Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Vợ Chồng 2023

550,000 20,500,000 

Contracts-vn tư vấn soạn thảo thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, cung cấp mẫu thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và các dịch vụ liên quan

Chia tài sản chung vợ chồng trong hôn nhân không phải là vấn đề mới. Điều quan trọng nhất trong bất kỳ thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng là mục tiêu chia tài sản cần được rõ ràng nhằm tránh những hệ lụy về mặt pháp lý khi thực thi thỏa thuận. Ngoài các quy định pháp luật, các bên cần có những quy định riêng, phù hợp nhằm cụ thể hóa các quy định pháp luật cũng như làm thỏa thuận phân chia tài sản trở nên hiệu quả và an toàn hơn khi thực hiện.

Sử dụng mẫu thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng để phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Tài sản chia phải phù hợp với tính chất sở hữu, là tài sản chung hợp pháp của vợ chồng. Vợ chồng tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý, quan hệ tài sản chung được chia theo thỏa thuận. VD tài sản do chiếm đoạt mà có nhưng vẫn đưa vào làm tài sản chia theo thỏa thuận.

Chia tài sản phải thỏa mãn quy định, yêu cầu chia và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng liên quan sau khi chia tài sản. 

Tham khảo mẫu thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng để hiểu thêm các quy định pháp luật và chỉ dẫn phù hợp. Đọc kỹ mẫu và hiểu bối cảnh trước khi sử dụng.

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: 13
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Vợ Chồng Trong Thời Kỳ Hôn Nhân Là Gì ?

Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là văn bản pháp lý của vợ chồng nhằm thỏa thuận việc phân chia tài sản chung của họ trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt quan hệ hôn nhân.

(a) Việc lập thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là tự nguyện, thường xuất phát từ những lý do sau:

thoa-thuan-chia-tai-san-vo-chong
Ảnh minh họa. Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

(i) Vợ chồng mong muốn tách bạch tài sản để dễ quản lý;

(ii) Chia tài sản trên sự đóng góp của mỗi Bên đối với việc hình thành tài sản chung (nhất là bên có đóng góp nhiều), việc chia tài sản là nhằm phản ánh khả năng đóng góp thực tế đó;

(iii) Chia tài sản phục vụ mục đích kinh doanh riêng của bên được chia, qua đó làm hạn chế những rủi ro, hệ lụy có thể ảnh hưởng từ việc kinh doanh đến tình hình tài chính và tài sản của gia đình;

(iv) Các lý do hợp pháp khác (không nhằm trốn tránh các nghĩa vụ tài sản).

(b) Hệ quả của việc thực hiện thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Tài sản sau khi chia sẽ trở thành tài sản riêng của bên được chia. Khi chia tài sản, các nghĩa vụ pháp lý, tài sản của các bên có trước khi chia tài sản chung không thay đổi trừ khi các bên có thỏa thuận khác. 

Việc chia tài sản chung có thể chia cho cả hai bên hoặc tài sản chỉ chia cho một bên. Tài sản có thể được chia toàn bộ hoặc chỉ chia một phần tài sản, số tài sản còn lại chưa chia vẫn là tài sản chung của các bên.

Hiệu lực của một thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng phụ thuộc vào nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất là mục đích liên quan đến việc chia tài sản. Việc chia tài sản chung vợ chồng không nhằm mục đích trốn tránh các nghĩa vụ pháp lý tài sản có liên quan.

thoa-thuan-chia-tai-san-vo-chong
Ảnh minh họa. thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng còn có các tên gọi khác như: thỏa thuận chia tài sản vợ chồng, thỏa thuận chia tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.

Theo quy định của luật hôn nhân gia đình, việc chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1). Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình; (2). Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây: (a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; (b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; (c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản; (d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; (đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; (e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Soạn Thảo Một Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Vợ Chồng Trong Thời Kỳ Hôn Nhân Như Thế Nào ?

Thông thường, một thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

Các Bên Thỏa Thuận – Bên vợ, bên chồng.

Quan Hệ Hôn Nhân – Xác định cơ sở xác lập quan hệ hôn nhân (VD, chứng nhận kết hôn, hôn nhân thực tế … ).

Xác Định Tài Sản Chung – quy định các tài sản chung hiện tại của hai vợ chồng.

Xác Định Tài Sản Chung Không Chia (nếu cần thiết) – xác định cụ thể tài sản chung chưa chia, thông thường đây là nhóm tài sản phục vụ cho mục đích chung của hai bên, cho gia đình và con cái. Nếu không tuyên bố, các tài sản không đề cập trong thỏa thuận vẫn là tài sản chung chưa chia, ngoại trừ được chứng minh là tài sản riêng của một bên. Mục đích của tuyên bố tài sản chưa chia là “tái xác định lại” một cách chắc chắn quan hệ tài sản chung đối với các tài sản đó, trong rất nhiều hợp điều này là cần thiết và nên thực hiện (làm bằng chứng). Nếu không chắc là tài sản chung, một bên có quyền phản đối hợp lý và không đưa vào trong thỏa thuận.

Tài Sản Chia Cho Mỗi Bên (Đồng Ý Phân Chia) – xác định chính xác loại, số lượng, giá trị, pháp lý của tài sản được chia cho mỗi bên.

