Hợp Đồng Chuyên Gia 2022

20,500,000 

Contracts-vn tư vấn soạn thảo hợp đồng chuyên gia (các dạng hợp đồng thuê nhân sự tư vấn hoặc làm cố vấn độc lập), cung cấp mẫu hợp đồng chuyên gia, giải quyết tranh chấp hợp đồng và các dịch vụ liên quan.

Hợp đồng chuyên gia là một dạng hợp đồng dịch vụ mà bên chuyên gia có thể xem như một nhà thầu công việc độc lập (tùy vào từng thỏa thuận). 

Mẫu hợp đồng chuyên gia của Contracts-vn có thể giúp quý khách tìm kiếm và sử dụng các điều khoản về công việc, trách nhiệm của một chuyên gia, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm, dịch vụ mà chuyên gia đã làm ra cho bên đã thuê chuyên gia.

Mẫu hợp đồng chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

Nếu có nhu cầu tư vấn pháp lý hợp đồng chuyên gia, giải quyết tranh chấp hợp đồng, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email service@contracts-vn.com hoặc gọi trực tiếp cho chúng tôi tới số điện thoại 0359434610 hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ theo hình thức trực tuyến bên dưới.

Choose An Option...
Dịch vụ rà soát hợp đồng
Giải quyết tranh chấp hợp đồng
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 19.03.2019
Số trang: 16
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Hợp Đồng Chuyên Gia Là Gì ?

Hợp đồng chuyên gia không đồng nhất với quan hệ lao động dù làm việc lâu dài hay thời vụ.

Bên thuê chuyên gia xác định nhu cầu công việc cần đến sự phục vụ của nhân sự có trình độ, kỹ năng để giải quyết các công việc đặc thù trong khoảng thời gian thỏa thuận.

Chất lượng công việc của chuyên gia được mặc định ở khả năng làm những công việc phức tạp, đòi hỏi bên đó có nhiều kinh nghiệm và những kỹ năng đặc biệt so với mặt bằng lao động chung trong cùng lĩnh vực. Ngoài ra tính chất chuyên gia còn tùy thuộc vào các cách tiếp cận khác nhau về nhu cầu công việc của bên thuê chuyên gia.

hop-dong-chuyen-gia
Ảnh minh họa. Hợp đồng chuyên gia

Một vấn đề quan trọng là xác định sự khác nhau giữa quan hệ hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động theo tiêu chí nào và như thế nào để có sự lựa chọn áp dụng hình thức pháp lý giao dịch phù hợp.

Để phân biệt đúng giữa quan hệ hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động, người ta thường xem xét trên các yếu tố và tiêu chí sau đây:

(i) Nhu cầu thường xuyên. Nếu mức độ công việc là không thể thiếu và thường xuyên đối với doanh nghiệp thì nó phù hợp để thiết lập quan hệ lao động.

(ii) Thời hạn công việc. Trong nhiều trường hợp nếu tính chất và nhu cầu về thời gian công việc thường xuyên, thì nó phản ánh sự cần thiết phải thiết lập một quan hệ lao động.

(iii) Số tiền đầu tư vào thiết bị, công nghệ phục vụ công việc. Khi bên được thuê đầu tư chi phí đáng kể vào thiết bị họ sử dụng, dùng để thực hiện công việc chuyên môn của mình phục vụ bên khác thì bên đó khả năng quan tâm đến loại công việc nhà thầu độc lập.

(iv) Mức độ kiểm soát trong quản lý. Nếu bên làm việc cần được kiểm soát nhiều để đảm bảo việc hoàn thành công việc thì điều này thiên về nhu cầu lao động nhiều hơn.

(v) Vấn đề tài chính và thù lao. Bên thực hiện công việc được nhiều cơ hội về tài chính thường phản ánh mối quan hệ nhà thầu độc lập.

(vi) Số lượng kết quả công việc có chất lượng phản ánh một khả năng đặc biệt, nổi trội hơn so với lao động bình thường hoặc khi điều đó cần thiết cho sự thành công của doanh nghiệp thì việc áp dụng quan hệ nhà thầu độc lập là phù hợp.

hop-dong-chuyen-gia
Ảnh minh họa. Hợp đồng chuyên gia

Lưu Ý Gì Khi Soạn Thảo Hợp Đồng Chuyên Gia

Một lưu ý quan trọng khi soạn thảo hợp đồng chuyên gia là phạm vi trách nhiệm của chuyên gia khi thực hiện công việc nhà thầu. Trách nhiệm bao gồm mức độ hoàn thành công việc và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành. Đây là cơ sở để quy trách nhiệm, nhất là khi công việc của chuyên gia liên quan tới việc mang lại hiệu quả, chất lượng được đòi hỏi cụ thể.

