Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Khoán Doanh Thu) 2022

20,500,000 

Contracts-vn tư vấn soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh khoán doanh thu, cung cấp mẫu hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh khoán doanh thu, giải quyết tranh chấp hợp đồng và các dịch vụ liên quan.

Nếu bạn có cơ sở vật chất nhưng không đủ điều kiện để phát triển thành cơ sở kinh doanh, hãy nghĩ đến hình thức đầu tư thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh khoán doanh thu cố định. Hợp tác theo kiểu khoán doanh thu là cách đảm bảo nguồn thu cho bên có tài sản, đồng thời bên đối tác có thể kiểm soát được thời hạn hợp tác, hạn chế tối đa tình trạng lấy lại tài sản hợp tác thường thấy như trong quan hệ thuê tài sản (nhà, đất). Mẫu Hợp đồng hợp tác khoán doanh thu của Contracts-vn có thể giúp các bên tìm kiếm thêm ý tưởng hợp tác phù hợp.

Mẫu Hợp đồng hợp tác thích hợp sử dụng trong hợp tác kinh doanh nhỏ, phát triển cơ sở kinh doanh, trong đó một bên có bất động sản có sẳn nhưng cần vốn để đầu tư thông qua việc hợp tác với các bên tiềm năng về tài chính.

Cơ sở cho việc hợp tác chính là giá trị thương mại của bất động sản mang lại từ vị trí địa lý đắc địa hoặc giá trị kinh tế phù hợp để các bên quyết định việc hợp tác lẫn nhau.

Bất động sản hợp tác có thể là nhà, đất hoặc bất động sản có công năng hỗn hợp.

Bất động sản hợp tác được hoàn trả cho chủ sở hữu sau thời gian hợp tác hoặc khi hợp đồng kết thúc.

Đọc và hiểu kỹ mẫu tài liệu trước khi sử dụng.

Choose An Option...
Dịch vụ rà soát hợp đồng
Giải quyết tranh chấp hợp đồng
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 31.12.2018
Số trang: 24
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Khoán Doanh Thu) Là Gì ?

Hợp đồng hợp tác (khoán doanh thu) là dạng hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa các bên và không thành lập pháp nhân.

Mục tiêu cơ bản của hợp đồng hợp tác là khai thác lợi thế thương mại của bất động sản (nhà, đất) của bên có bất động sản, trong đó:

(i) Bên có bất động sản đồng ý đưa bất động sản vào hợp tác để được chia khoán doanh thu cố định từ hoạt động của dự án trong thời gian hợp tác (không phụ thuộc kết quả kinh doanh).

hop-dong-hop-tac
Ảnh minh họa. Hợp đồng hợp tác

(ii) Bên hợp tác còn lại sẽ đầu tư toàn bộ tài chính vào dự án. Sau khi chia khoản doanh thu được khoán (gồm cả các khoản thuế liên quan) cho bên hợp tác, bên đầu tư tài chính được quyền quyết định đối với các khoản doanh thu còn lại.

Hợp đồng hợp tác (khoán doanh thu) có thể sử dụng trong hợp tác đầu tư các dạng cơ sở kinh doanh nói chung và kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản nói riêng với quy mô đầu tư nhỏ.

Với hợp đồng hợp tác khoán doanh thu, bên có bất động sản nắm bắt nhiều lợi thế, đầu tư ít rủi ro hơn tuy nhiên hai bên cần lưu ý những vấn đề sau:

(i) Việc hợp tác đầu tư dự án kinh doanh do bên đầu tư tài chính bỏ vốn toàn bộ nên họ có quyền quyết định cao nhất, ngay cả khi dự án làm ăn thua lỗ hoặc bên còn lại quyết định dừng hợp đồng, lấy bất động sản lại thì quyền của bên đầu tư vẫn có ý nghĩa quyết định vì rủi ro đầu tư của họ rất lớn. Do vậy các bên cần thỏa thuận kỹ điều khoản chấm dứt hợp đồng hợp tác hoặc rút vốn dựa trên (i) thời gian đã đầu tư được bao lâu mới có quyền rút vốn; (ii) điều kiện rút vốn hay chấm dứt hợp đồng phải hài hòa cơ bản về quyền lợi của hai bên như thế nào.

(ii) Quyền tham gia biểu quyết một số vấn đề quan trọng của dự án kinh doanh của bên có bất động sản vì liên quan đến bất động sản của họ hoặc sự đồng ý của bên có bất động sản bằng văn bản đối với những quyết định nào và liên quan đến vấn đề gì. Các nội dung này cũng cần quy định cụ thể trong hợp đồng hợp tác.

