Hợp Đồng Phân Phối Hàng Hóa 2022

9,500,000 15,500,000 

Contracts-vn cung cấp mẫu hợp đồng phân phối hàng hóa, tư vấn soạn thảo hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng phân phối

Phân phối là kênh trung gian bán hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng hay các đại lý thứ cấp. Với nhà cung cấp/nhà sản xuất, phân phối là một kênh bán hàng đương nhiên. Lựa chọn nhà phân phối phù hợp là bước đầu tiên nhưng khả năng thu xếp được một thỏa thuận phân phối – Hợp đồng phân phối phù hợp giữa hai bên hay không là một câu chuyện khác. 

Sử dụng mẫu hợp đồng phân phối để tìm hiểu khung pháp lý, một số điều khoản cơ bản và cần thiết của dạng hợp đồng này. 

Mẫu hợp đồng chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

Mẫu hợp đồng phân phối không hướng tới quan hệ phân phối ngành hàng cụ thể

Các vấn đề cần quan tâm: quan hệ phân phối (độc quyền hoặc không độc quyền); nơi hàng hóa được phân phối; điều kiện, chính sách giá phân phối, bán hàng, các lợi ích từ việc phân phối; chính sách bán hàng của nhà sản xuất/nhà cung cấp … theo khu vực, vùng, lãnh thổ (bảo hành, chiết khấu, chi phí, thủ tục pháp lý, quảng cáo, hỗ trợ, đào tạo, báo cáo …)

Nếu có nhu cầu tư vấn pháp lý, giải quyết tranh chấp hợp đồng phân phối, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email service@contracts-vn.com hoặc điện thoại trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại 0359434610 hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ online.

Choose An Option...
Dự thảo tài liệu
Mua mẫu và dịch vụ hiệu chỉnh

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 19.03.2019
Số trang: 20
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Hợp Đồng Phân Phối Là Gì ?

Hợp đồng phân phối là thỏa thuận thương mại, theo đó, nhà cung cấp/nhà sản xuất có nghĩa vụ bán các sản phẩm cho nhà phân phối để phân phối (bán) lại trong phạm vi một lãnh thổ cụ thể theo thỏa thuận, trong khi đó bên phân phối có nghĩa vụ mua sản phẩm của nhà cung cấp/nhà sản xuất theo các điều khoản và điều kiện phân phối của nhà sản xuất/nhà cung cấp.

Trên thực tế phân phối là kênh “mua và bán” hàng hóa. Bản chất pháp lý của việc phân phối là hành vi mua và bán hàng hóa theo điều kiện của nhà sản xuất và bên phân phối giữ các quyền sở hữu hàng hóa sau khi mua.

hop-dong-phan-phoi
Ảnh minh họa. Hợp đồng phân phối

Tương tự, đại lý thương mại là kênh phân phối theo chính sách của nhà cung cấp/sản xuất. Điểm khác nhau giữa đại lý thương mại và phân phối thương mại là đại lý thương mại hành động dưới danh nghĩa và nhân danh

nhà sản xuất/cung cấp trong khi nhà phân phối mua và bán sản phẩm (cho khách hàng) nhân danh chính mình.

Những Vấn Đề Cơ Bản Của Hợp đồng Phân Phối Là Gì ?

