Đơn Và Hồ Sơ Khởi Kiện, Tố Tụng Dân Sự (Cá Nhân)*

5,500,000 

Nhu cầu tư vấn pháp lý để khởi kiện vụ án dân sự nói chung hiện nay là khá phổ biến, khách hàng có thể tìm đến các đơn vị tư vấn luật nhờ các luật sư tư vấn và thực hiện. Vì là vấn đề thủ tục nên nó khá nhiêu khê, tốn nhiều thời gian và chi phí pháp lý. Có một cách khác để giúp bạn thực hiện điều này là tự mình soạn thảo các tài liệu này trong khả năng có thể. Hãy tham khảo trước bộ hồ sơ pháp lý tố tụng khởi kiện dân sự của contracts-vn để tìm hiểu và thực hiện.

Sử dụng bộ hồ sơ để soạn thảo Đơn khởi kiện và các tài liệu tố tụng dân sự mà đương sự cần thực hiện theo quy định.

Bộ hồ sơ là mẫu (chung) có thể sử dụng trong nhiều tình huống, sự việc pháp lý khác nhau tùy vào sự hiệu chỉnh phù hợp về nội dung và số liệu cung cấp. Bộ hồ sơ sử dụng cho các loại tranh chấp dân sự “mở rộng” trong nhiều lĩnh vực như dân sự, thương mại, lao động, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, nói chung là các dạng tranh chấp trong lĩnh vực thương mại và dân sự.

Bộ hồ sơ không áp dụng để soạn thảo hồ sơ tố tụng giải quyết các yêu cầu dân sự – tức là các yêu cầu không có yếu tố tranh chấp (VD yêu cầu tuyên bố cá nhân mất tích, công nhận và cho thi hành bản án nước ngoài …)

Sử dụng bộ hồ sơ trong lĩnh vực thủ tục tố tụng dân sự.

Không dùng bộ hồ sơ hay áp dụng tương tự bộ hồ sơ cho các mục đích hành chính, tố tụng khác ngoài tòa án, ngoài lĩnh vực tố tụng dân sự mà không có sự hiểu biết quy định pháp lý hay cách trình bày.

Mẫu biên soạn trên cơ sở các quy định của pháp luật và thực tiễn pháp lý. Thực tế mẫu đơn có thể tùy biến tùy cách sử dụng nhưng phải bảo đảm các thông tin, nội dung cơ bản khi thực hiện.

Đọc kỹ từng mẫu tài liệu và các hướng dẫn trước khi sử dụng.

Choose An Option...
Giải quyết tranh chấp hợp đồng

LƯU Ý QUAN TRỌNG
Mẫu tài liệu chỉ dùng cho mục đích tham khảo, trừ khi sự am hiểu hay tư vấn đủ để thực hiện, việc sử dụng tài liệu mẫu để hiệu chỉnh là hạn chế. Trong mọi tình huống, Contracts-vn không bảo đảm sự phù hợp tất cả giữa mục đích, nhu cầu, bối cảnh pháp lý mong muốn của bên sử dụng tài liệu so nội dung tài liệu mẫu được mua trong website. Bạn phải lưu ý điều này trước khi sử dụng tài liệu mẫu.
Lưu ý này là một phần của Điều khoản, Điều kiện sản phẩm dịch vụ

Dự thảo tài liệu
Chỉ mua mẫu văn bản

Mô tả

Tác giả: Contracts-vn
Cập nhật: 25.08.2018
Số trang: Theo tài liệu
Ghi chú: Theo tài liệu
Định dạng: MS Word

Danh Mục Tài Liệu Hồ Sơ Tố Tụng  

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CHUNG HỒ SƠ KHỞI KIỆN DÂN SỰ

ĐƠN KHỞI KIỆN (Bắt buộc, thực hiện theo biểu mẫu)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI (khi cần ngăn chặn hành vi, VD đương sự có khả năng tầu tán tài sản)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THU THẬP CHỨNG CỨ (khi biết hoặc phát hiện chứng cứ đang do tổ chức, cá nhân khác quản lý mà đương sự không có điều kiện thu thập)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRIỆU TẬP NHÂN CHỨNG (khi biết hoặc phát hiện người có thể làm chứng liên quan đến nội dung, tình tiết vụ việc)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH (khi cho rằng tài liệu, chứng cứ, các vấn đề liên quan cần được giám định để xác định mức độ chân thật của chúng)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (khi tài sản cần được định giá để sử dụng trong mục đích phân chia, ước lượng chi phí, hoàn trả giá trị tài sản, cấn trừ, bù trừ giá trị, … )

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THẨM ĐỊNH TẠI CHỔ (khi cần thẩm định, xác định, xem xét thêm về hiện trạng thực tế của tài sản, hoạt động, hành vi có liên quan … )

ĐƠN YÊU CẦU PHẢN TỐ (khi muốn bù trừ nghĩa vụ (thường là nghĩa vụ tài sản) liên quan đến yêu cầu khởi kiện)

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG (khi cần chỉ định bên sẽ thay mặt và đại diện đương sự trong quá trình tố tụng vụ án)

ĐƠN KHÁNG CÁO

(Mỗi đơn có chú thích sử dụng bao gồm: mục đích sử dụng, thời điểm nộp đơn, nộp đơn ở đâu, quy định tham khảo)

Thẩm Quyền Tòa Án

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ (Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015)

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau: (a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này; (b)  Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này; (c) Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Các Bước Chuẩn Bị

Thông thường, để đảm bảo tốt khi thực hiện thủ tục khởi kiện, đương sự cần trải qua các bước xem xét, chuẩn bị sau: 

Bước 1. Cân nhắc việc hòa giải ngoài tòa án và làm hết khả năng có thể để tránh việc kiện tụng khi không cần thiết.

