Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế (2022)

250,000 5,500,000 

Contracts-vn tư vấn soạn thảo thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, cung cấp mẫu thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và các dịch vụ liên quan

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là văn kiện pháp lý do các bên thừa kế lập nhằm thỏa thuận việc phân chia di sản thừa kế, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên thừa kế. Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là cách tốt để các bên thừa kế thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến di sản, qua đó có thể khắc phục được những hạn chế của nội dung phân chia di sản theo văn kiện thừa kế (VD một số nội dung của di chúc không đề cập hay đề cập không rõ ràng) hoặc đối với những vấn đề mà người để lại di sản chưa, không thể lập được di chúc như mong muốn do điều kiện ngoại cảnh (VD chết do tai nạn mà trước đó chưa kịp lập di chúc hoặc sau tai nạn vẫn còn sống nhưng không thể thực hiện ý chí di chúc do tình trạng sức khỏe, tinh thần bị ảnh hưởng bởi tai nạn …).

Sử dụng mẫu thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để ghi nhận các thỏa thuận của các bên thừa kế về việc chia di sản thừa kế gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đến phần di sản được thụ hưởng của mỗi bên.

Trách nhiệm, nghĩa vụ bao gồm trách nhiệm chung và riêng của những người thừa kế, mỗi bên đối với gia đình, trách nhiệm thờ cúng, xử lý trách nhiệm tài sản của người để lại thừa kế trước khi qua đời.

Mẫu thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là mẫu thông dụng.

Tham khảo mẫu tài liệu để hiểu thêm các chỉ dẫn và quy định pháp lý về vấn đề này.

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: 12
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế Là Gì ?

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là thỏa thuận pháp lý của các bên thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật nhằm thỏa thuận việc phân chia di sản, giải quyết các nghĩa vụ, trách nhiệm của từng bên thừa kế. 

Thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế chỉ lập trong trường hợp không có di chúc hoặc có di chúc nhưng nội dung không rõ ràng (xem thêm quy định tham khảo bên dưới).

thoa-thuan-phan-chia-di-san
Ảnh minh họa. Thỏa thuận phân chia di sản

Theo quy định, thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được lập thành văn bản có công chứng. Văn bản công chứng là cơ sở để xác lập thủ tục công nhận quyền tài sản riêng của mỗi bên thừa kế, làm chứng cứ giải quyết quyền lợi tài sản trong trường hợp có tranh chấp.

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là cần thiết, làm cơ sở giúp các bên hiểu rõ di sản thừa kế được thụ hưởng cũng như trách nhiệm phải nhận, tránh hoặc hạn chế những xung đột, tranh chấp pháp lý có thể gây xáo trộn, làm mất đoàn kết nội bộ gia đình giữa những người thừa kế. 

Khoản 4, Điều 57, Luật Công Chứng 2014 quy định văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

[ Xem thêm Mẫu Di Chúc ]

Lưu ý cơ bản về thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

(i) Áp dụng trong trường hợp chia di sản khi không có di chúc hoặc di chúc có nội dung không rõ ràng.

(ii) Thỏa thuận phải thể hiện rõ ràng ở các nội dung cơ bản bao gồm: di sản thừa hưởng của từng người thừa kế gắn với nghĩa vụ, trách nhiệm, nhất là nghĩa vụ về tài sản. Không thực thi nghĩa vụ thì không được hưởng đó là điều kiện. Di sản, quyền lợi có thể bị rút lại bởi các đồng thừa kế khác nếu người hưởng vi phạm điều kiện thực hiện theo thỏa thuận của các bên.

(iii) Thỏa thuận không nhằm trốn tránh, lừa dối hay ép buộc. Điều kiện, đối tượng thực thi không khả thi có thể bị vô hiệu theo quy định của pháp luật.

(iv) Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế là một giao dịch dân sự nên sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định về hiệu lực của giao dịch từ hình thức đến nội dung.

thoa-thuan-phan-chia-di-san-thua-ke
Ảnh. Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Sử Dụng Mẫu Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế Như Thế Nào

Sử dụng mẫu thỏa thuận phân chia di sản thừa kế sẽ cho các lợi ích sau: (i) Làm tài liệu tham khảo để hoàn thành văn bản khi có nhu cầu thực hiện; (ii). Trên cơ sở nội dung văn bản mẫu, có thể thay đổi các thông số theo chỉ dẫn của văn bản để sử dụng; (iii). Tham khảo chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của văn bản mẫu.

Sử Dụng Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế Trong Trường Hợp Nào ?

Sử dụng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế khi các bên thừa kế muốn thiết lập cơ sở pháp lý để phân chia di sản thừa kế và thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu tài sản (VD nhà ở, quyền sử dụng đất …).

Nếu không có di sản thừa kế, các bên thừa kế có thể lập thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để ghi nhận các mong muốn phân chia và thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm gia đình, trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý giữa những người thừa kế, các nội dung quan trọng và liên quan khác.

thoa-thuan-phan-chia-di-san-thua-ke
Hình minh họa. Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Nội Dung Mẫu Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế

  • Các bên hưởng di sản thừa kế (bên thừa kế)
  • Cơ sở hưởng và phân chia di sản thừa kế (Di chúc hay sự kiện pháp lý phát sinh quyền thừa kế)
  • Nội dung phân chia di sản thừa kế
  • Nội dung xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên hưởng di sản thừa kế
  • Điều kiện hưởng di sản (VD nếu vi phạm quy định theo thỏa thuận phân chia di sản thì quyền thừa kế sẽ bị hủy bỏ …)
  • Cam đoan, cam kết của các bên hưởng di sản thừa kế
  • Ngày hiệu lực
  • Chữ ký
  • Tài liệu đính kèm

Xem thêm mẫu Thỏa Thuận Phân Chia Di Sản Thừa Kế (Mẫu tham khảo, chưa đầy đủ)

File Preview TTDSTK

[ Tham Khảo Mẫu Đơn Khởi Kiện và Hồ Sơ Khởi Kiện Dân Sự ]


Ngoài ra, như một phần quan trọng trong hoạt động của mình, Contracts-vn còn cung cấp các dịch đi kèm với tài liệu mẫu và các dịch vụ khác có liên quan.

Hiệu Chỉnh Hợp Đồng (Quý khách đã mua tài liệu mẫu những không biết cách hiệu chỉnh tài liệu, chúng tôi có thể hỗ trợ để giúp quý khách hoàn thiện tài liệu đã mua)

Soạn Thảo Hợp Đồng (Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Kiểm Tra Hợp Đồng (Quý khách có hợp đồng do phía đối tác của quý khách cung cấp và quý khách cần kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng trước khi giao dịch, Contracts-vn có riêng một dịch vụ về vấn đề này sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xem thêm tại mục Kiểm Tra Hợp Đồng)

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng, Các Vấn Đề Thương Mại và Dân Sự (trên cơ sở quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm đối với một số loại hợp đồng, Contracts-vn cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực hợp đồng, thương mại, dân sự, các lĩnh vực khác. Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Điện thoại tư vấn Call/Zalo/viber 0359434610; Email: service@contracts-vn.com 

Từ khóa: mẫu thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế. 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610