Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh 2023

20,500,000 

Contracts-vn tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là BCC hay thỏa thuận hợp tác kinh doanh), cung cấp mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh, giải quyết tranh chấp hợp đồng và các dịch vụ liên quan.

Hợp tác thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một trong những hình thức hợp tác kinh doanh phổ biến nhất hiện nay, trong đó các bên sử dụng hợp đồng để thiết lập cơ chế quản lý dự án đầu tư thay cho pháp nhân đầu tư. Vì thế, tùy vào tính chất của dự án kinh doanh, có thể cho rằng hợp đồng hợp tác kinh doanh là phương thức hợp tác dễ thực hiện, ít ràng buộc, nhiều thuận lợi về mặt quản lý và điều hành. 

Sử dụng mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh để tìm hiểu khung pháp lý, một số điều khoản cơ bản và cần thiết của dạng hợp đồng này 

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh không hướng tới quan hệ đầu tư dự án hay lĩnh vực đầu tư cụ thể. 

Mẫu hợp đồng chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

Đây là mẫu cơ bản, cần tìm hiểu rõ trước khi sử dụng.

Choose An Option...
Dịch vụ rà soát hợp đồng
Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Mức phí dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp được thỏa thuận theo từng hồ sơ vụ việc tranh chấp

Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: 35
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Là Gì ?

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (gọi tắt là BCC) (sử dụng cho quy mô dự án) là thỏa thuận pháp lý quy định quyền và nghĩa vụ của các bên cùng hợp tác để thực hiện các công việc đầu tư và kinh doanh trên cơ sở hợp đồng mà không thành lập pháp nhân đầu tư (doanh nghiệp đầu tư).

Đặc điểm cơ bản của hợp đồng hợp tác kinh doanh là cơ chế hợp tác giữa các bên hoàn toàn dựa trên thỏa thuận của các bên theo hợp đồng. Pháp luật chỉ đóng vai trò điều tiết về chính sách, định hướng quan hệ hợp tác kinh doanh mà không điều chỉnh hay can thiệp sâu vào các điều khoản của thỏa thuận hợp tác kinh doanh của các bên (trừ trường hợp thỏa thuận của các bên không phù hợp hoặc trái với các nguyên tắc pháp lý cơ bản).

Pháp luật hiện nay có hai nguồn quy định điều chỉnh hợp đồng hợp tác kinh doanh

(i). Nếu hợp đồng hợp tác kinh doanh có yếu tố nước ngoài (một bên hợp tác là nhà đầu tư nước ngoài) thì quan hệ hợp tác kinh doanh sẽ được điều chỉnh bởi các quy định của Luật Đầu Tư. Các yếu tố dân sự và quan hệ hợp đồng sẽ được điều chỉnh theo quy định của Bộ Luật Dân Sự;

(ii). Nếu hợp tác kinh doanh giữa các bên trong nước thì hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ được điều chỉnh bởi các quy định liên quan của Bộ Luật Dân Sự. 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh còn có các tên gọi khác

hop-dong-hop-tac-kinh-doanh
Ảnh minh họa. Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Hợp đồng hợp tác đầu tư,
 • Thỏa thuận hợp tác kinh doanh,
 • Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh,
 • Thỏa thuận hợp tác,
 • Thỏa thuận hợp tác đầu tư,
 • Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án

Tuy có các cách gọi khác nhau nhưng mục tiêu vẫn đúng với mô hình kinh doanh dựa trên hợp đồng và không thành lập pháp nhân đầu tư chung do các bên thoả thuận lựa chọn.

Những Vấn Đề Cơ Bản Của Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh

Muc 1. Tư cách pháp lý: Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, không thành lập pháp nhân. Vấn đề giám sát, điều hành, quản lý hợp đồng hợp tác kinh doanh và việc đầu tư, kinh doanh sẽ được thực hiện thông qua cơ quan quản lý do các bên thành lập (thường gọi là “Ban quản lý” “Ban điều hành” – “Cơ quản lý điều hành” …)

Muc 2. Quyền và nghĩa vụ: Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia góp vốn trên cơ sở thỏa thuận phù hợp với khả năng thực hiện và đóng góp của mỗi bên hoặc “mặc định” trên cở sở tỷ lệ vốn góp.

Muc 3. Góp vốn và tỷ lệ góp: Tổng vốn góp, số vốn góp của mỗi bên, loại tài sản góp vốn, tỷ lệ, khấu trừ, thời gian góp vốn, hậu quả không góp đúng hoặc không góp.