 • Sản phẩm phân phối khi bán ra thị trường phải tuân theo chính sách bán hàng, chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất/cung cấp, bao gồm việc bảo hành sản phẩm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Chính sách phân phối phải bảo đảm các kênh hậu mãi, chăm sóc độc quyền, thuận lợi và tiêu chuẩn tại thị trường mục tiêu để việc phân phối và bán hàng luôn gắn với mục tiêu phục vụ tốt nhất, nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu người mua hàng.
 • Các điều khoản tiêu chuẩn trong một thỏa thuận phân phối bao gồm: Các bên, chỉ định nhà phân phối là độc quyền hay không, mô tả sản phẩm/hàng hóa và giá cả, định nghĩa về lãnh thổ được quyền phân phối, nghĩa vụ của các bên, không cạnh tranh, giá bán lại, tỷ suất lợi nhuận của nhà phân phối , thời hạn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, luật áp dụng và quyền tài phán.
 • Nghĩa vụ chính của nhà cung cấp/sản xuất là (a) bán sản phẩm của mình cho nhà phân phối trong lãnh thổ đã thỏa thuận và liên tục hỗ trợ bên phân phối (VD cung cấp tài liệu quảng cáo sản phẩm, cung cấp bí quyết, nhãn hiệu thương mại theo hàng hóa, sản phẩm, thông tin về thị trường liên quan, cách thức, phương pháp tiếp thị bán sản phẩm…); (b) Các nghĩa vụ phụ trợ khác có thể phát sinh khi có thỏa thuận hoặc theo thông lệ; (c). Tuân thủ chính sách bán hàng liên quan tới hàng hóa, đăng ký, các vấn đề liên quan khác khi phân phối hàng hóa tại thị trường mục tiêu (lãnh thổ phân phối), hướng dẫn, thông tin cho bên phân phối một cách hợp lý, kịp thời các vấn đề đó.
 • Nhà phân phối có các nghĩa vụ sau: (a) không cạnh tranh với nhà sản xuất/cung cấp trong suốt thời gian hợp đồng cũng như sau khi hợp đồng chấm dứt một thời gian; (b) bảo mật thông tin; (c) độc quyền quảng bá các sản phẩm (nếu là phân phối độc quyền) của nhà sản xuất/cung cấp trong lãnh thổ được giao theo hợp đồng; (d) quảng cáo hàng hóa bao gồm sử dụng chi phí của mình; (e) thông báo các vấn đề liên quan đến khách hàng, hàng hóa phân phối …
hop-dong-phan-phoi
Ảnh minh họa. Hợp đồng phân phối

Hợp Đồng Phân Phối Sẽ Giải Quyết Những Vấn Đề Gì ?

Phân phối cái gì ? Xác định loại hàng hóa phân phối, bán ra tại thị trường mục tiêu (lãnh thổ bán hàng).

Thị trường mục tiêu ? Thị trường mà hàng hóa sẽ được phân phối bởi nhà phân phối theo hợp đồng.

Quan hệ phân phốI ? xác định quan hệ phân phối độc quyền hoặc không độc quyền trong lãnh thổ bán hàng.

Ai là bên phân phối ? Tiêu chuẩn của nhà phân phối, điều kiện để làm nhà phân phối chính hãng, đây là một trong những yêu cầu quan trọng của nhà sản xuất. Sự hiểu biết và mối quan hệ của hai bên sẽ quyết định vấn đề này.

Chính sách bán hàng và dịch vụ đi kèm hàng hóa ? Hàng hóa được bán tại thị trường mục tiêu sẽ áp dụng chính sách bán hàng tiêu chuẩn của nhà sản xuất hay tùy vào từng thị trường mà có sự điều chỉnh phù hợp. Chính sách bán hàng của nhà sản xuất gốc bao gồm những gì sẽ do các bên thỏa thuận theo hợp đồng.

Hỗ trợ bên phân phối ? Quy định những gì mà bên phân phối sẽ nhận được từ nhà sản xuất/nhà cung cấp trong quá trình bán hàng tại thị trường mục tiêu (VD chi phí bán hàng, tiếp thị, đào tạo …).

Chính sách giá mua bán hàng hóa ? Ngoài giá mua hàng hóa từ nhà sản xuất thì giá bán của nhà phân phối có ràng buộc điều kiện gì không ?

Các vấn đề nghiệp vụ bán hàng, đặt hàng, giao, nhận hàng ? Quy định, thỏa thuận về trình tự, thủ tục mua bán, số lượng mua bán tối thiểu, chỉ tiêu bán hàng của nhà phân phối, thanh toán các đơn hàng.

Các quy định pháp lý thông lệ của hợp đồng phân phối ?: Thực hiện theo theo thông lệ và thỏa thuận riêng của các bên.

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Mẫu Hợp Đồng Phân Phối Bao Gồm Nội Dung Gì ?

 • ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH
 • PHẠM VI HỢP ĐỒNG
 • ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG
 • ĐẶT HÀNG
 • KHUYẾN MÃI
 • BẢO QUẢN VÀ THU HỒI SẢN PHẨM
 • DỊCH VỤ SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ
 • BÁO CÁO
 • TUÂN THỦ LUẬT ĐỊA PHƯƠNG
 • SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUYỀN
 • ĐIỀU KIỆN CHÍNH XÁC
 • CAM ĐOAN VÀ BẢO ĐẢM
 • THỜI HẠN
 • KẾT THÚC
 • BÍ MẬT
 • VI PHẠM HỢP ĐỒNG
 • BẤT KHẢ KHÁNG
 • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
 • QUY ĐỊNH KHÁC
 • PHỤ LỤC 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH
 • PHỤ LỤC 2. SẢN PHẨM HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI
 • PHỤ LỤC 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI BÁN HÀNG
 • PHỤ LỤC 4. DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Mục Đích Sử Dụng Mẫu Hợp Đồng Phân Phối

Sử dụng mẫu hợp đồng sẽ cho các lợi ích sau:

(i). Làm tài liệu tham khảo về nội dung để ra soát, dự thảo mới hợp đồng, văn kiện giao dịch giữa các bên khi có nhu cầu thực hiện;

(ii). Trên cơ sở nội dung mẫu hợp đồng, các bên có thể tùy biến, đưa vào những thông số giao dịch “phù hợp” để sử dụng cho hợp đồng, văn kiện giao dịch giữa các bên;

(iii). Tham khảo một số chỉ dẫn và chú thích pháp lý đi kèm thông tin hướng dẫn của mẫu hợp đồng.

Bên dưới là bản giới thiệu mẫu hợp đồng phân phối (bản tham khảo, chưa đầy đủ). 

TM_HĐPP_MN

Hợp đồng phân phối (Mẫu dài)

Preview_HopDongPhanPhoi

Hợp đồng phân phối (Mẫu dài)

[ Xem Tài Liệu Hướng Dẫn Soạn Thảo Hợp Đồng ]

[ Xem Thêm Dịch Vụ Soạn Thảo Hợp Đồng của Contracts-vn ]


Ngoài ra, như một phần quan trọng trong hoạt động của mình, Contracts-vn còn cung cấp các dịch đi kèm với tài liệu mẫu và các dịch vụ khác có liên quan.

Hiệu Chỉnh Hợp Đồng (Quý khách đã mua tài liệu mẫu những không biết cách hiệu chỉnh tài liệu, chúng tôi có thể hỗ trợ để giúp quý khách hoàn thiện tài liệu đã mua)

Soạn Thảo Hợp Đồng (Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Kiểm Tra Hợp Đồng (Quý khách có hợp đồng do phía đối tác của quý khách cung cấp và quý khách cần kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng trước khi giao dịch, Contracts-vn có riêng một dịch vụ về vấn đề này sẵn sàng hỗ trợ quý khách. Xem thêm tại mục Kiểm Tra Hợp Đồng)

Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng, Các Vấn Đề Thương Mại và Dân Sự (trên cơ sở quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm đối với một số loại hợp đồng, Contracts-vn cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực hợp đồng, thương mại, dân sự, các lĩnh vực khác. Xem thêm danh mục sản phẩm tài liệu và hợp đồng của Contracts-vn)

Điện thoại tư vấn Call/Zalo/viber 0359434610; Email: service@contracts-vn.com 

Từ Khóa: hợp đồng phân phối, hợp đồng phân phối hàng hóa, phân phối hàng hóa

 

 

