Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp (2022)

950,000 30,500,000 

Contracts-vn tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán doanh nghiệp (tài sản doanh nghiệp), cung cấp mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp hợp đồng và các dịch vụ liên quan.

Sử dụng mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp để chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp, chủ yếu là nhượng lại tài sản dưới hình thức thanh lý tài sản đi kèm với các nghĩa vụ tài sản có liên quan (tùy thỏa thuận). 

Sử dụng mẫu hợp đồng để tìm hiểu khung pháp lý, một số điều khoản cơ bản và cần thiết của dạng hợp đồng này. 

Mẫu hợp đồng chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

Đây là mẫu tài liệu cơ bản, đọc kỹ và hiểu rõ bối cảnh trước khi sử dụng.

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: 26
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp (Mua Bán Tài Sản) Là Gì ?

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là thỏa thuận về chuyển nhượng tài sản và cơ sở vật chất của doanh nghiệp giữa bên bán (công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân) và bên mua (cá nhân, tổ chức).

Ngoài vấn đề mua bán và chuyển nhượng tài sản, hợp đồng mua bán doanh nghiệp có thể bao gồm thỏa thuận về kế thừa nghĩa vụ, trách nhiệm từ các giao dịch dân sự giữa bên chuyển nhượng (chủ doanh nghiệp) và bên thứ ba liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Một hợp đồng mua bán doanh nghiệp có thể được thực hiện dưới các hình thức sau:

(i) Công ty bán, chuyển nhượng tài sản, giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp. Bên nhận chuyển nhượng tài sản thành lập doanh nghiệp mới.

mua-ban-doanh-nghiep
Ảnh minh họa. Mua bán doanh nghiệp

(ii) Công ty bán, chuyển nhượng một phần tài sản, không chuyển đổi chủ sở hữu pháp nhân (cổ đông, thành viên góp vốn). Bên nhận chuyển nhượng tài sản thành lập doanh nghiệp mới.

(iii) Công ty bán, chuyển nhượng phần lớn tài sản của doanh nghiệp và không chuyển đổi chủ sở hữu pháp nhân. Bên nhận chuyển nhượng tài sản thành lập doanh nghiệp mới.

(iv) Công ty bán, chuyển nhượng một phần tài sản và hoạt động kinh doanh (VD mua bán một chi nhánh đang hoạt động của công ty …). Thủ tục thực hiện tùy vào hình thức chuyển đổi hoạt động kinh doanh.

(v) Mua bán doanh nghiệp thông qua hình thức chuyển đổi chủ sở, thay đổi  cơ cấu sở hữu, quản trị (VD chuyển nhượng phần vốn góp hoặc chuyển nhượng cổ phần).

(vi) Chủ doanh nghiệp tư nhân bán tài sản doanh nghiệp và chuyển giao toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cho bên nhận chuyển nhượng.

Tài sản doanh nghiệp cũng là một dạng hàng hóa. Tuy nhiên mua bán tài sản doanh nghiệp khác với mua bán hàng hóa thông thường ở chế độ mua bán và quy trình thẩm định. Với tài sản doanh nghiệp, quan hệ mua bán thường liên quan đến vấn đề chuyển đổi hoạt động kinh doanh giữa các chủ sở hữu, trong đó tài sản doanh nghiệp sau khi mua tiếp tục phục vụ cho hoạt động kinh doanh của chủ kinh doanh mới. Do đó, vấn đề thẩm định tài sản doanh nghiệp thường được tiến hành chặt chẽ hơn, nhất là với các tài sản đã qua sử dụng. 

mua-ban-doanh-nghiep
Minh họa. Mua bán doanh nghiệp

[ Xem Thêm Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng ]


Nhóm Tài Sản Chuyển Nhượng Của Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp

Cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị, nội thất, hợp đồng, tài sản thương mại nói chung, bất động sản, nghĩa vụ tài sản, nợ (nếu có thỏa thuận), các quyền, lợi ích, quyền thương mại, tài sản sở hữu trí tuệ, các tài sản khác theo thỏa thuận.


