệu Chỉnh Hợp Đồng (Quý khách đã mua tài liệu mẫu những không biết cách hiệu chỉnh tài liệu, chúng tôi có thể hỗ trợ để giúp quý khách hoàn thiện tài liệu đã mua)

Dự Thảo Hợp Đồng (Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Kiểm Tra Hợp Đồng (Quý khách có hợp đồng do phía đối tác của quý khách cung cấp và quý khách cần kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng trước khi giao dịch, Contracts-vn có riêng một dịch vụ về vấn đề này sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xem thêm tại mục Kiểm Tra Hợp Đồng)

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng, Các Vấn Đề Thương Mại và Dân Sự (Trên cơ sở quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm đối với một số loại hợp đồng, Contracts-vn cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực hợp đồng, thương mại, dân sự, các lĩnh vực khác. Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Điện thoại tư vấn 0359434610; Email: service@contracts-vn.com 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

DỰ THẢO HỢP ĐỒNG TẶNG CHO TÀI SẢN

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610