Thỏa Thuận Tài Sản Trước Hôn Nhân 2023

450,000 8,500,000 

Contracts-vn tư vấn soạn thảo thỏa thuận tài sản trước hôn nhân (còn gọi là thỏa thuận tiền hôn nhân), cung cấp mẫu thỏa thuận tài sản trước hôn nhân và các dịch vụ pháp lý có liên quan. Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân còn được gọi bằng các tên khác như hợp đồng trước hôn nhân, hợp đồng hôn nhân, hợp đồng tài sản trước hôn nhân …

Bạn có nhiều tài sản riêng và bạn đang có ý định kết hôn hay bạn là người “thực dụng”, bạn muốn các vấn đề tài sản phải được “rạch ròi” với bạn đời tương lai của bạn dù tình cảm của hai người trước mắt rất tốt đẹp. Một thỏa thuận tài sản trước hôn nhân (“Hợp đồng hôn nhân”) sẽ giúp bạn đối diện với tình trạng tài sản hiện tại, xác lập quyền quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của bạn trong quá trình vợ chồng chung sống. 

Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân cũng là cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp tài sản một cách rõ ràng khi không may điều đó xảy ra. Một thỏa thuận tài sản trước hôn nhân hợp pháp sẽ được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. 

Nếu không chắc chắn những gì cần nói về tài sản của bạn đã có trước hôn nhân hoặc bạn chưa có bất kỳ hiểu biết gì về vấn đề này, hãy tham khảo một mẫu thỏa thuận tài sản trước hôn nhân của Contracts-vn để tìm hiểu những điều khoản đặc trưng của dạng thỏa thuận này.

Tham khảo mẫu thỏa thuận tài sản trước hôn nhân để lập thỏa thuận xác lập chế độ tài sản vợ chồng áp dụng vào sau thời điểm hai bên quyết định kết hôn.

Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân ghi nhận quyền và nghĩa vụ đối với hai nhóm tài sản chủ yếu là tài sản trước hôn nhân và tài sản trong hôn nhân cùng quy chế sử dụng làm cơ sở để bảo vệ quyền sở hữu tài sản trong trường hợp có tranh chấp pháp lý xảy ra.

Mỗi bên chịu trách nhiệm đối với danh mục tài sản riêng của mỗi bên được tiết lộ trong thỏa thuận, kể cả trách nhiệm riêng của mỗi bên để giải quyết các nghĩa vụ tài sản hình thành trước khi kết hôn.

Tham khảo mẫu tài liệu để hiểu thêm quy định pháp luật và chỉ dẫn cần thiết. Đọc và hiểu kỹ bối cảnh trước khi sử dụng.

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 02.12.2020
Số trang: 20
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Thỏa Thuận Tài Sản Trước Hôn Nhân Là Gì ?

Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân là văn kiện pháp lý về tài sản do hai bên dự định kết hôn xác lập vào trước thời điểm kết hôn.

Mục đích chính của thỏa thuận tài sản trước hôn nhân là ghi nhận những vấn đề liên quan đến tài sản của hai bên đã hình thành vào trước thời kỳ hôn nhân và trong thời kỳ hôn nhân, quyền và nghĩa vụ của hai bên đối với tài sản riêng và tài sản chung và các vấn đề khác.

Theo luật hôn nhân gia đình, thỏa thuận tài sản trước hôn nhân là cơ sở để xác lập chế độ tài sản vợ chồng thay cho chế độ tài sản theo quy định của pháp luật. 

thoa-thuan-tai-san-truoc-hon-nhan
Ảnh minh họa. Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân

Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân thể hiện ý chí của các bên liên quan đến các thỏa thuận tài sản trước và trong thời kỳ hôn nhân. Pháp luật không can thiệp vào nội dung thỏa thuận, trừ trường hợp nội dung thỏa thuận của các bên không phù hợp với quy định của pháp luật (vô hiệu).

Về hình thức, thỏa thuận tài sản trước hôn nhân phải được lập thành văn bản có công chứng hoặc chứng thực và có hiệu lực từ thời điểm đăng ký kết hôn.

Lưu ý cơ bản về thỏa thuận tài sản trước hôn nhân

– Các bên xác định chắc chắn để lập thỏa thuận tài sản trước hôn nhân là vì một số lý do sau: (i) số lượng tài sản riêng nhiều và có giá trị lớn cần được ghi nhận công sức đã tạo ra tài sản hoặc nhằm tách biệt các khoản nợ của từng bên; (ii) khi tài sản riêng được đưa vào kinh doanh; (iii) cần thiết để bảo vệ các giá trị liên quan đến tài sản riêng hoặc (iv) dựa theo mục đích riêng tư của các bên cần làm thỏa thuận tài sản trước hôn nhân.

– Danh mục tài sản riêng có trước hôn nhân được xác định thông qua sự thừa nhận của mỗi bên và các bên theo thỏa thuận. Tài sản cần có tài liệu chứng minh quyền sở hữu theo yêu cầu của cơ quan chứng thực, công chứng theo quy định.

– Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân là cơ sở xác lập chế độ tài sản vợ chồng và làm căn cứ để xử lý, giải quyết các vấn đề về tài sản giữa các bên khi có tranh chấp.

– Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân có thể sửa đổi bổ sung trước thời kỳ hôn nhân. Việc sửa đổi, bổ sung thỏa thuận tài sản trước hôn nhân xảy ra trong thời kỳ hôn nhân có thể chuyển thành thỏa thuận tài sản trong thời kỳ hôn nhân.

thoa-thuan-tai-san-truoc-hon-nhan
Ảnh minh họa. Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân

Các Mục Đích Cở Bản Khi Thiết Lập Thỏa Thuận Tài Sản Trước Hôn Nhân ?

(i). Thiết lập chế độ tài của vợ chồng theo thỏa thuận bao gồm thỏa thuận tổng thể vấn đề tài sản riêng, tài sản chung của mỗi bên, của hai bên hình thành trước và trong thời kỳ hôn nhân;

(ii). Quy định tách biệt quy chế tài sản chung và tài sản riêng;

(iii). Thiết lập chế độ sử dụng tài sản riêng phù hợp với mong muốn của bên có tài sản riêng, VD một bên có tài sản trước hôn nhân lớn hơn rất nhiều so với bên còn lại, bên này có quyền trích một phần tài sản riêng của mình nhập thành tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

(iv). Thiết lập chế độ tài sản riêng và chung nhưng vẫn giữ và tuân thủ trách nhiệm của mỗi bên đối với quan hệ hôn nhân, con cái;

(v). Nếu không có tài sản riêng trước hôn nhân, hai bên có thể lập một thỏa thuận tương tự để xác lập chế độ tài sản chung, riêng trong thời kỳ hôn nhân.

Những Nội Dung Cơ Bản Của Thỏa Thuận Tài Sản Trước Hôn Nhân 

(i) Các Bên Thỏa Thuận (Bên vợ chồng tương lai) – thông tin nhân thân của bên vợ và chồng.

(ii) Quan Hệ Hôn Nhân Dự Kiến – là ý định và dự kiến của hai bên về việc xác lập quan hệ hôn nhân (VD thời gian dự định kết hôn …).

(iii) Danh Sách Tài Sản Của Mỗi Bên Trước Kết Hôn – là quy định tiết lộ danh mục tài sản của mỗi bên hình thành trước khi kết hôn, bao gồm các nghĩa vụ tài sản trước hôn nhân. Đây là cơ sở để thiết lập các quyền và nghĩa vụ đối với tài sản riêng của mỗi bên hình thành trước hôn nhân.

thoa-thuan-tai-san-truoc-hon-nhan
Ảnh minh họa. Thỏa thuận tài sản trước hôn nhân

(iv) Thỏa Thuận Tài Sản – là quy định về loại, nguồn tài sản riêng trước và trong hôn nhân; tài sản chung trong hôn nhân, nghĩa vụ tài sản trước và trong hôn nhân; trách nhiệm của các bên đối với  gia đình, con cái; thuế, chi phí liên quan đến tài sản riêng; chia tài sản trong hôn nhân, chia tài sản khi ly hôn.

(v) Cam Đoan, Đảm Bảo – là các cam đoan, đảm bảo về ý chí giao kết, thẩm quyền, năng lực, tuyên bố khước từ quyền lợi của mỗi bên (nếu có) đối với việc ký kết và thực thi thỏa thuận…

(vi) Chấm Dứt Thỏa Thuận – là quy định về việc chấm dứt thỏa thuận tài sản bao gồm chấm dứt đương nhiên, chấm dứt theo thỏa thuận của các bên.

(vii) Quy Định Chung

(viii) Hiệu Lực Thỏa Thuận

Một Số Tên Gọi Khác Của Thỏa Thuận Tài Sản Trước Hôn Nhân

  • HỢP ĐỒNG TRƯỚC HÔN NHÂN, 
  • HỢP ĐỒNG TÀI SẢN TRƯỚC HÔN NHÂN, 
  • THỎA THUẬN TÀI SẢN TRƯỚC KẾT HÔN, 
  • THỎA THUẬN TÀI SẢN TRƯỚC HÔN NHÂN, 
  • HỢP ĐỒNG TÀI SẢN TRƯỚC KẾT HÔN, 
  • THỎA THUẬN TÀI SẢN VỢ CHỒNG TRƯỚC HÔN NHÂN

Xem một mẫu thỏa thuận tài sản trước hôn nhân (Bản tham khảo, chưa đầy đủ)

File Preview TTTSTruocHN

Sử Dụng Mẫu Thỏa Thuận Tài Sản Trước Hôn Nhân Như Thế Nào ?

Sử dụng mẫu thỏa thuận tài sản trước hôn nhân sẽ cho các lợi ích sau: (i) Làm tài liệu tham khảo để hoàn thành văn bản khi có nhu cầu thực hiện; (ii). Trên cơ sở nội dung văn bản mẫu, có thể thay đổi các thông số theo chỉ dẫn của văn bản để sử dụng; (iii). Tham khảo chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của văn bản mẫu.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỎA THUẬN TÀI SẢN

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610