Thỏa Thuận Thanh Toán Rút Hồ Sơ khởi Kiện 2022

450,000 5,250,000 

Khi đối tác làm ăn của bạn đang mắc nợ bạn khoản tiền nhưng không chịu thanh toán hoặc thanh toán trễ hạn. Bạn đã nhắc nhở đối tác nhiều lần nhưng tình trạng nợ nần vẫn tiếp tục tiếp diễn. Để giải quyết vụ việc, bạn quyết định khởi kiện ra cơ quan tòa án, tuy nhiên sau đó giữa bạn và đối tác của bạn đã đạt được thỏa thuận xử lý công nợ và rút hồ sơ khởi kiện. Để ghi nhận sự kiện thanh toán và rút hồ sơ khởi kiện này, hai bên đồng ý ký một thỏa thuận pháp lý làm bằng chứng, cơ sở để giải quyết các yêu cầu, đề nghị của các bên về vấn đề này. Tham khảo thêm Thỏa Thuận Thanh Toán Và Không Kiện Tụng (“Thỏa Thuận Thanh Toán”) để hiểu thêm cách soạn thảo loại tài liệu này.

Sử dụng mẫu văn bản khi hai bên đạt được thỏa thuận thanh toán, là cơ sở để bên còn lại rút hồ sơ khởi kiện thu hồi khoản thanh toán đến hạn.

Thỏa thuận thanh toán một lần trước khi hủy việc khởi kiện và hai bên không còn trách nhiệm với nhau sau khi rút hồ sơ khởi kiện.

Thỏa thuận có thể hủy bỏ ngay lập tức nếu các nghĩa vụ quan trọng liên quan của mỗi bên không được thực hiện, trừ khi có thỏa thuận khác.

Tham khảo văn bản để hiểu thêm các quy định pháp lý, chỉ dẫn về vấn đề này. 

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh
Mã: N/A Danh mục:

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: 09
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

THỎA THUẬN THANH TOÁN VÀ KHÔNG KIỆN TỤNG LÀ GÌ. Thỏa Thuận Thanh Toán Và Không Kiện Tụng hay còn có các tên khác như “Thỏa Thuận Rút Đơn Khởi Kiện”, “Thỏa Thuận Thanh Toán Và Rút Đơn Khởi Kiện”,Thỏa Thuận Thanh Toán”. Đây là một dạng thỏa thuận riêng của hai bên đối tác nhằm xử lý một món nợ thay vì phải tiếp tục giải quyết vụ việc tại cơ quan tài phán có thẩm quyền. Thỏa thuận này thực hiện sau khi bên có quyền đối với khoản nợ đã khởi kiện giải quyết thu hồi nợ tại cơ quan tài phán và nay đồng rút hồ sơ khởi kiện nếu bên có nghĩa vụ thanh toán hoàn tất khoản nợ theo nội dung và điều kiện cam kết mà hai bên đã đạt được.

Thỏa thuận này hàm ý rất rõ mục tiêu mà hai bên đạt được là thanh toán và chấm dứt việc kiện tụng. Việc rút hồ sơ khởi kiện chỉ xảy ra khi bên có nghĩa vụ đã thanh toán món nợ. Trường hợp bên có quyền rút hồ sơ khởi kiện trước, tiếp đến bên có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ sẽ dễ phát sinh nhiều rủi ro hơn cho bên có quyền. Thông thường đối với các khoản nợ lớn, các bên có thể thỏa thuận từng giai đoạn thực hiện tương ứng nghĩa vụ mà mỗi bên hoàn thành đồng thời, VD bên có quyền vụ nộp hồ sơ rút khởi kiện, đi kèm tài liệu chứng minh, bên có nghĩa vụ chuyển số % khoản nợ cho bên có nghĩa vụ, sau khi có quyết định tố tụng của cơ quan tài phán chính thức đình chỉ giải quyết vụ việc (có tài liệu tố tụng đi kèm) thì bên có nghĩa vụ sẽ chuyển số nợ còn lại cho bên có quyền, hai bên chấm dứt thỏa thuận và giải phóng mọi nghĩa vụ từ thỏa thuận.