Bước 2. Quyết định việc khởi kiện, chủ động thu thập, chuẩn bị tài liệu, chứng cứ (nếu không thể thực hiện bước 1).

Bước 3. Đọc hướng dẫn khởi kiện (vào các trang điện tử của cơ quan tòa án) – tham khảo hướng dẫn của TANDTC 

Bước 4. Ước tính tiền tạm ứng án phí.

Bước 5. Xác định thẩm quyền tòa án thụ lý vụ án (xem thêm quy định tham khảo dưới đây)

Bước 6. Rà soát, chuẩn bị tư cách tố tụng của các đương sự (người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan).

Bước 7. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện.

Bước 8. Nộp hồ sơ khởi kiện tại cơ quan tòa án (có thể nộp trực tiếp, bằng đường bưu chính hoặc bằng hình thức điện tử).

Bước 9 .Thực hiện các bước trình tự thủ tục tố tụng tiếp theo theo quy định


Quy Định Tham Khảo 

Thời Gian Cung Cấp Chứng Cứ

Khoản 4, Điều 96 BLTTDS năm 2015

“Thời hạn giao nộp tài liệu, chứng cứ do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc ấn định nhưng không được vượt quá thời hạn chuẩn bị xét xử theo thủ tục sơ thẩm, thời hạn chuẩn bị giải quyết việc dân sự theo quy định của Bộ luật này”

Quy Định Về Án Phí 

DANH MỤC ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016)

 Danh Mục Án Phí

STT

Tên Án Phí

Mức Thu

II

Án phí dân s

 

1

Án phí dân sự sơ thm

 

1.1

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động không có giá ngạch

300.000 đồng

1.2

Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại không có giá ngạch

3.000.000 đồng

1.3

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình có giá ngạch

 

a

Từ 6.000.000 đồng trở xuống

300.000 đồng

b

Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% giá trị tài sản có tranh chấp

c

Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000. 000 đồng + 4% của phầngiá trị tài sản có tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d

Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 800.000.000 đồng

đ

Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

e

Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng.

1.4

Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại có giá ngạch

 

a

Từ 60.000.000 đồng trở xuống

3.000.000 đồng

b

Từ trên 60.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

5% của giá trị tranh chấp

c

Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng

20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 400.000.000 đồng

d

Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng

đ

Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng

72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồng

e

Từ trên 4.000.000.000 đồng

112.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị tranh chấp vượt 4.000.000.000 đồng

1.5

Đối với tranh chấp về lao động có giá ngạch

 

a

Từ 6.000.000 đồng trở xuống

300.000 đồng

b

Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng

3% giá trị tranh chấp, nhưng không thấp hơn 300.000 đồng

c

Từ trên 400.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng

12.000.000 đồng + 2% của phần giá trị có tranh chấp vượt quá400.000.000 đồng

d

Từ trên 2.000.000.000 đồng

44.000.000 đồng + 0,1% của phần giá trị có tranh chấp vượt2.000.000.000 đồng

2

Án phí dân sự phúc thẩm

 

2.1

Đối với tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động

300.000 đồng

2.2

Đối với tranh chấp về kinh doanh, thương mại

2.000.000 đồng

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Đăng ký

Nghiệp Vụ

Mỗi tài liệu được thực hiện bởi luật có kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp (đối với mỗi dạng tài liệu liên quan). Tài liệu được chuẩn bị có tiếp thu thông lệ, kỹ thuật soạn thảo văn bản tiêu chuẩn trong lĩnh vực pháp lý.

Sử Dụng

Tùy vào điều kiện sản phẩm, người dùng có thể sử dụng tài liệu trong phạm vi những gợi ý, hướng dẫn có trong từng nội dung của tài liệu, kể cả giải thích tình huống áp dụng phù hợp nhất (tùy loại tài liệu).

Một tài liệu khi hoàn thành sẽ được đảm bảo: nội dung được rà soát tổng thể các vấn đề pháp lý, hướng dẫn sử dụng tài liệu, giải thích quy định pháp luật có liên quan tới tài liệu, tư vấn thông lệ, lợi ích sử dụng.

Hỗ Trợ

Ngoài các chú thích hướng dẫn của từng tài liệu, Contracts – vn còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ giúp người dùng rà soát, hiệu chỉnh tài liệu nhằm bảo đảm chuỗi cung cấp sản phẩm – dịch vụ tốt, đáng tin cậy, đáp ứng kịp thời các nhu cầu. 

Tham khảo dịch vụ Dự Thảo Hợp ĐồngKiểm Tra Hợp ĐồngHiệu Chỉnh Hợp Đồng

Cập Nhật                            

Tài liệu được cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu, mục đích sử dụng của nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Kiểm tra hợp đồng giúp gia tăng các giá trị giao dịch, ngăn ngừa, hạn chế rủi ro pháp lý. Dịch vụ do luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại thực hiện, hỗ trợ nhanh chóng, nhiều tiện ích

Tìm Hiểu Thêm Dịch Vụ arrow

Sản Phẩm Quan Tâm Nhiều

0359434610