Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng 2022

250,000 1,550,000 

Khi bạn có ý định cụ thể để xác nhận tài sản là thuộc bên vợ hoặc chồng nhằm làm minh bạch nguồn gốc tài sản, hãy nghĩ đến văn bản Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng. Nếu bên còn lại đồng ý nội dung xác nhận của văn bản xác nhận, không có ý kiến, khiếu nại, tranh chấp của bên thứ ba, bên liên quan thì việc xác nhận này là phù hợp và có thể được sử dụng làm “chứng cứ” để bảo vệ quyền sở hữu tài sản của bên được xác nhận.

Contracts-vn tư vấn lập văn bản xác nhận tài sản riêng vợ chồng, các văn kiện về tài sản có liên quan, tư vấn giải quyết tranh chấp quan hệ tài sản giữa vợ chồng

Bên dưới là mẫu văn bản xác nhận tài sản riêng vợ chồng

Sử dụng mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng để xác nhận tài sản thuộc quyền sở hữu của bên vợ hoặc chồng, xác nhận theo ý chí của bên làm đơn, trong phạm vi sự hiểu biết của bên đó, thừa nhận về mặt thực tế và pháp lý là tài sản không phải của bên làm đơn còn tài sản đó của bên nào, liên quan như thế nào với bên được xác nhận, bên làm đơn không thể biết được (tức là tài sản được cho là thuộc sở hữu của bên được xác nhận nhưng tài sản đó có bên thứ ba đồng sở hữu hay không thì bên xác nhận không biết và không thể xác nhận).

Bên xác nhận không xác nhận tình trạng pháp lý tài sản liên quan đến bên thứ ba, không đưa ra ý kiến quyết định về việc sử dụng tài sản trên thực tế, các vấn đề liên quan theo ý chí riêng của mình.

Khước từ các quyền lợi từ tài sản, ngoại trừ các quyền được phép sử dụng tài sản không có ý kiến phản đối hay cấm của bên được xác nhận. VD căn nhà là tài sản riêng của vợ nhưng không thể cấm người chồng (bên xác nhận) không được phép sử dụng tài sản đó trong điều kiện bình thường trừ trường hợp người vợ từ chối cho người chồng sử dụng (từ chối hợp lý).

Văn bản và ý chí xác nhận không thay thế chứng nhận sở hữu tài sản mà pháp luật có thể công nhận cho bên được xác nhận vào từng thời điểm.

Tham khảo văn bản Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng để hiểu thêm các chỉ dẫn và quy định pháp lý về vấn đề này. Thư là mẫu thông dụng. Đọc kỹ và hiểu bối cảnh trước khi sử dụng

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: Theo tài liệu
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng Là Gì ?

Về mặt pháp lý, Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng được hiểu là hành vi pháp lý đơn phương nhằm xác nhận tài sản cụ thể là tài sản thuộc bên khác (vợ hoặc chồng). Nội dung xác nhận nhằm hướng đến sự thật, một sự thừa nhận về ý chí xác nhận tài sản theo nội dung xác nhận là đúng vào mọi thời điểm theo mong muốn của người xác nhận. 

Nội dung chính của văn bản Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng thường là nêu quan điểm sở hữu tài sản hướng đến đối tượng cụ thể là bên vợ hoặc chồng.

Văn bản Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng có thể đi kèm với ý chí khước từ mọi quyền lợi đối với tài sản đó của bên xác nhận.

Xac-nhan-tai-san-rieng-vo-chong
Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng

Trên thực tế, Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng của bên liên quan không đồng nghĩa với việc khước từ mặc nhiên các quyền thụ hưởng của bên xác nhận đối với tài sản đó.

Nói cách khác, Xác nhận tài sản riêng, tùy từng trường hợp, có ý nghĩa nhằm làm cơ sở chứng minh tài sản riêng của bên liên quan khi xảy ra tranh chấp và giải quyết tranh chấp đó và không ảnh hưởng đến các quyền lợi thụ hưởng của bên xác nhận.

VD: Ông A tuyên bố căn nhà là của vợ nhưng vẫn được ở trong căn nhà đó. Tuyên bố của Ông A chỉ hàm ý về mặt quyền sở hữu tài sản căn nhà là của vợ ông A vào mọi thời điểm chứ ông A không từ bỏ các quyền lợi đang thụ hưởng từ căn nhà, trừ khi ông A muốn như vậy.