Với các khoản nợ nhỏ, hai bên có thể thỏa thuận thứ tự ưu tiên là thanh toán và rút hồ sơ khởi kiện. Nếu bên có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nhưng bên có quyền không rút hồ sơ khởi kiện thì việc này cũng không có ý nghĩa về mặt thực tế và pháp lý vì khi bên có quyền đã nhận được khoản thanh toán thì bên này không còn cơ sở để tiếp tục theo đuổi giải quyết vụ việc tại cơ quan tài phán và đòi món nợ. Thứ tự ưu tiên thanh toán và rút khởi kiện nhằm đảm bảo không phát sinh thêm các vấn đề phiền phức. Bên có nghĩa vụ muốn nhanh chóng chấm dứt, không dính líu gì nữa đến các thủ tục tư pháp tố tụng, gây ảnh hưởng đến mình.

Thỏa thuận thanh toán và không kiện tụng này là thỏa thuận dân sự nên cần đảm bảo tính pháp lý giao dịch, điều kiện giao dịch có hiệu lực theo quy định. Pháp luật hiện nay không có định chế riêng về loại giao dịch này. Hai bên ký kết, thực hiện thỏa thuận dựa trên nguyên tắc thỏa thuận tự nguyện.

TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ PHÙ HỢP

 • Sử dụng Thỏa thuận thanh toán nếu bên có quyền cần sự đảm bảo rằng bên có nghĩa vụ sẽ thanh toán khoản nợ theo một cam kết thực tế hơn (sẽ rút hồ sơ khởi kiện đổi lại việc thanh toán). Về phía bên có nghĩa vụ, khi sẵn sàng thanh toán, họ cũng cần sự bảo đảm nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc kiện tụng và tránh sự dây dưa không cần thiết, nhất là sự ràng buộc với các thủ tục tố tụng.
 • Chỉ nên tham khảo sử dụng thỏa thuận mẫu áp dụng đối với khoản nợ nhỏ khi mà việc thanh toán dễ dàng. Đối với các khoản nợ lớn, khả năng tài chính và thu xếp khó khăn hơn, việc thực hiện sẽ cần một thỏa thuận phù hợp hơn nhất là các quy định về phương thức thực hiện và thứ tự ưu tiên thực hiện các thủ tục. Riêng khoản nợ được xem thế nào là nhỏ, khi bắt đầu thực hiện mỗi bên sẽ có xem xét trước khi hướng đến một đề xuất cụ thể.
 • Thỏa thuận áp dụng theo trình tự ưu tiên thanh toán trước, rút hồ sơ khởi kiện sau.
 • Dùng cho cả bên có quyền và bên có nghĩa vụ
 • Thực tế cách trình bày và nội dung thỏa thuận có thể khác tùy thuộc từng tình huống sự việc nhưng những vấn đề chính của văn bản nên được thực hiện phù hợp với hướng dẫn, thông lệ chung để tăng tính pháp lý, sự rõ ràng của việc lập thỏa thuận.

 QUY ĐỊNH, ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Thông thường, một thỏa thuận thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