Về pháp lý, tiêu chí trách nhiệm công việc hoàn thành cần hiểu ở các góc độ mối quan hệ nhân quả, nghĩa là nếu có thiệt hại thì thiệt hại đó phải được xác định do hành vi nào của chuyên gia gây ra, đó là thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp.

Theo thông lệ đối với các thiệt hại gián tiếp như gây ra gián đoạn kinh doanh, mất mác cơ hội kinh doanh, mất hợp đồng, thời gian …của bên thuê chuyên gia thì bên chuyên gia không phải chịu trách nhiệm (tùy thỏa thuận cụ thể giữa các bên).  

Một vấn đề nữa là cần thỏa thuận rõ các sản phẩm sở hữu trí tuệ của chuyên gia làm ra trong thời hạn làm việc cho bên thuê chuyên gia là thuộc sở hữu của bên nào.

VD một vị giáo sư trong thời gian làm việc cho một trường đại học (với tư cách là chuyên gia đào tạo và khoa học) đã sử dụng các nguồn lực của trường, đồng thời sử dụng uy tín cá nhân để mở một tạp chí khoa học quốc tế (tạp chí khoa học nằm trong định hướng chung của trường, tuy nhiên việc xây dựng một tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế đòi hỏi nhiều vấn đề quan trọng trong đó có uy tín của đội ngũ nhân sự và lãnh đạo tạp chí) nhưng khi tạp chí ra đời vị giáo sư tự bổ nhiệm chính mình làm tổng biên tập của tờ tạp chí, trường đại học không được chủ động trong việc sắp xếp nhân sự tòa soạn và quản lý tạp chí. Điều này đã gây ra những tranh cãi pháp lý trong việc xác định ai là chủ sở hữu của tờ tạp chí khoa học.

Hợp Đồng Chuyên Gia Còn Có Các Tên Gọi Khác Như

Hợp đồng thầu công việc, Hợp đồng nhà thầu/Hợp đồng sử dụng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu độc lập, Hợp đồng thuê chuyên gia

Mẫu Hợp Đồng Chuyên Gia Bao Gồm Những Nội Dung Gì ?

 • ĐIỀU 1. PHẠM VI CÔNG VIỆC.
 • ĐIỀU 2. TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ
 • ĐIỀU 3. QUYỀN SỞ HỮU KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
 • ĐIỀU 4. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM
 • ĐIỀU 5. TƯ CÁCH NHÀ THẦU, QUAN HỆ CÔNG VIỆC
 • ĐIỀU 6. BẢO MẬT THÔNG TIN
 • ĐIỀU 7. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
 • ĐIỀU 8. CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO
 • ĐIỀU 9. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • ĐIỀU 10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
 • ĐIỀU 11. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
 • ĐIỀU 12. TÍNH RIÊNG BIỆT
 • ĐIỀU 13. MIỄN TRỪ
 • ĐIỀU 14. CHI PHÍ PHÁP LÝ
 • ĐIỀU 15. SỰ RÀNG BUỘC
 • ĐIỀU 16. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ QUYỀN TÀI PHÁN
 • ĐIỀU 17. TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG
 • PHỤ LỤC I. DỊCH VỤ BỔ SUNG
 • PHỤ LỤC II. HỖ TRỢ NHÀ THẦU
 • PHỤ LỤC III. NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM
 • PHỤ LỤC IV. PHẠM VI ỦY QUYỀN

Tại Sao Phải Ký Hợp Đồng ?  

Hợp đồng sẽ giúp bên thuê chuyên gia thiết lập chế độ đãi ngộ đặc biệt cho những người có năng lực kinh nghiệm vượt trội đáp ứng nhu cầu công việc của bên thuê. Điều này tạo lập một cơ sở để chứng minh về quan hệ nhà thầu thay cho cách tiếp cận truyền thống xem nó như một dạng quan hệ lao động.

