Soạn Thảo Di Chúc Như Thế Nào ?

350,000 5,500,000 

Di chúc là hình thức định đoạt tài sản của người lập di chúc sau khi người này qua đời. Nếu có ý định lập di chúc nhưng bạn không biết cách soạn thảo di chúc như thế nào, hãy tham khảo một số lưu ý của Contracts-vn. 

 • Lưu ý #1. Tìm hiểu các hình thức di chúc hợp pháp
 • Lưu ý #2. Thông tin cần có của một đi chúc bao gồm những gì ?
 • Lưu ý #3. Chú ý thủ tục lập di chúc ?
 • Lưu ý #4. Tại sao cần phải lập di chúc ?
 • Lưu ý #5. Hậu quả không lập di chúc là gì ?
Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: Theo tài liệu
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Soạn thảo di chúc như thế nào ?

Soạn thảo di chúc như thế nào cho đúng cách là một số hướng dẫn về cách lập di chúc hợp lệ cho những ai quan tâm.

Đây là những thông tin cơ bản về cách viết một di chúc và những vấn đề liên quan cần biết khi lập di chúc.

Biết soạn thảo di chúc như thế nào sẽ giúp người lập di chúc chủ động trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về nội dung và hình thức khi soạn thảo di chúc.

soan-thao-di-chuc-nhu-the-nao
Ảnh minh họa. Soạn thảo di chúc như thế nào

Lưu ý #1. Tìm hiểu các hình thức di chúc hợp pháp

Di chúc là các hình thức pháp lý thể hiện ý chí đơn phương của người để lại di sản sau khi người này qua đời.

Theo quy định, hiện nay có các loại di chúc sau: di chúc miệng; di chúc có người làm chứng; di chúc không người làm chứng; di chúc bằng văn bản không công chứng; chứng thực và di chúc có công chứng, chứng thực, trong đó:

(i) Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

(ii) Di chúc không người làm chứng (viết tay) phải đảm bảo người lập di chúc phải tự viết tay vào văn bản di chúc.

(iii) Di chúc có người làm chứng. Người lập di chúc không cần viết tay nhưng phải có ít nhất 2 người làm chứng (điều 633, 634, Bộ luật dân sự)

Lưu ý #2. Thông tin cần có của một đi chúc bao gồm những gì ?

Bên lập di chúc: chủ thể lập di chúc hợp pháp phù hợp với tư cách của bên đó và những nội dung nêu trong di chúc.

Tuyên bố tài sản hợp pháp: là tài sản làm di sản thừa kế thuộc quyền sở hữu của bên để lại di chúc đi kèm các tài liệu pháp lý hoặc cơ sở chứng minh.

Đối với các tài sản hợp pháp, có nguồn gốc rõ ràng nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định (VD giấy tờ nhà đất chưa được cấp giấy chứng nhận), người lập di chúc có thể đề cập trong di chúc và lựa chọn hình thức di chúc thích hợp (VD di chúc có người làm chứng, di chúc viết tay) để thể hiện nội dung di chúc có nói đến tài sản đó.

Bên thừa kế: cá nhân hoặc tổ chức là bên có tên trong di chúc phù hợp với ý chí của bên lập di chúc.

Phân chia di sản: nội dung chia di sản của bên lập di chúc, chia cụ thể, càng chi tiết càng tốt, nêu, mô tả người thừa kế và di sản kế thừa tương ứng, trách nhiệm tài sản của người lập di chúc liên quan đến phần tài sản được thừa kế …

soan-thao-di-chuc-nhu-the-nao
Ảnh minh họa. Soạn thảo di chúc như thế nào

Di nguyện: VD kêu gọi tương thân, tương ái, giúp đỡ giữa những người thừa kế, di nguyện hình thức chôn cất ….

Tài sản dùng vào thờ cúng (nếu có): ý nguyện dùng tài sản nào phục vụ cho việc thờ cúng và ai sẽ chịu trách nhiệm việc này đi kèm các quyền lợi hỗ trợ cho người đó.

Chỉ định người quản lý di sản (nếu có): tức là chỉ định người sẽ chịu trách nhiệm quản lý tạm thời di sản sau khi người lập di chúc qua đời cho đến khi di sản được chia cho những người thừa kế.

Nơi cất giữ di chúc, ai có quyền công bố di chúc: là nêu người hoặc bên lưu giữ di chúc và chịu trách nhiệm công bố di chúc khi người lập di chúc qua đời. Nơi cất giữ có thể là tổ chức công chứng, cá nhân có uy tín, đáng tin cậy …

Lưu ý #3. Chú ý thủ tục lập di chúc ?