(iii) Trách nhiệm dân sự liên quan đến quan hệ góp vốn tính và phân chia ra sao, trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba.   

Các Dạng Cơ Sở Kinh Doanh Có Thể Đầu Tư Theo Hình Thức Hợp Đồng Hợp Tác Khoán Doanh Thu

KHÁCH SẠN, KHU VỰC LƯU TRÚ CÓ CÁC CHỨC NĂNG PHỨC HỢP, NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN, KHU ẨM THỰC, TRUNG TÂM THỂ THAO GYM, SPA, THẨM MỸ, QUÁN CAFÉ, KINH DOANH BUÔN BÁN, SHOP QUẦN ÁO,  BÁN HÀNG, BẤT KỲ CƠ SỞ KINH DOANH TRÊN BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, CẢI TẠO LÀM MỚI

[ Xem thêm Dịch Vụ Review Hợp Đồng

[ Xem thêm DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG ]

Các Điều Khoản Của Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Khoán Doanh Thu ?

 • ĐIỀU 1. THỎA THUẬN HỢP TÁC
 • ĐIỀU 1.1 DỰ ÁN
 • ĐIỀU 1.2 TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ
 • ĐIỀU 1.3 GIÁ TRỊ QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • ĐIỀU 1.4 CÁC QUYỀN LIÊN QUAN
 • ĐIỀU 1.5 TỶ LỆ GÓP VỐN
 • ĐIỀU 1.6 ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT
 • ĐIỀU 1.7 TRÁCH NHIỆM CỦA [ A ]
 • ĐIỀU 1.8 CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
 • ĐIỀU 1.9 TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 • ĐIỀU 2. THỜI GIAN HỢP TÁC
 • ĐIỀU 3. KHOẢN THU CỐ ĐỊNH, KẾT QUẢ KINH DOANH
 • ĐIỀU 4. QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, KINH DOANH
 • ĐIỀU 5. TRÁCH NHIỆM CẢI TẠO, SỬA CHỮA 
 • ĐIỀU 6. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • ĐIỀU 7. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH
 • ĐIỀU 8. CAM ĐOAN, ĐẢM BẢO
 • ĐIỀU 9. BẢO MẬT, KHÔNG TIẾT LỘ
 • ĐIỀU 10. BẤT KHẢ KHÁNG
 • ĐIỀU 11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
 • ĐIỀU 12. TRANH CHẤP TÀI PHÁN
 • ĐIỀU 13. HOÀN TRẢ CĂN NHÀ
 • ĐIỀU 14. QUY ĐỊNH CHUNG
 • PHỤ LỤC I. BẢN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

Giới Thiệu Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Khoán Doanh Thu (Bản tham khảo, chưa đầy đủ)

File Preview HDHTKDKDT

Xem thêm một số mẫu hợp đồng hợp tác khác 

Loại Hợp ĐồngNội DungTham khảo
Hợp đồng hợp tác kinh doanhPhù hợp với quy mô hợp tác dự án đầu tư.N/A
Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Khoán Doanh ThuLà hình thức hợp tác một bên đưa tài sản vào hợp tác và được nhận một khoản doanh thu cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của dự án.N/A
Thỏa thuận hợp tác công việcMục tiêu hợp tác khộng/chưa thiên về yếu tố kinh doanh trong giai đoạn hợp tác, VD Hai bên hợp tác để phát triển Vaccine; hợp tác để bán hàng bảo hiểm trên nền tảng onlineN/A
Hợp Đồng Góp Vốn Kinh DoanhPhù hợp với quy mô hợp tác kinh doanh nhỏ, VD hợp tác thành lập tổ hợp tác hoặc hộ kinh doanh cá thể …Thỏa Thuận Góp Vốn Kinh Doanh (2021)

Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Khoán Doanh Thu Như Thế Nào

Sử dụng mẫu hợp đồng sẽ cho các lợi ích sau: (i) Làm tài liệu tham khảo về nội dung để ra soát, dự thảo mới hợp đồng, văn kiện giao dịch giữa các bên khi có nhu cầu thực hiện; (ii) Trên cơ sở nội dung mẫu hợp đồng, các bên có thể tùy biến, đưa vào những thông số giao dịch “phù hợp” để sử dụng cho hợp đồng, văn kiện giao dịch giữa các bên; (iii)Tham khảo một số chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của thư mẫu.

[ Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng ]

 

 

Mẫu Hợp Đồng, Tài Liệu Thương Mại Liên Quan

Xem tất cả tài liệu tại đây >>>

 
  >> Điều Khoản, Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa Hợp Đồng Phát Triển Phần Mềm (Cập nhật)  
  >> Hợp Đồng Mua Bán Hợp Đồng Thế Chấp  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Công Việc Hợp Đồng Vay Tiền (Cập Nhật)  
  >> Hợp Đồng Liên Danh Nhà Thầu Hợp Đồng Đại Lý  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh (LLC) Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp  
  >> Khung Điều Khoản Điều Kiện Dịch Vụ Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần  
  >> Hợp Đồng Góp Vốn Kinh Doanh Thỏa Thuận Nguyên Tắc  
  >> Hợp Đồng Chuyên Gia Hợp Đồng Thuê Máy Móc, Thiết Bị  
  >> Hợp Đồng Dịch Vụ Thỏa Thuận Thanh Toán Rút Hồ Sơ khởi Kiện  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Hợp Đồng Phân Phối Hàng Hóa  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh Thỏa Thuận Không Cạnh Tranh  
  >> Thông Báo Vi Phạm Hợp Đồng Thư Nhắc Nợ (Lần Cuối)  
  >> Thông Báo Tạm Dừng Hợp Đồng (Bất Khả Kháng) Thư Nhắc Nợ (Tiếp Theo)  
  >> Đàm Phán Lại Hợp Đồng (Hoàn Cảnh Thay Đổi) Thông Báo Nợ (Nhắc Nợ)  
 

 

Xem hợp đồng, tài liệu bất động sản tại đây >>>

Xem hợp đồng, tài liệu cá nhân tại đây >>>

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

MUA TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

DỊCH VỤ HIỆU CHỈNH HỢP ĐỒNG, TÀI LIỆU

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Tài liệu mẫu (nhận sau khi quý khách hoàn tất thủ tục thanh toán dịch vụ) (*) Form thông tin yêu cầu hiệu chỉnh (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). Form này nhận cùng với tài liệu, hợp đồng mẫu. (*) Dịch vụ hiệu chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu hiệu chỉnh). II. QUY TRÌNH HIỆU CHỈNH (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn mua loại tài liệu mẫu kèm dịch vụ hiệu chỉnh cần sử dụng, thực hiện các bước quy trình mua sản phẩm + dịch vụ hiệu chỉnh. (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin thanh toán, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và nội dung cần hiệu chỉnh. Nếu chỉ chọn mua tài liệu mẫu, không chọn dịch vụ hiệu chỉnh kèm theo, nay muốn sử dụng lại dịch vụ này, quý khách gửi nhu cầu cho chúng tôi qua email service@contracts-vn.com cùng với các thông tin tên quý khách, email (đã giao dịch trước đó), mã số đơn hàng sản phẩm đã mua, mã sản phẩm, nội dung yêu cầu dịch vụ hiệu chỉnh của quý khách. Sau khi nhận mail, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp tục như bước 2 trên đây. (*) XIN LƯU Ý Sản phẩm sau khi chúng tôi hiệu chỉnh được hiểu là chúng tôi sử dụng lại mẫu văn bản mà quý khách đã đăng ký mua trước đó, quý khách đã tự tiến hành hiệu chỉnh nhưng không được. • Hiệu chỉnh thực hiện trên số liệu và thông tin cung cấp của quý khách. • Chi phí hiệu chỉnh sẽ tính theo chi phí loại sản phẩm quý khách đã mua nay cộng thêm dịch vụ hiệu chỉnh. Chi phí đã mua hợp đồng mẫu sẽ được khấu trừ vào tổng chi phí của gói hợp đồng mẫu và hiệu chỉnh tương ứng. (*) CÁC CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Xem lại các nội dung quý khách đã hiệu chỉnh nhưng không được và tiến hành lại việc hiệu chỉnh trên các số liệu, yêu cầu cung cấp của quý khách. • Rà soát sự tương thích của quy định pháp luật và nội dung văn bản cần hiệu chỉnh. • Giải thích các nội dung cần giải thích sau hiệu chỉnh. • Cung cấp văn bản đã hiệu chỉnh Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

DỊCH VỤ DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

CHI PHÍ DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

(*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong từng tài liệu, hợp đồng mẫu (nếu có)), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng qua trao đổi hoặc thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo, Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610