Tư cách chuyên gia hay nhà thầu độc lập cần phải được làm rõ trong phạm vi, tính chất công việc của chuyên gia hay nhà thầu đó.

Ngoài ra hợp đồng là cơ sở để xác định tiêu chí trách nhiệm nhằm xử lý các vấn đề về hiệu quả và chất lượng công việc vì kết quả công việc của chuyên gia thường có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch và mục tiêu của bên thuê chuyên gia.


[ Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng ]

[ Xem Thêm Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng của Contracts-vn ]


Bên dưới là bản giới thiệu Mẫu Hợp đồng chuyên gia (bản tham khảo, chưa đầy đủ)

Nếu cần giải đáp liên quan đến mẫu tài liệu, quý khách có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua email: service@contracts-vn.com hoặc gọi điện thoại tới số 0359434610

Preview_NTDL

Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng Chuyên Gia Như Thế Nào ?

Tùy vào mục đích sử dụng, mẫu hợp đồng chuyên gia cung cấp các điều khoản thông dụng trong việc thuê chuyên gia. Khi sử dụng, người dùng có thể dùng ngay các điều khoản mẫu này để thiết lập hợp đồng của mình hoặc tham khảo nội dung và cấu trấu điều khoản của hợp đồng trước khi làm việc với đối tác trong quá trình đàm phán.

Các nội dung của mẫu hợp đồng cần được xem xét để tùy biến cho phù hợp với bối cảnh giao dịch.

Ngoài ra, như một phần quan trọng trong hoạt động của mình, Contracts-vn còn cung cấp các dịch đi kèm với tài liệu mẫu và các dịch vụ khác có liên quan.

Hiệu Chỉnh Hợp Đồng (Quý khách đã mua tài liệu mẫu những không biết cách hiệu chỉnh tài liệu, chúng tôi có thể hỗ trợ để giúp quý khách hoàn thiện tài liệu đã mua)

Soạn Thảo Hợp Đồng (Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Kiểm Tra Hợp Đồng (Quý khách có hợp đồng do phía đối tác của quý khách cung cấp và quý khách cần kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng trước khi giao dịch, Contracts-vn có riêng một dịch vụ về vấn đề này sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xem thêm tại mục Kiểm Tra Hợp Đồng)

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng, Các Vấn Đề Thương Mại và Dân Sự (Trên cơ sở quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm đối với một số loại hợp đồng, Contracts-vn cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực hợp đồng, thương mại, dân sự, các lĩnh vực khác. Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Điện thoại tư vấn Call/Zalo/viber 0359434610; Email: service@contracts-vn.com 

 

 

Mẫu Hợp Đồng, Tài Liệu Thương Mại Liên Quan

Xem tất cả tài liệu tại đây >>>

 
  >> Điều Khoản, Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa Hợp Đồng Phát Triển Phần Mềm (Cập nhật)  
  >> Hợp Đồng Mua Bán Hợp Đồng Thế Chấp  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Công Việc Hợp Đồng Vay Tiền (Cập Nhật)  
  >> Hợp Đồng Liên Danh Nhà Thầu Hợp Đồng Đại Lý  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh (LLC) Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp  
  >> Khung Điều Khoản Điều Kiện Dịch Vụ Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần  
  >> Hợp Đồng Góp Vốn Kinh Doanh Thỏa Thuận Nguyên Tắc  
  >> Hợp Đồng Chuyên Gia Hợp Đồng Thuê Máy Móc, Thiết Bị  
  >> Hợp Đồng Dịch Vụ Thỏa Thuận Thanh Toán Rút Hồ Sơ khởi Kiện  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Hợp Đồng Phân Phối Hàng Hóa  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh Thỏa Thuận Không Cạnh Tranh  
  >> Thông Báo Vi Phạm Hợp Đồng Thư Nhắc Nợ (Lần Cuối)  
  >> Thông Báo Tạm Dừng Hợp Đồng (Bất Khả Kháng) Thư Nhắc Nợ (Tiếp Theo)  
  >> Đàm Phán Lại Hợp Đồng (Hoàn Cảnh Thay Đổi) Thông Báo Nợ (Nhắc Nợ)  
 

 

Xem hợp đồng, tài liệu bất động sản tại đây >>>

Xem hợp đồng, tài liệu cá nhân tại đây >>>

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

DỊCH VỤ DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

MUA TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYÊN GIA

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610