Muc 4. Trách nhiệm dân sự: Tuyên bố phạm vi trách nhiệm dân sự của mỗi bên trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (chủ yếu với bên thứ ba)

hop-dong-hop-tac-kinh-doanh
Ảnh minh họa. Hợp đồng họp tác kinh doanh

Muc 5. Cơ chế giám sát, kiểm soát, quản lý hợp đồng và việc kinh doanh/dự án: Mỗi bên chỉ định nhân sự của mỗi bên tham gia vào ban quản lý hợp đồng hợp tác kinh doanh; quy đị

nh về tổ chức, quy chế hoạt động của ban quản lý.

Muc 6. Cơ chế rút vốn (nếu có): Quy định quyền rút số vốn đã góp theo hợp đồng hợp tác kinh doanh và xử lý hậu quả của việc rút vốn.

Muc 7. Chấm dứt hợp đồng: Cơ chế giải quyết việc chấm dứt hợp đồng.

Muc 8. Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư: Lựa chọn cơ quan tài phán (Tòa án hoặc trọng tài thương mại) và các thỏa thuận liên quan 

Muc 9. Các vấn đề khác: thực hiện theo thỏa thuận và thông lệ.

Một số lưu ý khi thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh

(i) Đối tượng hợp đồng là quan hệ hợp tác kinh doanh thông qua hợp đồng, không xác lập thực thể pháp lý và đăng ký. Riêng hợp hợp đồng tác kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được đăng ký theo quy định của luật đầu tư.

(ii) Chủ thể hợp đồng hợp tác kinh doanh là thể nhân và pháp nhân. Khi đàm phán và trong quá trình chuẩn bị ký kết hợp đồng cần chú ý thủ tục thẩm tra tư cách pháp lý, năng lực tài chính, ngành nghề hoạt động, bộ máy chủ chốt, giao dịch đã từng thực hiện liên quan đến lĩnh vực hợp tác của bên đối tác, bên giới thiệu, môi giới, bên chứng thực, thông tin sứ quán, ngoại giao về chủ thể hợp tác.

hop-dong-hop-tac-kinh-doanh
Ảnh minh họa. Hợp đồng hợp tác kinh doanh

(iii) Chú ý thẩm định đối tượng chuyển giao góp vốn theo hợp đồng và tài liệu pháp lý của tài sản góp vốn. Thẩm định chi tiết thẩm quyền chuyển giao tài sản góp vốn đưa vào hợp tác.

(iv) Lưu ý có thể hành lập ban điều hành thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh, dự án kinh doanh phù hợp với quan hệ đầu tư, cơ cấu, tỷ lệ vốn góp.

(v) Lưu ý quy định sử dụng con dấu, chữ ký bên/người đại diện và việc thu hồi tư cách trong những trường hợp cụ thể theo quy định của hợp đồng.

(vi) Điều kiện rút vốn, chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh và thanh lý tài sản

Một Số Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Phổ Biến

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (không thành lập pháp nhân) có nhiều tên gọi khác nhau nhưng đều dựa trên nguyên tắc dùng hợp đồng làm cơ chế quản lý dòng vốn, quyền lợi đầu tư, công việc, trách nhiệm, quản lý, điều hành quan hệ hợp tác …

Hiện nay Contracts-vn cung cấp một số mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh phổ biến, mỗi mẫu tài liệu thích hợp cho một nhóm quan hệ hợp tác.

Lưu ý rằng, chúng tôi đặt tên khác nhau của các mẫu hợp đồng hợp tác chỉ để thuận tiện phân loại, trong đó một số quan hệ hợp tác có bản chất tương tự, khác nhau về quy mô hợp tác, cơ sở và loại quan hệ hợp tác.

Hợp đồng hợp tác kinh doanhPhù hợp với quy mô hợp tác dự án đầu tư.
Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Khoán Doanh ThuLà hình thức hợp tác một bên đưa tài sản vào hợp tác và được nhận một khoản doanh thu cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của dự án.
Thỏa thuận hợp tác công việcMục tiêu hợp tác khộng/chưa thiên về yếu tố kinh doanh trong giai đoạn hợp tác, VD Hai bên hợp tác để phát triển Vaccine; hợp tác để bán hàng bảo hiểm trên nền tảng online
Hợp Đồng Góp Vốn Kinh DoanhPhù hợp với quy mô hợp tác kinh doanh nhỏ, VD hợp tác thành lập tổ hợp tác hoặc hộ kinh doanh cá thể …
Thỏa Thuận Góp Vốn Kinh Doanh (2021) Quy mô hợp tác đơn giản nhất

Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Trong Trường Hợp Nào 

Tùy vào mục đích hợp tác, chỉ nên sử dụng hợp đồng hợp tác kinh doanh nếu các bên đầu tư đạt được lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, việc hợp tác kinh doanh thực hiện trong một khoảng thời phù hợp (ngắn hạn hoặc dài hạn), có cơ chế kiểm soát hợp lý và đầy đủ thông qua các quy định và điều khoản của hợp đồng như quy định góp vốn, phân chia lợi nhuận, cơ chế giám sát, trách nhiệm, nghĩa vụ nhà đầu tư, thiết lập báo cáo quản lý…

Quá trình đầu tư và kinh doanh dự án nếu được thực hiện hoàn toàn qua bộ máy quản lý của một trong Các Bên thì các bên phải cân nhắc để lựa chọn, ủy nhiệm phù hợp. 

Tầm Quan Trọng Và Sự Phù Hợp 

(i) Hợp đồng hợp tác kinh doanh sẽ xác lập quan hệ hợp tác thông qua cơ chế thỏa thuận hợp tác, không bị ràng buộc bởi khung pháp lý một cách máy móc.

(ii) Một thỏa thuận hợp đồng hợp tác kinh doanh chi tiết sẽ góp phần nâng cao khả năng quản lý và kiểm soát rủi ro cho các bên, linh hoạt và dễ thay đổi hơn so với mô hình quản trị doanh nghiệp.

(iii) Hợp đồng hợp tác kinh doanh thích hợp đối với mô hình quản lý đơn giản, không bị chi phối bởi các cơ chế quản trị, báo cáo phức tạp.

Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Bao Gồm Nội Dung Gì 

 • ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
  ĐIỀU 2. HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN VÀ KINH DOANH
  ĐIỀU 3. THỜI HẠN HỢP TÁC
  ĐIỀU 4. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN, GÓP VỐN
  ĐIỀU 5. PHÂN CHIA KẾT QUẢ KINH DOANH
  ĐIỀU 6. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
  ĐIỀU 7. MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN
  ĐIỀU 8. LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA
  ĐIỀU 9. RÚT VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
  ĐIỀU 10. HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
  ĐIỀU 11.QUY ĐỊNH THUẾ
  ĐIỀU 12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI BÊN
  ĐIỀU 13. HOÀN CẢNH THAY ĐỔI

ĐIỀU 14. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
ĐIỀU 15. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ CƠ QUAN TÀI PHÁN
ĐIỀU 16. ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT
ĐIỀU 17. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG
ĐIỀU 18. QUY ĐỊNH CHUNG
PHỤ LỤC I. TÀI SẢN GÓP VỐN
PHỤ LỤC II. VĂN KIỆN PHÁP LÝ DỰ ÁN
PHỤ LỤC III. THÔNG TIN DỰ ÁN
PHỤ LỤC IV. CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
PHỤ LỤC V. TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ, LỊCH TRÌNH GÓP VỐN
PHỤ LỤC VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN
PHỤ LỤC VII. CHỈ DẪN TỪ NGỮ
PHỤ LỤC BỔ SUNG

Bản Giới Thiệu Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Bản Chưa Đầy Đủ). 

FilePreviewHTKD

Quý Khách Cần Hiệu Chỉnh Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh  

Contracts-vn sẽ sử dụng mẫu hợp đồng có sẵn và tiến hành hiệu chỉnh

Thay cho soạn thảo mới, hiệu quả hơn về chi phí và thời gian 30% 

Đáp ứng nhu cầu cá nhân và thương mại

[ Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng

[ Xem Thêm Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng của Contracts-vn ]

Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Như Thế Nào 

Sử dụng mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh để làm tài liệu tham khảo trước khi soạn thảo hợp đồng. Người dùng cũng có thể thay đổi các nội dung theo hướng dẫn để làm hợp đồng thay vì phải soạn thảo mới toàn bộ. Ngoài ra, Contracts-vn còn có dịch vụ hiệu chỉnh hợp đồng giúp quý khách nếu quý khách đã mua mẫu nhưng chưa biết cách hoàn thiện mẫu tài liệu phục vụ nhu cầu của mình.

Tài liệu cung cấp một số chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của mẫu hợp đồng.