 • Các Bên Tham Gia Thỏa Thuận
 • Bối Cảnh Thực Hiện Thỏa Thuận. Nêu cụ thể bối cảnh công nợ giữa hai bên, cam kết có điều kiện rút hồ sơ khởi kiện là khi bên có nghĩa vụ hoàn tất thanh toán khoản nợ cho bên có quyền.
 • Xác Nhận Công Nợ Và Đồng Ý Thanh Toán. Xác nhận lại tổng khoản nợ và tất cả các khoản cần thanh toán để hoàn tất và chấm dứt việc thanh toán. Bên có nghĩa vụ đồng ý thanh toán.
 • Thời Hạn Thanh Toán, Phương Thức Thanh Toán. Thường thanh toán qua ngân hàng để đảm bảo nhanh, độ an toàn trong thanh toán cũng như dễ dàng thu giữ các loại tài liệu xác nhận thanh toán.
 • Thủ Tục Rút Hồ Sơ Khởi Kiện. Bao gồm quy định thời điểm xác nhận công nợ đã được thanh toán hoàn thành và bắt đầu thủ tục rút hồ sơ khởi kiện. Tài liệu chứng nhận rút hồ sơ là gì. Thông báo hoàn thành rút hồ sơ. Ủy quyền rút hồ sơ trong trường hợp bên có quyền chưa hoặc không rút hồ sơ vì lý do nào đó, VD nếu quá [ ] ngày theo thỏa thuận mà bên có quyền không hoàn thành nghĩa vụ thì bằng thỏa thuận này, bên có quyền đồng ý ủy quyền, không hủy ngang cho bên có nghĩa vụ được thay mặt bên có quyền thực hiện thủ tục rút hồ sơ khởi kiện.
 • Quy Định Giải Phóng Nghĩa Vụ Từ Thỏa Thuận
 • Các Quy Định Chung. Bất Khả Kháng, Hiệu Lực Riêng, Khước Từ Nghĩa Vụ, Bản Chính, Bồi Thường
 • Hiệu Lực
 • Chữ Ký, Con Dấu Hai Bên

File Preview_ThanhToanKhongKienTung

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

A. MUA TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

B. DỊCH VỤ HIỆU CHỈNH HỢP ĐỒNG, TÀI LIỆU

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Tài liệu mẫu (nhận sau khi quý khách hoàn tất thủ tục thanh toán dịch vụ) (*) Form thông tin yêu cầu hiệu chỉnh (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). Form này nhận cùng với tài liệu, hợp đồng mẫu. (*) Dịch vụ hiệu chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu hiệu chỉnh). II. QUY TRÌNH HIỆU CHỈNH (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn mua loại tài liệu mẫu kèm dịch vụ hiệu chỉnh cần sử dụng, thực hiện các bước quy trình mua sản phẩm + dịch vụ hiệu chỉnh. (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin thanh toán, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và nội dung cần hiệu chỉnh. Nếu chỉ chọn mua tài liệu mẫu, không chọn dịch vụ hiệu chỉnh kèm theo, nay muốn sử dụng lại dịch vụ này, quý khách gửi nhu cầu cho chúng tôi qua email service@contracts-vn.com cùng với các thông tin tên quý khách, email (đã giao dịch trước đó), mã số đơn hàng sản phẩm đã mua, mã sản phẩm, nội dung yêu cầu dịch vụ hiệu chỉnh của quý khách. Sau khi nhận mail, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp tục như bước 2 trên đây. (*) XIN LƯU Ý Sản phẩm sau khi chúng tôi hiệu chỉnh được hiểu là chúng tôi sử dụng lại mẫu văn bản mà quý khách đã đăng ký mua trước đó, quý khách đã tự tiến hành hiệu chỉnh nhưng không được. • Hiệu chỉnh thực hiện trên số liệu và thông tin cung cấp của quý khách. • Chi phí hiệu chỉnh sẽ tính theo chi phí loại sản phẩm quý khách đã mua nay cộng thêm dịch vụ hiệu chỉnh. Chi phí đã mua hợp đồng mẫu sẽ được khấu trừ vào tổng chi phí của gói hợp đồng mẫu và hiệu chỉnh tương ứng. (*) CÁC CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Xem lại các nội dung quý khách đã hiệu chỉnh nhưng không được và tiến hành lại việc hiệu chỉnh trên các số liệu, yêu cầu cung cấp của quý khách. • Rà soát sự tương thích của quy định pháp luật và nội dung văn bản cần hiệu chỉnh. • Giải thích các nội dung cần giải thích sau hiệu chỉnh. • Cung cấp văn bản đã hiệu chỉnh Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

C. . DỊCH VỤ DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610