[ Xem Thêm Mẫu Hợp Đồng Sang Nhượng Cửa Hàng, Quán, Shop, Sạp ]


Tầm Quan Trọng Và Sự Phù Hợp Của Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp

(i) Làm cơ sở phân bổ các giá trị tùy thuộc nhóm tài sản mua bán theo hợp đồng (biết giá trị cụ thể của từng nhóm tài sản trong tổng giá trị chuyển nhượng); 

(ii) Xác định nhóm, đặc điểm tài sản chuyển nhượng, bán, chuyển giao, kèm theo chi tiết danh sách các tài sản đó; 

(iii) Làm cơ sở chuyển giao các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng kế thừa, cấn trừ nghĩa vụ tài sản vào tổng giá trị chuyển nhượng;

ĐỐI VỚI CÁC NGHĨA VỤ TÀI SẢN CỦA BÊN BÁN LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ KINH DOANH, CÁC BÊN CÓ THỂ THỎA THUẬN NGHĨA VỤ KẾ THỪA CỦA BÊN MUA ĐỂ ĐƯA VÀO HỢP ĐỒNG. ĐIỀU KHOẢN PHẠM VI TÀI SẢN CHUYỂN GIAO CÓ THỂ BAO GỒM NỘI DUNG NÀY.

Các Điều Khoản Có Trong Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp 

 • ĐIỀU 1. MUA BÁN CỬA HÀNG
 • ĐIỀU 2. GIÁ BÁN, ĐẶT CỌC, THUẾ    
 • ĐIỀU 3. NGÀY BÀN GIAO, HOÀN THÀNH      
 • ĐIỀU 4. CHUYỂN GIAO RỦI RO TÀI SẢN     
 • ĐIỀU 5. KHÔNG CẠNH TRANH
 • ĐIỀU 6. BẢO MẬT 
 • ĐIỀU 7. CAM ĐOAN BẢO ĐẢM 
 • ĐIỀU 8. HỦY BỎ HỢP ĐỒNG     
 • ĐIỀU 9. TRANH CHẤP  [ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TÒA ÁNTRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI ]     
 • ĐIỀU 10. QUY ĐỊNH CHUNG     
 • PHỤ LỤC I-TÀI SẢN CHUYỂN NHƯỢNG      
 • PHỤ LỤC II- CHỈ DẪN TỪ NGỮ

Bên dưới là bản giới thiệu mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tham khảo (bản chưa đầy đủ)

FilePreviewMuaBanCoSoKD


[ Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng ]

Lưu Ý Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng

 • Sử dụng cho quan hệ mua bán tài sản doanh nghiệp  
 • Điền trực tiếp biểu mẫu (được phép theo hướng dẫn)
 • Có dịch vụ hỗ trợ như hiệu chỉnh mẫu hợp đồng, soạn thảo mới hợp đồng, kiểm tra hợp đồng
 • Hỗ trợ thông tin Zalo 0359434610

 

 

Mẫu Hợp Đồng, Tài Liệu Thương Mại Liên Quan

Xem tất cả tài liệu tại đây >>>

 
  >> Điều Khoản, Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa Hợp Đồng Phát Triển Phần Mềm (Cập nhật)  
  >> Hợp Đồng Mua Bán Hợp Đồng Thế Chấp  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Công Việc Hợp Đồng Vay Tiền (Cập Nhật)  
  >> Hợp Đồng Liên Danh Nhà Thầu Hợp Đồng Đại Lý  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh (LLC) Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp  
  >> Khung Điều Khoản Điều Kiện Dịch Vụ Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần  
  >> Hợp Đồng Góp Vốn Kinh Doanh Thỏa Thuận Nguyên Tắc  
  >> Hợp Đồng Chuyên Gia Hợp Đồng Thuê Máy Móc, Thiết Bị  
  >> Hợp Đồng Dịch Vụ Thỏa Thuận Thanh Toán Rút Hồ Sơ khởi Kiện  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Hợp Đồng Phân Phối Hàng Hóa  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh Thỏa Thuận Không Cạnh Tranh  
  >> Thông Báo Vi Phạm Hợp Đồng Thư Nhắc Nợ (Lần Cuối)  
  >> Thông Báo Tạm Dừng Hợp Đồng (Bất Khả Kháng) Thư Nhắc Nợ (Tiếp Theo)  
  >> Đàm Phán Lại Hợp Đồng (Hoàn Cảnh Thay Đổi) Thông Báo Nợ (Nhắc Nợ)  
 