Từ khóa: hợp đồng hợp tác kinh doanh, thỏa thuận hợp tác kinh doanh, mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp tác kinh doanh, thỏa thuận hợp tác

 

 

Mẫu Hợp Đồng, Tài Liệu Thương Mại Liên Quan

Xem tất cả tài liệu tại đây >>>

 
  >> Điều Khoản, Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa Hợp Đồng Phát Triển Phần Mềm (Cập nhật)  
  >> Hợp Đồng Mua Bán Hợp Đồng Thế Chấp  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Công Việc Hợp Đồng Vay Tiền (Cập Nhật)  
  >> Hợp Đồng Liên Danh Nhà Thầu Hợp Đồng Đại Lý  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh (LLC) Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp  
  >> Khung Điều Khoản Điều Kiện Dịch Vụ Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần  
  >> Hợp Đồng Góp Vốn Kinh Doanh Thỏa Thuận Nguyên Tắc  
  >> Hợp Đồng Chuyên Gia Hợp Đồng Thuê Máy Móc, Thiết Bị  
  >> Hợp Đồng Dịch Vụ Thỏa Thuận Thanh Toán Rút Hồ Sơ khởi Kiện  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Hợp Đồng Phân Phối Hàng Hóa  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh Thỏa Thuận Không Cạnh Tranh  
  >> Thông Báo Vi Phạm Hợp Đồng Thư Nhắc Nợ (Lần Cuối)  
  >> Thông Báo Tạm Dừng Hợp Đồng (Bất Khả Kháng) Thư Nhắc Nợ (Tiếp Theo)  
  >> Đàm Phán Lại Hợp Đồng (Hoàn Cảnh Thay Đổi) Thông Báo Nợ (Nhắc Nợ)  
 

 

Xem hợp đồng, tài liệu bất động sản tại đây >>>

Xem hợp đồng, tài liệu cá nhân tại đây >>>

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

MUA TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

DỊCH VỤ HIỆU CHỈNH HỢP ĐỒNG, TÀI LIỆU

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Tài liệu mẫu (nhận sau khi quý khách hoàn tất thủ tục thanh toán dịch vụ) (*) Form thông tin yêu cầu hiệu chỉnh (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). Form này nhận cùng với tài liệu, hợp đồng mẫu. (*) Dịch vụ hiệu chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu hiệu chỉnh). II. QUY TRÌNH HIỆU CHỈNH (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn mua loại tài liệu mẫu kèm dịch vụ hiệu chỉnh cần sử dụng, thực hiện các bước quy trình mua sản phẩm + dịch vụ hiệu chỉnh. (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin thanh toán, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và nội dung cần hiệu chỉnh. Nếu chỉ chọn mua tài liệu mẫu, không chọn dịch vụ hiệu chỉnh kèm theo, nay muốn sử dụng lại dịch vụ này, quý khách gửi nhu cầu cho chúng tôi qua email service@contracts-vn.com cùng với các thông tin tên quý khách, email (đã giao dịch trước đó), mã số đơn hàng sản phẩm đã mua, mã sản phẩm, nội dung yêu cầu dịch vụ hiệu chỉnh của quý khách. Sau khi nhận mail, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp tục như bước 2 trên đây. (*) XIN LƯU Ý Sản phẩm sau khi chúng tôi hiệu chỉnh được hiểu là chúng tôi sử dụng lại mẫu văn bản mà quý khách đã đăng ký mua trước đó, quý khách đã tự tiến hành hiệu chỉnh nhưng không được. • Hiệu chỉnh thực hiện trên số liệu và thông tin cung cấp của quý khách. • Chi phí hiệu chỉnh sẽ tính theo chi phí loại sản phẩm quý khách đã mua nay cộng thêm dịch vụ hiệu chỉnh. Chi phí đã mua hợp đồng mẫu sẽ được khấu trừ vào tổng chi phí của gói hợp đồng mẫu và hiệu chỉnh tương ứng. (*) CÁC CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Xem lại các nội dung quý khách đã hiệu chỉnh nhưng không được và tiến hành lại việc hiệu chỉnh trên các số liệu, yêu cầu cung cấp của quý khách. • Rà soát sự tương thích của quy định pháp luật và nội dung văn bản cần hiệu chỉnh. • Giải thích các nội dung cần giải thích sau hiệu chỉnh. • Cung cấp văn bản đã hiệu chỉnh Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

DỊCH VỤ DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

KIỂM TRA HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Contracts-vn hiện có các gói dịch vụ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG với chi phí hợp lý, cạnh tranh, đảm bảo tính hiệu quả, chuyên nghiệp và tin cậy. Quý khách có hợp đồng cần được rà soát trước khi ký kết, thực hiện, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chi tiết về dịch vụ Kiểm Tra Hợp Đồng, vui lòng xem thêm tại đây https://bit.ly/3mpZdrJ (hoặc tại mục KIỂM TRA HỢP ĐỒNG). Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; Email: service@contracts-vn.com.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610