THỎA THUẬN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 

Bằng việc đăng nhập “Website” này – www.contracts-vn.com, bạn đã tìm hiểu các quy định dưới đây như những tuyên bố về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cơ bản liên quan đến việc sử dụng sản phẩm được Chúng tôi giới thiệu trên trang www.contracts-vn.com.

Tuỳ thuộc vào điều khoản điều kiện quy định trong văn bản này, giữa Chúng tôi và Bạn (Bên mua) sẽ không hình thành bất kỳ quan hệ thoả thuận sử dụng sản phẩm (Hợp Đồng Mẫu), dịch vụ  (Dịch Vụ Hiệu Chỉnh Hợp Đồng, Dịch Vụ Kiểm Tra Hợp Đồng, Dịch Vụ Liên Quan Khác) cho đến khi một số điều kiện theo đây được thoả mãn.

Trừ khi được biết, xác nhận cụ thể, nội dung Website không cấu thành nên bất kỳ quan hệ giữa Chúng tôi và Bạn như kiểu quan hệ Luật sư và khách hàng để xác định Chúng tôi là một bên cung cấp dịch vụ pháp lý cho Bạn.

Tính Chất Mẫu Văn Bản Và Sử Dụng Hợp Đồng Mẫu

“Hợp Đồng Mẫu” (khi được gọi chung hoặc gọi riêng) bao gồm thoả thuận, hợp đồng, tài liệu mẫu dưới bất kỳ hình thức và nội dung được giới thiệu để mua bán trong Website – www.contracts-vn.com. Hợp Đồng Mẫu chỉ mang tính chất như nguồn giới thiệu các nội dung cơ bản, chi tiết (nếu có) liên quan đến quan hệ giao dịch, công việc giữa các chủ thể có thể có liên quan khi Hợp Đồng Mẫu được sử dụng. Tuỳ thuộc vào tính chất, bối cảnh giao dịch, mục đích sử dụng khác nhau và sự thay đổi của Pháp Luật, chúng tôi không có bất kỳ tuyên bố, bảo đảm nào được nêu ra trong Website và Thoả Thuận này về sự phù hợp, tương thích giữa bối cảnh giao dịch, công việc thực tế và Hợp Đồng Mẫu mà bạn đã mua từ Website để sử dụng phục vụ cho bối cảnh, công việc cụ thể đó.

Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào về tính phù hợp của Hợp Đồng Mẫu mà Bạn đang sử dụng cho giao dịch và công việc của Bạn, Bạn nên tìm đến một chuyên gia pháp lý hoặc luật sư chuyên ngành để được tư vấn, giải thích cụ thể.

Thời Điểm Hiệu Lực

Bằng việc đăng nhập vào Website, tìm hiểu Hợp Đồng Mẫu, dịch vụ được giới thiệu trong Website và sau đó hoàn tất các thủ tục cần thiết được chỉ ra trong quá trình thực hiện, bạn đã cho chúng tôi một đơn đặt hàng chi tiết về sản phẩm, dịch vụ bạn muốn mua (“Đơn Đặt Hàng”). Chúng tôi sẽ xác nhận Đơn Đặt Hàng của bạn theo một thư xác nhận gửi tới email của Bạn (“Thư Xác Nhận”). Kể từ thời điểm Thư Xác Nhận nhận được, giữa chúng tôi và bạn hình thành quan hệ về việc mua bán Hợp Đồng Mẫu, dịch vụ theo Đơn Đặt Hàng của bạn (“Thoả Thuận Sử Dụng” hoặc “Thoả Thuận”).

Quá Trình Giao Dịch

Quá trình giao dịch để mua Hợp Đồng Mẫu, dịch vụ gồm các bước: Khách hàng (Bạn) (i) tìm kiếm Hợp Đồng Mẫu, dịch vụ và lựa chọn Hợp Đồng Mẫu, dịch vụ thích hợp trên Website; (ii) đặt hàng bằng công cụ đặt hàng được tích hợp (basket) và hoàn tất các bước xác nhận Đơn Đặt Hàng; (iii) thanh toán Đơn Đặt Hàng qua cổng thanh toán Onepay được tích hợp trên Website; (iv) Chúng tôi gửi một thông báo xác nhận đơn hàng; (v) Khách hàng nhận (i) nếu mua sản phẩm, link download trực tuyến của Hợp Đồng Mẫu tại email mà Khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi ở giai đoạn thực hiện trước đó; (ii), nếu mua dịch vụ, kết quả thực hiện công việc tư vấn mà từng dịch vụ quy định trong thời hạn thích hợp tùy từng dịch vụ.

Sử Dụng Được Phép Và Không Được Phép (Đối với Hợp Đồng Mẫu)

Bạn Được Phép (i). Tải, lưu trữ, chỉnh sửa Hợp Đồng Mẫu; (ii). Sử dụng Hợp Đồng Mẫu cho mục đích cá nhân; (iii). In ấn một giới hạn số lượng Hợp Đồng Mẫu để sử dụng (không quá 5 (năm) bản); (iii). Hợp Đồng Mẫu không được sử dụng rộng rãi hoặc phục vụ mục đích nhân bản thương mại trừ khi Bạn được làm điều đó trong sự cho phép của chúng tôi.

