Thỏa Thuận Thanh Toán Và Không Kiện Tụng

350,000 7,500,000 

Khi đối tác làm ăn của bạn đang mắc nợ bạn khoản tiền nhưng không chịu thanh toán hoặc thanh toán trễ hạn. Bạn đã nhắc nhở đối tác nhiều lần nhưng tình trạng nợ nần vẫn tiếp tục tiếp diễn. Để giải quyết vụ việc, bạn quyết định khởi kiện ra cơ quan tòa án, tuy nhiên sau đó giữa bạn và đối tác của bạn đã đạt được thỏa thuận xử lý công nợ và rút hồ sơ khởi kiện. Để ghi nhận sự kiện thanh toán và rút hồ sơ khởi kiện này, hai bên đồng ý ký một thỏa thuận pháp lý làm bằng chứng, cơ sở để giải quyết các yêu cầu, đề nghị của các bên về vấn đề này. Tham khảo thêm Thỏa Thuận Thanh Toán Và Không Kiện Tụng (“Thỏa Thuận Thanh Toán”) để hiểu thêm cách soạn thảo loại tài liệu này.

 Sử dụng mẫu văn bản khi hai bên đạt được thỏa thuận thanh toán, là cơ sở để bên còn lại rút hồ sơ khởi kiện thu hồi khoản thanh toán đến hạn.

  Phương thức thanh toán một lần trước khi hủy việc khởi kiện và hai bên không còn trách nhiệm với nhau sau khi rút hồ sơ khởi kiện.

Thỏa thuận có thể hủy bỏ ngay lập tức nếu các nghĩa vụ quan trọng của mỗi bên không được thực hiện.

 Tham khảo văn bản để hiểu thêm các quy định pháp lý, chỉ dẫn về vấn đề này. 

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh
Mã: N/A Danh mục:

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: Theo tài liệu
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Thỏa Thuận Thanh Toán Và Không Kiện Tụng Là Gì ?

Thỏa Thuận Thanh Toán Và Không Kiện Tụng hay còn có các tên khác như “Thỏa Thuận Rút Đơn Khởi Kiện”, “Thỏa Thuận Thanh Toán Và Rút Đơn Khởi Kiện”, “Thỏa Thuận Thanh Toán”. Đây là một dạng thỏa thuận riêng của hai bên đối tác nhằm xử lý một món nợ thay vì phải tiếp tục giải quyết vụ việc tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Thỏa thuận này thực hiện sau khi bên có quyền đối với khoản nợ đã khởi kiện giải quyết thu hồi nợ tại cơ quan tòa án và nay đồng rút hồ sơ khởi kiện nếu bên có nghĩa vụ thanh toán hoàn tất khoản nợ theo nội dung và điều kiện cam kết mà hai bên đã đạt được.

Mẫu thỏa thuận hàm ý rõ mục tiêu mà hai bên đạt được là thanh toán và chấm dứt việc kiện tụng. Việc rút hồ sơ khởi kiện chỉ xảy ra khi bên có nghĩa vụ đã thanh toán món nợ. Trường hợp bên có quyền rút hồ sơ khởi kiện trước, tiếp đến bên có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ sẽ dễ phát sinh nhiều rủi ro hơn cho bên có quyền.

Thông thường đối với các khoản nợ lớn, các bên có thể thỏa thuận từng giai đoạn thực hiện tương ứng nghĩa vụ mà mỗi bên hoàn thành đồng thời, VD bên có quyền vụ nộp hồ sơ rút khởi kiện, đi kèm tài liệu chứng minh, bên có nghĩa vụ chuyển số % khoản nợ cho bên có nghĩa vụ, sau có quyết định tố tụng của cơ quan tài phán chính thức đình chỉ giải quyết vụ việc (có tài liệu tố tụng đi kèm) thì bên có nghĩa vụ sẽ chuyển số nợ còn lại cho bên có quyền, hai bên chấm dứt thỏa thuận và giải phóng mọi nghĩa vụ từ thỏa thuận.

Với các khoản nợ nhỏ, hai bên nên áp dụng thứ tự ưu tiên thanh toán trước và rút hồ sơ khởi kiện. Nếu bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nhưng bên có quyền không rút hồ sơ khởi kiện thì việc này cũng không có ý nghĩa về mặt thực tế và pháp lý vì khi bên có quyền đã nhận được khoản thanh toán thì bên này không còn cơ sở để tiếp tục theo đuổi giải quyết vụ việc tại cơ quan tài phán và đòi món nợ. Thứ tự ưu tiên thanh toán và rút khởi kiện nhằm đảm bảo không phát sinh thêm các vấn đề phiền phức. Bên có nghĩa vụ muốn nhanh chóng chấm dứt, không dính líu gì nữa đến các thủ tục tư pháp tố tụng, gây ảnh hưởng đến mình.

Thỏa thuận thanh toán và không kiện tụng này là thỏa thuận dân sự nên cần đảm bảo tính pháp lý giao dịch, điều kiện giao dịch có hiệu lực theo quy định. Pháp luật hiện nay không có định chế riêng về loại giao dịch này. Hai bên ký kết, thực hiện thỏa thuận dựa trên nguyên tắc thỏa thuận tự nguyện.