Trong số các hình thức di chúc như đã nêu, việc lập di chúc nên thực hiện bằng hình thức công chứng, chứng thực để đảm bảo vấn đề chứng cứ. Vì lý do sức khỏe, việc công chứng, chứng thực di chúc có thể thực hiện tại nhà hoặc một nơi nào đó theo yêu cầu của người lập di chúc. 

Đối với các tài sản chưa xác lập quyền sở hữu, VD nhà đất, bên lập di chúc nên lập vi bằng về hiện trạng nhà đất làm tài liệu thể hiện trong di chúc (tuy nhiên lưu ý rằng vi bằng không có giá trị công nhận quyền sở hữu tài sản mà chỉ xác định chỉ giới tài sản trên thực tế thông qua số liệu theo vi bằng do bên có nhu cầu thực hiện cung cấp).

soan-thao-di-chuc-nhu-the-nao
Ảnh minh họa. Soạn thảo di chúc như thế nào

Vấn đề lập di chúc “viết tay” cũng rất cần thiết trong một số tình huống, VD khi tài sản của bên lập di chúc chưa đáp ứng tính pháp lý là tài sản hợp pháp để lập di chúc. Ngoài ra, di chúc viết tay là bằng chứng sống động nhất về nhận dạng chủ thể của bên lập di chúc, là nơi dễ dàng thể hiện tất cả các mong muốn, ý nguyện của bên lập di chúc (điều gì cũng có thể được nói trong di chúc viết tay) so với các hình thức lập di chúc khác.

Lưu ý #4. Tại sao cần phải lập di chúc ?

Lập di chúc là cơ hội hiện thực hóa mong muốn, ý nguyện của người lập di chúc nhằm phân chia di sản một cách đúng đắn, hợp lý, công bằng, góp phần kiểm soát các xung đột giữa những người thừa kế cũng như phân chia trách nhiệm giải quyết các vấn đề của gia đình và dòng họ.

Di chúc là hình thức “định đoạt” và chuyển giao tài sản (di sản) của người lập di chúc cho thế hệ sau mang tính chất kế thừa, phát triển, nhất là di sản liên quan đến kinh doanh và doanh nghiệp. 

Lưu ý #5. Hậu quả không lập di chúc là gì ?

Một người có thể mất đi một trong những quyền quan trọng nhất trong thời khắc sau cùng của cuộc đời, đó là quyền giải quyết, chuyển giao các công việc của gia đình, dòng họ và cá nhân sau khi người này qua đời. 

#6. Mẫu di chúc của contracts-vn

Mẫu di chúc bao gồm các nội dung sau:

 • BÊN LẬP DI CHÚC (BÊN ĐỂ LẠI DI SẢN THỪA KẾ)
 • BÊN THỪA KẾ
 • BÊN LÀM CHỨNG (ÁP DỤNG HÌNH THỨC DI CHÚC CÓ NGƯỜI LÀM CHỨNG)
 • DI SẢN THỪA KẾ
 • NỘI DUNG PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN.
 • NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN THỪA KẾ
 • DI NGUYỆN CÁ NHÂN
 • NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN (NẾU CÓ)
 • NGƯỜI CÔNG BỐ DI CHÚC (NẾU CÓ)
 • NỘI DUNG KHÁC
 • HIỆU LỰC DI CHÚC
 • CHỮ KÝ

#7. Bản giới thiệu mẫu di chúc tham khảo (bản chưa đầy đủ)

Nếu cần giải đáp liên quan đến mẫu tài liệu, quý khách có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua email: service@contracts-vn.com hoặc gọi điện thoại tới số 0359434610

File Preview DC

 

Sử dụng mẫu di chúc như thế nào

Mẫu Di chúc sử dụng trong các trường hợp (i) không người làm chứng, bên lập di chúc tự mình viết tay vào văn bản; (ii) di chúc có người làm chứng; (iii) di chúc được công chứng, chứng thực hợp lệ (người lập di chúc có thể chọn một trong ba hình thức này).

Di sản thừa kế là tài sản có thực, đang tồn tại hợp pháp thuộc quyền sở hữu của bên lập di chúc, mẫu không phù hợp với việc lập di chúc “khống” hay di sản chưa hình thành hoặc không rõ ràng về mặt pháp lý sở hữu.

Có thể tham khảo mẫu để lập di chúc có điều kiện hưởng di sản tương ứng với trách nhiệm pháp lý, tài sản được nhận của bên thừa kế có điều kiện.

Tham khảo mẫu tài liệu để hiểu thêm các chỉ dẫn và quy định pháp lý về việc lập di chúc.