Mẫu Hợp Đồng, Tài Liệu Thương Mại Liên Quan

Xem tất cả tài liệu tại đây >>>

 
  >> Điều Khoản, Điều Kiện Mua Bán Hàng Hóa Hợp Đồng Phát Triển Phần Mềm (Cập nhật)  
  >> Hợp Đồng Mua Bán Hợp Đồng Thế Chấp  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Công Việc Hợp Đồng Vay Tiền (Cập Nhật)  
  >> Hợp Đồng Liên Danh Nhà Thầu Hợp Đồng Đại Lý  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh (LLC) Hợp Đồng Mua Bán Doanh Nghiệp  
  >> Khung Điều Khoản Điều Kiện Dịch Vụ Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần  
  >> Hợp Đồng Góp Vốn Kinh Doanh Thỏa Thuận Nguyên Tắc  
  >> Hợp Đồng Chuyên Gia Hợp Đồng Thuê Máy Móc, Thiết Bị  
  >> Hợp Đồng Dịch Vụ Thỏa Thuận Thanh Toán Rút Hồ Sơ khởi Kiện  
  >> Hợp Đồng Hợp Tác Hợp Đồng Phân Phối Hàng Hóa  
  >> Hợp Đồng Liên Doanh Thỏa Thuận Không Cạnh Tranh  
  >> Thông Báo Vi Phạm Hợp Đồng Thư Nhắc Nợ (Lần Cuối)  
  >> Thông Báo Tạm Dừng Hợp Đồng (Bất Khả Kháng) Thư Nhắc Nợ (Tiếp Theo)  
  >> Đàm Phán Lại Hợp Đồng (Hoàn Cảnh Thay Đổi) Thông Báo Nợ (Nhắc Nợ)  
 

 

Xem hợp đồng, tài liệu bất động sản tại đây >>>

Xem hợp đồng, tài liệu cá nhân tại đây >>>

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Hỏi đáp liên quan

MUA TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG MẪU

Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so với nội dung của tài liệu mẫu. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.

DỊCH VỤ DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Form thông tin yêu cầu soạn thảo (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). (*) Tài liệu, hợp đồng soạn thảo hoàn chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu soạn thảo). II. QUY TRÌNH DỰ THẢO TÀI LIỆU, HỢP ĐỒNG (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn loại tài liệu, hợp đồng cần soạn thảo trong số các tài liệu, hợp đồng mẫu trên website (có thể chọn loại tài liệu gần tương đương với nhu cầu của quý khách) và thực hiện theo hướng dẫn thực hiện dịch vụ (đăng ký thông tin) hoặc là Quý khách gửi thông tin yêu cầu trực tiếp qua email: service@contracts-vn.com (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin dịch vụ, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 7 đến 15 ngày tùy loại tài liệu, hợp đồng. (*) CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá thông tin, yêu cầu soạn thảo, hoàn tất phương án, nội dung thực hiện. • Soạn thảo theo bối cảnh giao dịch, thông số thương mại mà quý khách cung cấp. • Rà soát các quy định pháp luật trong quá trình soạn thảo áp dụng trong tài liệu, hợp đồng. • Giải thích các vấn đề liên quan đến tài liệu, hợp đồng. • Trao đổi hiệu chỉnh lại theo yêu cầu của khách hàng (không quá ba (3) lần). • Cung cấp sản phẩm hoàn chỉnh. (*) Lưu ý về chi phí: đối với dịch vụ Soạn thảo hợp đồng (được giới thiệu đi kèm trong mục tài liệu, hợp đồng mẫu), mức phí được giới thiệu trên website www.contracts-vn.com chỉ là phí tham khảo, tùy vào từng loại hợp đồng và yêu cầu soạn thảo của khách hàng (thể hiện trong Form thông tin yêu cầu soạn thảo), Contracts-vn và khách hàng sẽ thỏa thuận mức phí phù hợp trong bối cảnh giao dịch đó, nghĩa là, so với mức đã niêm yết vào từng thời điểm, phí dịch vụ Soạn thảo hợp đồng có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm. Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