Bạn Không Được Phép (i). Xuất bản, phát hành, bán, cấp phép, cho thuê, phân phối thương mại Hợp Đồng Mẫu đã mua; (ii). Sử dụng Hợp Đồng Mẫu theo cách thức vi phạm pháp luật bằng các hình thức dù có hoặc không làm phương hại đến lợi ích của chúng tôi hoặc bên thứ ba; (iii). Sử dụng nhằm cạnh tranh với chúng tôi dù trực tiếp hay gián tiếp; (iv). Sử dụng mẫu hợp đồng phục vụ cho một giao dịch có bối cảnh không phù hợp hoặc sử dụng mẫu hợp đồng để đăng ký thành hợp đồng mẫu, điều khoản, điều kiện giao dịch chung không có ý kiến tư vấn của luật sư chuyên ngành.

Bạn được phép sử dụng Hợp Đồng Mẫu nhưng không được phép chuyển giao cho Bên thứ ba vì bất kỳ mục đích gì mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi (“Sự Cho Phép”). Việc sử dụng Sự Cho Phép này được thể hiện trên mọi khía cạnh để nghiêm cấm sử dụng, khai thác Hợp Đồng Mẫu chưa được chấp thuận bởi Chúng tôi. Bất kỳ vi phạm Sự Cho Phép sẽ cấu thành một vi phạm nghiêm trọng và Thoả Thuận này sẽ lập tức chấm dứt khi xảy ra sự vi phạm đó. Tuỳ theo mức độ vi phạm, Chúng tôi sẽ được phép tiến hành các bước xử lý theo quy định của Pháp Luật để giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Giá Cả Và Thanh Toán

Giá cả của mỗi sản phẩm, dịch vụ được niêm yết công khai và có hiệu lực cho đến khi bạn đã hoàn tất quá trình đặt hàng và thanh toán mua sản phẩm, dịch vụ đó (“Giá Cả”). Trong chứng mực có thể, chúng tôi giữ quyền thay đổi, điều chỉnh giá sản phẩm, dịch vụ một cách hợp lý nhất và có thể thông báo kịp thời đến Bạn để biết hoặc chúng tôi có thể áp dụng thực hiện Giá Cả thay đổi đó bằng phương thức sao cho bảo đảm quyền lợi của cả Bạn và Chúng tôi.

Giá Cả bao gồm hoặc chưa bao gồm VAT, phí, lệ phí tuỳ thuộc vào từng loại sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi đã niêm yết công khai thông tin liên quan trên Website tuỳ từng thời điểm.

Bạn sẽ thanh toán Hợp Đồng Mẫu đã đặt mua qua cổng thanh toán trực tuyến từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến được tích hợp trên Website, thực hiện phù hợp với các chính sách dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ  quy định.

Nếu bất kỳ điều gì xảy ra mà bạn bị trừ tiền vào tài khoản trong khi không nhận được tài liệu hoặc một sự cố trục trặc mà bạn không thể mua được sản phẩm, dịch vụ, Bạn vui lòng thông báo ngay cho Chúng tôi biết để cùng phối hợp tìm kiếm sự cố và giải quyết. Với mỗi sự cố thanh toán, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với các bên liên quan để tìm kiếm nguyên nhân và thông báo lại hoặc thông qua bên liên quan để thông báo lại cho Bạn trong thời hạn từ 5 đến 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo sự cố thanh toán đó, kể cả việc hoàn tiền trong tình huống phải hoàn tiền chấp nhận.

Trong phạm vi tối đa mà Pháp Luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp liên quan đến sự cố thanh toán do (i). lỗi bởi bạn hoặc đại diện hợp pháp của bạn cung cấp thông tin tài khoản và tác nghiệp sai liên quan đến tài khoản; (ii). do lỗi kỹ thuật, phần mềm của bên cung cấp dịch vụ cổng thanh toán tích hợp trên Website, của bên thứ ba khác trong chu trình thanh toán (VD: ngân hàng mở tài khoản của quý khách); (iii). lỗi phát sinh từ giai đoạn từ lúc bắt đầu quy trình xử lý thanh toán của bên cung cấp dịch vụ cổng thanh toán trực tuyến; (iv). lỗi do sự kiện Bất Khả Kháng; (v). lỗi do bạn bị đánh cắp thông tin tài khoản tín dụng, ngân hàng của bạn từ một nguồn gian lận dùng để mua, thanh toán Hợp Đồng Mẫu.

