Hướng Dẫn Thanh Toán

Quý khách được yêu cầu thực hiện các bước sau để mua tài liệu, Hợp đồng mẫu, dịch vụ và thanh toán

Bước 1  Lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và đưa vào giỏ hàng. Các mẫu, dịch vụ có sẵn được tích hợp trên web bao gồm các thông tin cơ bản, thông tin giải thích, dữ liệu mẫu, dịch vụ, điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc danh mục những nội dung chính của tài liệu, dịch vụ (khi có hướng dẫn). Site bao gồm các mục dẫn chiếu từng nhóm sản phẩm, dịch vụ hoặc sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ và tham khảo trực tiếp nội dung giới thiệu.

Bước 2  Cung cấp thông tin thanh toán theo yêu cầu của ứng dụng tích hợp trên Website

Bước 3  Thực hiện thanh toán qua cổng thanh toán hoặc sử dụng các hình thức thanh toán khác có tích hợp, giới thiệu trên Website

Bước 4   Email xác nhận gửi tới khách hàng về đơn hàng của Chúng tôi

Tùy vào nhu cầu sử dụng và khi áp dụng cụ thể, chúng tôi khuyến khích sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến để mua các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi qua website www.contracts-vn.vn . Chúng tôi hợp tác với các cổng thanh toán trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam để liên kết quá trình mua bán sản phẩm, dịch vụ. Chúng tôi hy vọng, thanh toán qua một đơn vị trung gian thanh toán chuyên nghiệp có thể giúp quý khách an tâm hơn khi thực hiện các giao dịch về tài chính.

Với các sản phẩm không tính phí, bạn không phải tuân thủ quy trình thanh toán nhưng phải cung cấp các thông tin bên sử dụng để Chúng tôi lưu giữ, cập nhật và có điều kiện chăm sóc trong tương lai.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow
0359434610