DỊCH VỤ HIỆU CHỈNH HỢP ĐỒNG, TÀI LIỆU

I. SẢN PHẨM, TÀI LIỆU CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH (*) Tài liệu mẫu (nhận sau khi quý khách hoàn tất thủ tục thanh toán dịch vụ) (*) Form thông tin yêu cầu hiệu chỉnh (quý khách ghi chú thông tin nội dung tài liệu, hợp đồng dự định thực hiện và gửi form lại cho chúng tôi). Form này nhận cùng với tài liệu, hợp đồng mẫu. (*) Dịch vụ hiệu chỉnh (chúng tôi sẽ trao đổi với quý khách và thực hiện công việc sau khi nhận được Form thông tin như nêu trên. Thời gian dự kiến từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và yêu cầu hiệu chỉnh). II. QUY TRÌNH HIỆU CHỈNH (*) BƯỚC 1 Quý khách chọn mua loại tài liệu mẫu kèm dịch vụ hiệu chỉnh cần sử dụng, thực hiện các bước quy trình mua sản phẩm + dịch vụ hiệu chỉnh. (*) BƯỚC 2 Sau khi xác nhận thông tin thanh toán, Contracts-vn sẽ liên hệ trao đổi công việc với quý khách qua email hoặc điện thoại và bắt đầu thực hiện công việc, bào giao sản phẩm khi hoàn thành. Thời gian làm việc từ 3 đến 7 ngày tùy loại tài liệu và nội dung cần hiệu chỉnh. Nếu chỉ chọn mua tài liệu mẫu, không chọn dịch vụ hiệu chỉnh kèm theo, nay muốn sử dụng lại dịch vụ này, quý khách gửi nhu cầu cho chúng tôi qua email service@contracts-vn.com cùng với các thông tin tên quý khách, email (đã giao dịch trước đó), mã số đơn hàng sản phẩm đã mua, mã sản phẩm, nội dung yêu cầu dịch vụ hiệu chỉnh của quý khách. Sau khi nhận mail, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp tục như bước 2 trên đây. (*) XIN LƯU Ý Sản phẩm sau khi chúng tôi hiệu chỉnh được hiểu là chúng tôi sử dụng lại mẫu văn bản mà quý khách đã đăng ký mua trước đó, quý khách đã tự tiến hành hiệu chỉnh nhưng không được. • Hiệu chỉnh thực hiện trên số liệu và thông tin cung cấp của quý khách. • Chi phí hiệu chỉnh sẽ tính theo chi phí loại sản phẩm quý khách đã mua nay cộng thêm dịch vụ hiệu chỉnh. Chi phí đã mua hợp đồng mẫu sẽ được khấu trừ vào tổng chi phí của gói hợp đồng mẫu và hiệu chỉnh tương ứng. (*) CÁC CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI • Xem lại các nội dung quý khách đã hiệu chỉnh nhưng không được và tiến hành lại việc hiệu chỉnh trên các số liệu, yêu cầu cung cấp của quý khách. • Rà soát sự tương thích của quy định pháp luật và nội dung văn bản cần hiệu chỉnh. • Giải thích các nội dung cần giải thích sau hiệu chỉnh. • Cung cấp văn bản đã hiệu chỉnh Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều Kiện Sản Phẩm, Dịch Vụ

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI

NẾU CÓ YÊU CẦU, CONTRACTS-VN CÓ THỂ HỖ TRỢ BAN ĐẦU CHO QUÝ KHÁCH CÁC VẤN ĐỀ SAU (i) Đánh giá nhanh hồ sơ/tài liệu vụ việc; (ii) Hướng dẫn chuẩn bị đơn khởi kiện. Các hướng dẫn do luật sư thực hiện. Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; email: service@contracts-vn.com. CHI PHÍ DỊCH VỤ BAO GỒM: CHI PHÍ CỐ ĐỊNH; LỆ PHÍ HÀNH CHÍNH; CHI PHÍ HỨA THƯỞNG TRÊN KẾT QUẢ (ĐỐI VỚI VỤ VIỆC CÓ YẾU TỐ THU HỒI TÀI SẢN …).

KIỂM TRA HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI

Contracts-vn hiện có các gói dịch vụ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG với chi phí hợp lý, cạnh tranh, đảm bảo tính hiệu quả, chuyên nghiệp và tin cậy. Quý khách có hợp đồng cần được rà soát trước khi ký kết, thực hiện, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ. Chi tiết về dịch vụ Kiểm Tra Hợp Đồng, vui lòng xem thêm tại đây https://bit.ly/3mpZdrJ (hoặc tại mục KIỂM TRA HỢP ĐỒNG). Gặp LS tư vấn trực tiếp 0359434610; Email: service@contracts-vn.com.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610