Quan Hệ Hôn Nhân Sau Khi Chia – là nêu việc chia tài sản không ảnh hưởng hay liên quan gì đến tình trạng quan hệ hôn nhân hoặc phục vụ cho một dự định chia tài sản để chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Quy Định Các Quyền, Quyền Lợi Đối Với Tài Sản Được Chia, Bao Gồm Cả Hoa Lợi, Lợi Tức – là quy định quyền của mỗi Bên đối với tài sản được chia, phạm vi quyền, thực hiện quyền không ảnh hưởng đến bên còn lại, lợi ích chung, gia đình, con cái, trách nhiệm bồi thường (nếu có), lợi ích ngầm của một bên đối với tài sản được chia của bên còn lại …

Trách Nhiệm Tài Sản Trước Khi Chia – quy định trách nhiệm, nghĩa vụ chung của các bên phát sinh vào trước thời điểm tài sản được chia, trách nhiệm của mỗi bên trước khi chia tài sản gây ảnh hưởng đến quyền lợi của bên còn lại, …

Cam Kết, Cam Đoan, Đảm Bảo – quy định về cam đoan, đảm bảo, cam kết ý chí giao kết, thẩm quyền, năng lực, tuyên bố khước từ quyền lợi của mỗi bên đối với tài sản được chia của bên còn lại …

Phục Hồi Chế Độ Tài Sản Chung – quy định các trường hợp phục hồi lại chế độ tài sản chung do các bên thỏa thuận hoặc khi phát sinh một sự kiện pháp lý.

Chấm Dứt Thỏa Thuận – quy định các trường hợp chấm dứt thỏa thuận chia tài sản.

Các Quy Định Chung

Hiệu Lực Của Thỏa Thuận

Sử Dụng Mẫu Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Vợ Chồng Trong Trường Hợp Nào ?

Mẫu thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng phù hợp để sử dụng trong các mục đích sau:

(i). Dùng để chia một phần tài sản chung, trong đó tài sản chung chưa chia giữ lại để giải quyết các nghĩa vụ tài sản, nhu cầu chung của gia đình.

thoa-thuan-chia-tai-san-vo-chong
Ảnh minh họa. Thỏa Thuận chia tài sản chung vợ chồng

Trường hợp tài sản chung chưa chia không đủ giải quyết nhu cầu chung của gia đình thì các bên có thể sử dụng tài sản riêng để giải quyết theo thỏa thuận sử dụng tài sản riêng (với điều kiện là thỏa thuận này không trái với các thỏa thuận tài sản khác, VD thỏa thuận tài sản trước hôn nhân (nếu có));

(ii). Việc chia tài sản không làm chấm dứt quan hệ hôn nhân hay chia tài sản là giai đoạn chuẩn bị để giải quyết việc ly hôn. Tức là thực tế vẫn có những thỏa thuận chia tài sản trong giai đoạn hôn nhân nhưng việc chia tài sản này là phục vụ cho các yêu cầu giải quyết chia tài sản tự nguyện khi ly hôn. Điều này cũng cần nói rõ trong thoả thuận. 

Khi chia tài sản, hai bên vẫn có trách nhiệm chung với nhau đối với các vấn đề liên quan tới quan hệ hôn nhân đang tồn tại như trách nhiệm với con cái, đóng góp, chu cấp tài chính cho gia đình …

Thực tế cách trình bày và nội dung thỏa thuận có thể khác tùy thuộc từng tình huống sự việc nhưng những vấn đề chính của văn bản nên được thực hiện phù hợp với hướng dẫn, thông lệ chung để tăng tính pháp lý, sự rõ ràng của việc lập thỏa thuận.

Xem mẫu thỏa thuận chia tài sản vợ chung chồng (Mẫu tham khảo, chưa đầy đủ)

File Preview ChiaTSHonNhan

Sử Dụng Mẫu Thỏa Thuận Chia Tài Sản Chung Vợ Chồng

Sử dụng thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng mẫu sẽ cho các lợi ích sau: (i) Làm tài liệu tham khảo để hoàn thành văn bản khi có nhu cầu thực hiện; (ii). Trên cơ sở nội dung văn bản mẫu, có thể thay đổi các thông số theo chỉ dẫn của văn bản để sử dụng; (iii). Tham khảo chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của văn bản mẫu.


Từ khóa: thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng, thỏa thuận tài sản trong thời kỳ hôn nhân, mẫu thỏa thuận tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

 

 

Mẫu Hợp Đồng, Tài Liệu Thương Mại Liên Quan

Xem tất cả tài liệu tại đây >>>

 
  >> Điều Khoản, Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa Hợp Đồng Phát Triển Phần Mềm (Cập nhật)  
  >> Hợp Đồng Mua Bán Hợp Đồng Thế Chấp  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Công Việc Hợp Đồng Vay Tiền (Cập Nhật)  
  >> Hợp Đồng Liên Danh Nhà Thầu Hợp Đồng Đại Lý  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh (LLC) Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp  
  >> Khung Điều Khoản Điều Kiện Dịch Vụ Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần  
  >> Hợp Đồng Góp Vốn Kinh Doanh Thỏa Thuận Nguyên Tắc  
  >> Hợp Đồng Chuyên Gia Hợp Đồng Thuê Máy Móc, Thiết Bị  
  >> Hợp Đồng Dịch Vụ Thỏa Thuận Thanh Toán Rút Hồ Sơ khởi Kiện  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Hợp Đồng Phân Phối Hàng Hóa  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh Thỏa Thuận Không Cạnh Tranh  
  >> Thông Báo Vi Phạm Hợp Đồng Thư Nhắc Nợ (Lần Cuối)  
  >> Thông Báo Tạm Dừng Hợp Đồng (Bất Khả Kháng) Thư Nhắc Nợ (Tiếp Theo)  
  >> Đàm Phán Lại Hợp Đồng (Hoàn Cảnh Thay Đổi) Thông Báo Nợ (Nhắc Nợ)  
 

 

Xem hợp đồng, tài liệu bất động sản tại đây >>>

Xem hợp đồng, tài liệu cá nhân tại đây >>>

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610