Bất Khả Kháng

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh do ảnh hưởng từ những sự cố vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi bao gồm các sự kiện mở rộng, có liên quan như mưa, bão, lũ, lụt, sét, sạt lỡ, hoả hoạn, khủng bố, bạo loạn, chiến tranh, thảm hoạ dịch bệnh, đình công, thay đổi chính sách nhà nước, pháp luật; máy tính bị hack, vi rút, đánh cắp dữ liệu, sự cố internet, lỗi nhà cung cấp dịch vụ liên quan (“Bất Khả Kháng”).

Sự kiện Bất Khả Kháng có thể làm Thoả Thuận này chấm dứt nếu trễ hơn ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh mà sự kiện Bất Khả Kháng không chấm dứt hoặc những ảnh hưởng từ sự kiện Bất Khả Kháng không được khắc phục, giải quyết ổn thoả bởi Hai Bên.

Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ tổn thất, mất mác, thiệt hại của Bạn đối với (i) tổn thất kinh doanh, (ii) tổn thất hoặc thiệt hại về lợi nhuận, thu nhập, doanh thu, hoặc dự kiến doanh thu, tiết kiệm tài chính; (iii) mất mát sử dụng hoặc sản xuất; (iv) mất thời gian quản lý hoặc thời gian văn phòng; (v) tổn thất kinh doanh, hợp đồng, cơ hội thương mại; (vi) tổn thất hoặc đánh cắp dữ liệu, hoặc phần mềm; (vii) thiệt hại đặc biệt, có tính chất gián tiếp.

Trách nhiệm chung của Chúng tôi đối với bạn liên quan đến một Đơn Đặt Hàng cụ thể theo Thỏa Thuận không vượt quá tổng số tiền mà bạn phải trả cho chúng tôi theo từng Đơn Đặt Hàng cụ thể đó.

Bồi Thường

Bạn phải bồi thường cho chúng tôi và cam kết giữ cho chúng tôi không bồi thường cho tất cả và bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn (bao gồm cả chi phí hợp pháp và số tiền thanh toán trong giải quyết bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp, do Bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn theo Thoả Thuận này hoặc bất kỳ vi phạm nào của Bạn đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của Chúng tôi hoặc của người cấp phép của Chúng tôi.

Chấm Dứt Hợp Đồng

Chúng tôi có thể chấm dứt Thoả Thuận này ngay lập tức bằng cách thu hồi tài khoản đăng nhập của bạn đã thiết lập trên Website và hệ thống, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Bạn nếu Bạn không thanh toán đúng thời hạn và đầy đủ, bất kỳ khoản tiền nào do sử dụng theo Thoả Thuận này hoặc nếu Bạn thực hiện bất kỳ vi phạm nghĩa vụ của Bạn đối với chúng tôi theo Thỏa Thuận hoặc tuyên bố miễn trừ từ Website.

Luật Điều Chỉnh Và Tài Phán

Thoả thuận này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam (“Pháp Luật”), mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Thoả Thuận này sẽ được giải quyết tại cơ quan toà án có thẩm quyền của Việt Nam.

Quy Định Chung

Trong Thoả Thuận này (i). Chúng tôi nghĩa là Contracts-vn, Bạn là khách hàng người mua và sử dụng sản phẩm, dịch vụ; (ii). Các từ in hoa hoặc in đậm trong ngoặc kép sẽ có ý nghĩa tuỳ từng bối cảnh mà từ ngữ đó được giải thích hoặc bằng bằng cách diễn dịch, quy nạp hoặc bất kỳ hình thức thể hiện chứa đựng nội dung giải thích đó trong Thoả Thuận; (iii). Chúng tôi và bạn khi gọi chung được hiểu là “Hai Bên”, “Các Bên” hoặc gọi riêng là “Bên”; (iv). các từ “theo đây”, “tại đây”, “trong đây” được hiểu là dẫn chiếu đến Thoả Thuận này.

Các tiêu đề của Thoả Thuận chỉ mang tính tham khảo, thuận tiện trong việc diễn giải và không phản ánh bản chất, nội dung của điều khoản, nội dung chứa tiêu đề đó.

Nếu có bất kỳ điều khoản, nội dung nào trong Thoả Thuận này trở nên vô hiệu theo quy định của Pháp Luật thì điều này không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản, nội dung còn lại của Thoả Thuận.

Việc khước từ sử dụng bất kỳ quyền, đặc quyền hoặc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mỗi Bên theo Thoả Thuận này sẽ không ảnh đến việc sử dụng và thực hiện quyền đó trong tương lai ở mọi khía cạnh kể cả quyền, nghĩa vụ đã hoặc sẽ khước từ đó.

Quy Định Liên Quan

Các quy định sau đây là phần không thể thiếu của Thỏa Thuận Sử Dụng này

Thỏa Thuận Mua Và Sử Dụng Sản Phẩm

Thỏa Thuận Mua Và Sử Dụng Dịch Vụ 

Hướng Dẫn Hiệu Chỉnh Tài Liệu, Hợp Đồng Mẫu

Hướng Dẫn Thanh Toán 

Các Tài Liệu Có Dẫn Chiếu Đến Là Phần Của Điều Khoản Điều Kiện Này và ngược lại.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow
0359434610