Sử Dụng Mẫu Thỏa Thuận Thanh Toán

Thực tế, sử dụng thỏa thuận thanh toán mẫu sẽ cho các lợi ích sau: (i) Làm tài liệu tham khảo để hoàn thành văn bản khi có nhu cầu thực hiện; (ii). Trên cơ sở nội dung văn bản mẫu, có thể thay đổi các thông số theo chỉ dẫn của văn bản để sử dụng; (iii). Tham khảo chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của văn bản mẫu.

Sử Dụng Thỏa Thuận Thanh Toán Trong Trường Hợp Nào

Sử dụng Thỏa thuận thanh toán nếu bên có quyền cần sự đảm bảo rằng bên có nghĩa vụ sẽ thanh toán khoản nợ theo một cam kết thực tế hơn (sẽ rút hồ sơ khởi kiện đổi lại việc thanh toán). Về phía bên có nghĩa vụ, khi sẵn sàng thanh toán, họ cũng cần sự bảo đảm nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc kiện tụng và tránh sự dây dưa không cần thiết, nhất là sự ràng buộc với các thủ tục tố tụng.

Chỉ nên tham khảo sử dụng thỏa thuận mẫu áp dụng đối với khoản nợ nhỏ khi mà việc thanh toán dễ dàng. Đối với các khoản nợ lớn, khả năng tài chính và thu xếp khó khăn hơn, việc thực hiện sẽ cần một thỏa thuận phù hợp hơn nhất là các quy định về phương thức thực hiện và thứ tự ưu tiên thực hiện các thủ tục. Riêng khoản nợ được xem thế nào là nhỏ, khi bắt đầu thực hiện mỗi bên sẽ có tính toán, nhận định riêng trước khi hướng đến một đề xuất cụ thể.

Thỏa thuận áp dụng theo trình tự ưu tiên thanh toán trước, rút hồ sơ khởi kiện sau.

Dùng cho cả bên có quyền và bên có nghĩa vụ

Thực tế cách trình bày và nội dung thỏa thuận có thể khác tùy thuộc từng tình huống sự việc nhưng những vấn đề chính của văn bản nên được thực hiện phù hợp với hướng dẫn, thông lệ chung để tăng tính pháp lý, sự rõ ràng của việc lập thỏa thuận.

Nội Dung Của Thỏa Thuận Thanh Toán

Thông thường, thỏa thuận thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  • Các Bên Tham Gia Thỏa Thuận
  • Bối Cảnh Thực Hiện Thỏa Thuận. Nêu cụ thể bối cảnh công nợ giữa hai bên, cam kết có điều kiện rút hồ sơ khởi kiện là khi bên có nghĩa vụ hoàn tất thanh toán khoản nợ cho bên có quyền.
  • Xác Nhận Công Nợ Và Đồng Ý Thanh Toán. Xác nhận lại tổng khoản nợ và tất cả các khoản cần thanh toán để hoàn tất và chấm dứt việc thanh toán. Bên có nghĩa vụ đồng ý thanh toán.
  • Thời Hạn Thanh Toán, Phương Thức Thanh Toán. Thường thanh toán qua ngân hàng để đảm bảo nhanh, độ an toàn trong thanh toán cũng như dễ dàng thu giữ các loại tài liệu xác nhận thanh toán.
  • Thủ Tục Rút Hồ Sơ Khởi Kiện. Bao gồm quy định thời điểm xác nhận công nợ đã được thanh toán hoàn thành và bắt đầu thủ tục rút hồ sơ khởi kiện. Tài liệu chứng nhận rút hồ sơ là gì. Thông báo hoàn thành rút hồ sơ. Ủy quyền rút hồ sơ trong trường hợp bên có quyền chưa hoặc không rút hồ sơ vì lý do nào đó, VD nếu quá [ ] ngày theo thỏa thuận mà bên nghĩa vụ không hoàn thành nghĩa vụ thì bằng thỏa thuận này, bên có nghĩa vụ đồng ý ủy quyền, không hủy ngang, cho bên có quyền được thay mặt bên có nghĩa vụ thực hiện thủ tục rút hồ sơ khởi kiện.
  • Quy Định Giải Phóng Nghĩa Vụ Từ Thỏa Thuận
  • Các Quy Định Chung. Bất Khả Kháng, Hiệu Lực Riêng, Khước Từ Nghĩa Vụ, Bản Chính, Bồi Thường
  • Hiệu Lực
  • Chữ Ký, Con Dấu Hai Bên

File Preview KKT CN

Đăng Ký Để Xem Bản Đầy Đủ

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

(*) Nếu quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin xung quanh mẫu tài liệu, vui lòng cung cấp nội dung cần hỗ trợ theo form bên dưới:

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THU HỒI NỢ PHÁP LÝ

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

KIỂM TRA HỢP ĐỒNG

Contracts-vn hiện có các gói dịch vụ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG với chi phí hợp lý, cạnh tranh, đảm bảo tính hiệu quả, chuyên nghiệp và tin cậy. Quý khách có hợp đồng cần được rà soát trước khi ký kết, thực hiện, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chi tiết về dịch vụ Kiểm Tra Hợp Đồng, vui lòng xem thêm tại đây https://bit.ly/3mpZdrJ (hoặc tại mục KIỂM TRA HỢP ĐỒNG). Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; Email: service@contracts-vn.com.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610