 

Xem hợp đồng, tài liệu bất động sản tại đây >>>

Xem hợp đồng, tài liệu cá nhân tại đây >>>


 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN CƠ SỞ KINH DOANH

Contracts-vn hiện có các gói dịch vụ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG với chi phí hợp lý, cạnh tranh, đảm bảo tính hiệu quả, chuyên nghiệp và tin cậy. Quý khách có hợp đồng cần được rà soát trước khi ký kết, thực hiện, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chi tiết về dịch vụ Kiểm Tra Hợp Đồng, vui lòng xem thêm tại đây https://bit.ly/3mpZdrJ (hoặc tại mục KIỂM TRA HỢP ĐỒNG). Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; Email: service@contracts-vn.com.

MUA TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

DỊCH VỤ HIỆU CHỈNH HỢP ĐỒNG, TÀI LIỆU

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Tài liệu mẫu (nhận sau khi quý khách hoàn tất thủ tục thanh toán dịch vụ) (*) Form thông tin yêu cầu hiệu chỉnh (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). Form này nhận cùng với tài liệu, hợp đồng mẫu. (*) Dịch vụ hiệu chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu hiệu chỉnh). II. QUY TRÌNH HIỆU CHỈNH (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn mua loại tài liệu mẫu kèm dịch vụ hiệu chỉnh cần sử dụng, thực hiện các bước quy trình mua sản phẩm + dịch vụ hiệu chỉnh. (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin thanh toán, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và nội dung cần hiệu chỉnh. Nếu chỉ chọn mua tài liệu mẫu, không chọn dịch vụ hiệu chỉnh kèm theo, nay muốn sử dụng lại dịch vụ này, quý khách gửi nhu cầu cho chúng tôi qua email service@contracts-vn.com cùng với các thông tin tên quý khách, email (đã giao dịch trước đó), mã số đơn hàng sản phẩm đã mua, mã sản phẩm, nội dung yêu cầu dịch vụ hiệu chỉnh của quý khách. Sau khi nhận mail, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp tục như bước 2 trên đây. (*) XIN LƯU Ý Sản phẩm sau khi chúng tôi hiệu chỉnh được hiểu là chúng tôi sử dụng lại mẫu văn bản mà quý khách đã đăng ký mua trước đó, quý khách đã tự tiến hành hiệu chỉnh nhưng không được. • Hiệu chỉnh thực hiện trên số liệu và thông tin cung cấp của quý khách. • Chi phí hiệu chỉnh sẽ tính theo chi phí loại sản phẩm quý khách đã mua nay cộng thêm dịch vụ hiệu chỉnh. Chi phí đã mua hợp đồng mẫu sẽ được khấu trừ vào tổng chi phí của gói hợp đồng mẫu và hiệu chỉnh tương ứng. (*) CÁC CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Xem lại các nội dung quý khách đã hiệu chỉnh nhưng không được và tiến hành lại việc hiệu chỉnh trên các số liệu, yêu cầu cung cấp của quý khách. • Rà soát sự tương thích của quy định pháp luật và nội dung văn bản cần hiệu chỉnh. • Giải thích các nội dung cần giải thích sau hiệu chỉnh. • Cung cấp văn bản đã hiệu chỉnh Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

DỊCH VỤ DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN CƠ SỞ KINH DOANH

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610