Theo quy định, văn bản xác nhận tài sản riêng là một dạng giao dịch dân sự, do vậy khi thực hiện, bên thực hiện phải đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Điều 116, BLDS 2015 Giao Dịch Dân Sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Điều 117, BLDS 2015 Điều Kiện Có Hiệu Lực Của Giao Dịch Dân Sự

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: (a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập; (b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; (c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Văn bản Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng không là chứng cứ mặc nhiên nếu nội dung xác nhận không phù hợp với quyền tài sản thực tế của bên được xác nhận.

Về hình thức, văn bản Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng có thể có các tên gọi khác như: văn bản công nhận tài sản của vợ/chồng, văn bản xác nhận về tài sản riêng …

Xem thêm Thỏa Thuận Tài Sản Trước Hôn Nhân ] và [ Thỏa Thuận Chia Tài Sản Vợ Chồng ]

Nội Dung Văn Bản Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng

  • THÔNG TIN CHỦ THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ (VỢ CHỒNG)
  • XÁC ĐỊNH TÀI SẢN, HIỆN TRẠNG TÀI SẢN RIÊNG
  • NỘI DUNG TÀI SẢN RIÊNG THUỘC BÊN VỢ HOẶC CHỒNG
  • KHƯỚC TỪ MỌI QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI TÀI SẢN XÁC NHẬN LÀ TÀI SẢN RIÊNG
  • CÁC CAM KẾT PHÁP LÝ LIÊN QUAN NỘI DUNG XÁC NHẬN
  • GIÁ TRỊ VÀ HIỆU LỰC VĂN BẢN CAM KẾT
  • CHỮ KÝ BÊN XÁC NHẬN
  • TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM. CÁC TÀI LIỆU TÍNH PHÁP LÝ TÀI SẢN. YÊU CẦU

Sử Dụng Văn Bản Mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng

Thực tế, sử dụng văn bản mẫu Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng sẽ cho các lợi ích sau: (i) Làm tài liệu tham khảo để hoàn thành văn bản khi có nhu cầu thực hiện; (ii). Trên cơ sở nội dung văn bản mẫu, có thể thay đổi các thông số theo chỉ dẫn của văn bản để sử dụng; (iii). Tham khảo chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của văn bản mẫu.

Sử Dụng Văn BảnXác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng Trong Trường Hợp Nào 

Sử dụng văn bản Xác Nhận Tài Sản Riêng Vợ Chồng nếu việc xác nhận tài sản là chính đáng, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng về sở hữu tài sản, tránh tranh chấp các lợi ích tiềm năng. Cam kết khước từ mọi quyền lợi, quyền sở hữu, quyền pháp lý đối với tài sản.

Nếu bên xác nhận không chắc chắn về tình trạng tài sản (pháp lý, hiện trạng sử dụng, quản lý tài sản), ý định, mục tiêu xác nhận (quyền và lợi ích mang lại cho bên xác nhận từ tài sản hay liên quan đến một nghĩa vụ pháp  lý) hoặc xác nhận theo đề nghị của bên liên quan thì bên xác nhận nên cân nhắc kỹ việc xác nhận vì văn bản xác nhận khi thực hiện hợp lệ sẽ hoặc có thể tạo ra một giá trị pháp lý, chứng cứ cụ thể, đôi khi không có lợi cho bên xác nhận.

Chỉ nên xác nhận khi bên xác nhận đảm bảo bên được xác nhận biết hoặc biết không phản đối nội dung xác nhận tài sản riêng.

Văn bản cũng có thể sử dụng trong trường hợp xác nhận tài sản riêng bất kỳ không liên quan đến tài sản quan hệ hôn nhân. Khi sử dụng mẫu phải có thay đổi tùy biến lại theo bối cảnh. Mục đích cuối cùng vẫn là ý chí của bên xác nhận thừa nhận quan hệ tài sản đối với bên khác đối với tài sản mục tiêu.

Thực tế cách trình bày và nội dung văn bản xác nhận tài sản riêng có thể khác tùy thuộc từng tình huống sự việc nhưng những vấn đề chính của văn bản nên được thực hiện phù hợp với hướng dẫn, thông lệ chung để tăng tính pháp lý, sự rõ ràng của việc lập xác nhận.

File Preview TSR

[ Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng ] – [ Xem Thêm Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng của Contracts-vn ]


Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610