Tài liệu là mẫu phổ biến. Đọc kỹ tài liệu, hiểu rõ bối cảnh trước khi sử dụng.

Ngoài ra, như một phần quan trọng trong hoạt động của mình, Contracts-vn còn cung cấp các dịch đi kèm với tài liệu mẫu và các dịch vụ khác có liên quan.

Hiệu Chỉnh Hợp Đồng (Quý khách đã mua tài liệu mẫu những không biết cách hiệu chỉnh tài liệu, chúng tôi có thể hỗ trợ để giúp quý khách hoàn thiện tài liệu đã mua)

Soạn Thảo Hợp Đồng (Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Kiểm Tra Hợp Đồng (Quý khách có hợp đồng do phía đối tác của quý khách cung cấp và quý khách cần kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng trước khi giao dịch, Contracts-vn có riêng một dịch vụ về vấn đề này sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xem thêm tại mục Kiểm Tra Hợp Đồng)

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng, Các Vấn Đề Thương Mại và Dân Sự (trên cơ sở quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm đối với một số loại hợp đồng, Contracts-vn cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực hợp đồng, thương mại, dân sự, các lĩnh vực khác. Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Điện thoại tư vấn Call/Viber/Zalo: 0359434610; Email: service@contracts-vn.com 

Từ khóa: Soạn thảo di chúc như thế nào, mẫu di chúc, Mẫu di chúc viết tay, Mẫu di chúc thừa kế tài sản, Di chúc hợp pháp, Mẫu di chúc, Luật di chúc, thừa kế theo luật, mẫu di chúc viết tay, mẫu di chúc viết tay hợp pháp, mẫu di chúc 2020, mẫu di chúc đánh máy, mẫu di chúc viết tay 2020, mẫu di chúc chung của vợ chồng, mẫu di chúc dùng vào việc thờ cúng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

MUA TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

HIỆU CHỈNH HỢP ĐỒNG, TÀI LIỆU

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Tài liệu mẫu (nhận sau khi quý khách hoàn tất thủ tục thanh toán dịch vụ) (*) Form thông tin yêu cầu hiệu chỉnh (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). Form này nhận cùng với tài liệu, hợp đồng mẫu. (*) Dịch vụ hiệu chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu hiệu chỉnh). II. QUY TRÌNH HIỆU CHỈNH (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn mua loại tài liệu mẫu kèm dịch vụ hiệu chỉnh cần sử dụng, thực hiện các bước quy trình mua sản phẩm + dịch vụ hiệu chỉnh. (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin thanh toán, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và nội dung cần hiệu chỉnh. Nếu chỉ chọn mua tài liệu mẫu, không chọn dịch vụ hiệu chỉnh kèm theo, nay muốn sử dụng lại dịch vụ này, quý khách gửi nhu cầu cho chúng tôi qua email service@contracts-vn.com cùng với các thông tin tên quý khách, email (đã giao dịch trước đó), mã số đơn hàng sản phẩm đã mua, mã sản phẩm, nội dung yêu cầu dịch vụ hiệu chỉnh của quý khách. Sau khi nhận mail, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp tục như bước 2 trên đây. (*) XIN LƯU Ý Sản phẩm sau khi chúng tôi hiệu chỉnh được hiểu là chúng tôi sử dụng lại mẫu văn bản mà quý khách đã đăng ký mua trước đó, quý khách đã tự tiến hành hiệu chỉnh nhưng không được. • Hiệu chỉnh thực hiện trên số liệu và thông tin cung cấp của quý khách. • Chi phí hiệu chỉnh sẽ tính theo chi phí loại sản phẩm quý khách đã mua nay cộng thêm dịch vụ hiệu chỉnh. Chi phí đã mua hợp đồng mẫu sẽ được khấu trừ vào tổng chi phí của gói hợp đồng mẫu và hiệu chỉnh tương ứng. (*) CÁC CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Xem lại các nội dung quý khách đã hiệu chỉnh nhưng không được và tiến hành lại việc hiệu chỉnh trên các số liệu, yêu cầu cung cấp của quý khách. • Rà soát sự tương thích của quy định pháp luật và nội dung văn bản cần hiệu chỉnh. • Giải thích các nội dung cần giải thích sau hiệu chỉnh. • Cung cấp văn bản đã hiệu chỉnh Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ.

DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ.

CHI PHÍ DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

Đối với dịch vụ Soạn thảo tài liệu, hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong từng tài liệu, hợp đồng mẫu (nếu có)), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng qua trao đổi hoặc thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo, Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THỪA KẾ

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610