Điều Kiện Sử Dụng Dịch Vụ Review Hợp Đồng

Phạm Vi Hợp Đồng

Hợp đồng cần kiểm tra nên nằm trong phạm vi tư vấn của chúng tôi, xem thêm link bên dưới một số hợp đồng thuộc phạm vi này

[ https://contracts-vn.com/danh-muc/tat-ca-san-pham/ ].

Những hợp đồng nằm ngoài phạm vi trên vẫn được thực hiện nhưng theo thỏa thuận riêng giữa các bên.

Chi Phí Dịch Vụ

Chi phí review hợp đồng áp dụng với phương thức khối lượng quy đổi giá trị theo số trang hợp đồng, cụ thể như sau:

 

     5 trang đầu tiên

 

1.000.000 VNĐ/trang

     Các trang tiếp theo

500.000 VND/trang

     VD xem hợp đồng 10 trang (Size 12/A4/Time New Romans), cách tính như sau: 5 trang đầu tương đương giá trị 5.000.000 VND, 5 trang sau tương đương giá trị 2.500.000 VND, Tổng 10 trang hợp đồng, giá trị dịch vụ tương đương 7.500.000 VND

     Review bằng Tiếng Anh

     (Tư vấn, phần trả lời và nội dung review được cung cấp toàn bộ bằng tiếng anh)

1.500.000 VND/trang

     Trên 15 trang

Thỏa thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuân Theo Nội Dung Đề Xuất Sửa Đổi

Đi kèm sản phẩm hợp đồng đã kiểm tra, quý khách sẽ nhận các chú thích sửa đổi nội dung, điều khoản (tùy từng trường hợp), tuy nhiên quý khách có quyền quyết định có hay không tham khảo và sửa đổi phù hợp với các đề xuất của chúng tôi theo cách hiểu của quý khách. Chúng tôi không khuyến khích việc này, tuy nhiên nếu quý khách có lý do chắc chắn về điều quý khách làm, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp thêm cho quý khách về những vấn đề xung quanh ý định của quý khách. Contracts-vn nằm ngoài các trách nhiệm, trách nhiệm pháp lý trong trường hợp này.

Thời Gian Làm Việc

Xác định dựa theo khối lượng công việc

Trách Nhiệm Khách Hàng

Cung cấp đầy đủ thông tin của hợp đồng mục tiêu cần kiểm tra theo nhu cầu, đề nghị của Contracts-vn

Đảm bảo tính xác thực của giao dịch, hợp đồng mục tiêu và không nhằm mục đích dùng nó để che giấu cho bất kỳ quan hệ hợp đồng khác hoặc dùng vào các mục đích bất hợp pháp khác. Contracts-vn được loại trừ bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm trong nhận biết mục đích của hợp đồng và các trách nhiệm pháp lý liên quan như có thể phát sinh nếu khách hàng cố tình vi phạm cam kết này. 

Thực hiện các nội dung theo hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Sản Phẩm Cung Cấp

Khách hàng sẽ được Contracts-vn cung cấp các tài liệu sau khi hoàn thành dịch vụ:

(i) Văn bản báo cáo rà soát bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: thông tin đã được khách hàng cung cấp, mục tiêu thực hiện hợp đồng, nội dung rà soát và các công việc cụ thể đã làm, các kết luận và đề xuất thực hiện.

(ii) Các tài liệu có thể phát sinh và được cung cấp bổ sung bởi Contracts-vn theo quyền quyết định của Contracts-vn.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow
0359434610